ISSN 2228-1932

Maailma ülikoolide Webometric ranking

Lehti Pilt, haridustehnoloogiakeskuse juhataja

Tartu Ülikool asub maailma ülikoolide Webometric ranking edetabelis 2010.a. jaanuaris 291 kohal

Maailma ülikoolide Webometric Ranking edetabeli koostamine on algatatud Cybermetrics Lab uurimisgrupi poolt, mis kuulub Hispaania suurima avalik-õigusliku uurimisasutuse CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientķficas) koosseisu.

Webometric ranking edetabelit koostatakse alates 2004.a. kaks korda aastas (jaanuar ja juuli) ning see hõlmab üle 18 000 kõrgkooli maailmas. Ülikoolide järjestamise eesmärgiks on edendada veebis avaldamist, toetada avaliku juurdepääsu algatusi, suurendada teaduslike publikatsioonide ning teiste akadeemiliste materjalide elektroonilist kättesaadavust.

Kõrgkooli asukoht Webometric ranking edetabelis annab tudengikandidaatidele väärtuslikku infot ülikooli kohta, kuna see korreleerub hariduse kvaliteedi ning akadeemilise prestiižiga. Siiski tuleb arvesse võtta ka teisi mitteakadeemilisi näitajaid.

Webometric ranking edetabel ei peegelda mitte ainult formaalset (e-ajakirjad, repositooriumid), vaid ka mitteametlikku akadeemilist teabevahetust. Veebis avaldamine on odav ning võimaldab kergesti pakkuda potentsiaalsetele sihtrühmadele juurdepääsu teaduslikult põhjendatud teadmistele. Ülikoolid peaksid kaaluma oma veebipoliitika edendamisel elektroonsete väljaannete mahu olulisemat suurendamist ning nende kvaliteedi tõstmist.

Kuidas Webometric ranking edetabel kujuneb?

Edetabeli koostamisel analüüsitakse institutsionaalse veebidomeeni nelja näitajat. Esimene näitaja, veebi mõjutegur (WIF), on nähtavuse (V) ja suuruse (S) 1:1 suhe. Suuruse komponendile lisatakse kaks näitajat: vastavate failide arv veebidomeenis (R) ja publikatsioonide arv vastavalt Google Scholar andmebaasile (Sc).

webometric kujunemine
Joonis 1. Webometric ranking edetabeli kujunemise 4 näitajat (http://www.webometrics.info/about_rank.html)

  • Nähtavus (V, visibility) – unikaalsete domeenile viitavate väliste linkide koguarv vastavalt Yahoo otsingumootorile.
  • Suurus (S, size) – veebisaidi lehekülgede arv vastavalt neljale otsingumootorile (Google, Yahoo, Live Search ja Exalead).
  • Vastavad failid (R, rich files) – Google, Yahoo Search, Live Search ja Exalead otsingumootorite poolt tuvastatud Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) ja Microsoft PowerPoint (.ppt) failid kõrgkooli avalikus veebis.
  • Scholar (Sc) – akadeemilise domeeni publikatsioonide ja tsiteeringute arv (artiklid, aruanded jt akadeemilised väljaanded) vastavalt Google Scholar andmebaasile.

Ülikoolide paiknemine Webometric ranking edetabelis

Ülikoolide Webometric ranking edetabelit juhib 2010.a. jaanuaris Harvardi Ülikool (Joonis 2). Tartu Ülikool paikneb 291. kohal, mis on Eesti kõrgkoolidest parim koht. Kesk- ja Ida-Euroopa kõrgkoolidest paikneb Tartu Ülikool 8. kohal.

Euroopa ülikoolide tipus on üldises edetabelis 27. kohal paiknevale Cambridge Ülikoolil (Joonis 3). Tartu Ülikool jääb kahjuks Euroopa 100 parema hulgast napilt välja. Märkima peab seda, et Tartu Ülikooli koosseisu ei ole arvestatud Viljandi Kultuuriakadeemiat, mis on edetabelis eraldi 2968. kohal.

Soome ülikoolidest paiknevad maailma edetabelis Tartu Ülikoolist paremal kohal vaid Helsinki Ülikool (64. koht) ja Jyväskylä Ülikool (271. koht). Lõunanaabritest lätlastest paikneb parimal kohal Läti Ülikool (1028. koht).

world

Joonis 2. Webometric ranking edetabeli top10 kõrgkoolid maailmas (http://www.webometrics.info/top8000.asp)

topeurope

Joonis 3. Webometric ranking edetabeli top10 Euroopa kõrgkoolid (http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=europe)

eesti

Joonis 4. Eesti kõrgkoolide paiknemine Webometric ranking edetabelis (Eesti kõrgkoolid, mis mahuvad üldises edetabelis 8000 parema hulka) (http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=ee)