ISSN 2228-1932

E-kursuse kvaliteedimärk

Marju Piir, haridustehnoloog

E-kursuste arv kasvab suure kiirusega. Järjest enam tunnetatakse vajadust luua auditoorse õppe kõrvale e-tugi, et mitmekesistada ja rikastada õppeprotsessi, pakkuda pandlikumat õpet ning võimaldada kõigil õppijatel tegeleda õppetööga.

Et e-kursus oleks tõepoolest efektiivne ja selle loomiseks kulunud töö ning aeg end ära tasuks, peaks tulemus olema kvaliteetne. E-kursuste kvaliteedi kinnitamiseks on võimalik esitada valminud ja juba vähemalt korra töös olnud e-kursus kvaliteedimärgi taotlemiseks.

Põhjalikumalt saab e-kursuste kvaliteedimärgist lugeda siit: http://www.ut.ee/et/590999

Lühikeses intervjuus kommenteerib TÜ õppeprorektor professor Birute Klaas e-kursuste kvaliteedi teemat. Ülikoolis on tegeletud juba mõnda aega õppekavade kvaliteediga, mille ühe osa moodustavad kvaliteetsed e-kursused.

Teise teemana räägitakse õppejõudude motiveerimisest – kuidas motiveerida õppejõude, et nad oleksid huvitatud kvaliteetsete e-kursuste loomisest?

Kaks igati tublit saksa keele õpetajat Malle Rebane ja Kersti Reppo on juba mitmed aastad tegelenud ka e-õppega, st loonud e-kursusi nii päevases õppes kui avatud ülikoolis õppijatele. Nende tööd on kõrgelt hinnanud nii juhtkond kui ka tudengid.

E-kursuse kvaliteedimärki ei ole kursusele lihtne saada. Esiteks peab olema kvaliteedinõuetele vastav e-kursus, mille loomine ja läbiviimine nõuab palju mõtlemist, planeerimist, tahet, oskusi ja muidugi aega. Teiseks peab olema pealehakkamist ja tahtmist oma kursus esitada kvaliteedimärgi taotlemiseks.

Kolmandat aastat järjest antakse kvaliteedimärgid kvaliteedinõuetele vastavatele e-kursustele ülikoolides ning kutseõppeasutustes. Ja juba teist aastat on kvaliteedimärgi oma erinevatele saksa keele kursustele saanud ka õpetajad Kersti Reppo ja Malle Rebane. Kuidas neil see õnnestus?