ISSN 2228-1932

Videoprojekt

Tauno Hanni, haridustehnoloog

Alates 2010. aasta algusest hakkas Tartu Ülikool ellu viima videoloengute arendusprojekti, mille eesmärgiks on luua võimalused videoloengute süsteemseks salvestamiseks ülikoolis ning parandada videoloengute kättesaadavust sihtrühmadele (üliõpilased, õppejõud, huvilised väljastpoolt ülikooli).

Videoloengute tüübid

Videoloengud saab jagada mitmeks. Enimlevinud on loenguvideod, mis kujutavad endast tavalise loengu filmimist. Sellise vormi puhul on miinuseks see, et puudub võimalus lisaks õppejõu jutule näha seda, mis on näiteks slaidide peal. Pole võimalik ka slaidide vahel liikuda. Õppijate jaoks on paremad loenguvideod, mis on slaididega sünkroniseeritud ning näeb nii slaide kui ka õppejõudu. Videoloengu vaatajal on võimalik vaadata slaide ja nendele klikkides näha õppejõudu vastavast osast rääkimas.

Õppimiseks kõige efektiivsemad on siiski õppevideod, mis on spetsiaalselt lavastatud situatsioonid mingist teemast. Selliseid videoid ei saa luua kõikides ainetes, kuid kindlasti on võimalik leida teemasid, kus õppevideod on asendamatu väärtusega.

Videoloengute salvestamise viisid

Adobe Connect Pro
Hetkel on Tartu Ülikoolil pakkuda kolme erinevat moodust loengute salvestamiseks. Tiigriülikooli projekti toel soetatud veebiseminari tarkvara Adobe Connect  Pro võimaldab salvestada videopilti õppejõust, väljajagatud faili või arvutiekraanil toimuvat ja lisada sellele videole mikrofoni abil heli. Tulemus salvestatakse videofailina, mida on võimalik hiljem õppijatele kättesaadavaks teha. Ülikooli Adobe Connect Pro asub aadressil http://kontakt.ut.ee ning selle kasutamine on kõikidele ülikooli töötajatele tasuta. Tuleb vaid haridustehnoloogilt tellida kasutajatunnus, parool ning seminariruum. Adobe Connect Pro kasutamise kohta saab täpsemalt lugeda http://www.ut.ee/oppimine/e-ope/oppejoule/tarkvarad.

Videospetsialist
Teine võimalus videoloengute salvestamiseks on IT osakonna multimeediatalituse videospetsialisti kasutamine, kellelt saab tellida filmimise ja video hilisema töötluse (nt slaididega sünkroniseerimise). See teenus on struktuuriüksustele tasuline. Tartu Ülikooli sisekäibe arvega maksab 2 akadeemilise tunni pikkuse loengu salvestamine ja slaididega sünkroniseerimine 500 kr. Näide: http://dspace.utlib.ee/dspace/html/10062/9830/index.html

Echo360 automaatsalvestusseadmed
Kolmas kõige uuem variant on kasutada Echo360 automaatsalvestusseadmeid, mis muudavad loengute salvestamise lihtsamaks ja õppejõule mugavamaks, kuna ei eelda enam eraldi kaameramehe olemasolu/tellimist. Echo360 seadmed on statsionaarsed ning nende tööd juhitakse administraatori poolt mujalt. Õppejõul on vaja meeles pidada kohapeal mikrofon sisse lülitada. Praeguseks ajaks on Echo360 seadmed paigaldatud alljärgnevatesse ülikooli auditooriumidesse:

  • Vanemuise 46–225 (ringauditoorium) – auditooriumi saab broneerida õppeosakonnast
  • Tähe 4–160 – kontakisik Kaido Reivelt
  • Ravila 19–1006 – kontaktisik Tõnis Karki
  • Riia 23–217 – kontaktisik Teele Eensaar

Echo360 seadmetega loengu salvestamisel sünkroniseeritakse automaatselt video ja slaidid. Auditoorium on varustatud kaameraga, mille lindistamise sihti on võimalik administraatori abil muuta. Kaamera ei jälgi automaatselt loengu läbiviijat. Seega oleks soovitan enne salvestamist veenduda, kui palju on ruumi liikumiseks, et salvestamise hetkel mitte kaadrist välja liikuda.

Vaata näidet Echo360-ga salvestatud videoloengust (Tõnu Tamme, teoreetilise informaatika lektor): http://echo360.e-uni.ee:8080/ess/echo/presentation/8e5dfbb3-3f9c-4be0-8c35-bf2969b32364

Echo-ga videoloengute salvestamise võimalusega saavad õppejõud ja kõik teised huvilised tutvuda infotunnis, mis toimub 1. juunil kell 10-12 Vanemuise 46 ringauditooriumis (ruum 225).

Tulemas on videoportaal

Hetkel on videoloengute salvestused paigutatud ülikooli erinevatesse serveritesse. Suurem osa neist on videoserveris, kuid need pole avalikustatud. Osa videoloenguid on Tartu Ülikooli raamatukogu repositooriumis DSpace (http://dspace.utlib.ee/dspace), kust igaühel on võimalik otsida endale huvipakkuva teema kohta loenguid.

Kõik videoloengud pole kahjuks arhiveeritud. Paljud videoloengud on paigutatud näiteks õppejõu enda koduleheküljele või e-õppe keskkonda, millele saavad juurdepääsu need, kes on nimetatud e-kursustele registreerunud. Lisaks sellele jagatakse õppijatele videoid veel CD, DVD ja muu meediumi abil.

Et sellist killustatust likvideerida, on Tartu Ülikool välja töötamas videoportaali, mis kannab nime Tartu Ülikooli televisioon (UTTV). Tulevikus on plaanis sinna koondada kõik videomaterjalid, mis ülikooli käsutuses on.

füüsikahoones

Fotol on multimeediatalituse videospetsialist Enno Kaasik, Füüsika Instituudi õppedirektor Kaido Reivelt, Füüsika Instituudi haridustehnoloog Nils Austa ja haridustehnoloogiakeskuse haridustehnoloog Triin Marandi Tähe 4-160 Echo360 seadistamist uurimas.