ISSN 2228-1932

Märksõnad: õpetamine

Õpetamise veeb

2022. aasta jaanuarist on ülikoolil uus välisveeb, mille üheks osaks on õpetamise veeb. Pange proovile oma teadmised õpetamise veebist!

Loe edasi...

E-õpe keemia instutuudis

Sarnaselt kõigile teistele ülikooli instituutidele on pidanud ka keemia instituut alates eelmisest kevadsemestrist tegelema tudengite distantsõpetamisega. Esitasime keemia instituudi õppejõududele mõned küsimused ja palusime jagada oma e-õppe kogemusi.

Loe edasi...

E-õpe usuteaduskonnas

Eriolukorra tingimustes sai usuteaduskonnast üle öö üksteist toetav e-õppe õpikogukond. Koos õpiti kasutama Moodle’it, Panoptot ja BigBlueButtonit. Õppijate arvates on usuteaduskonna õppejõud uutes tingimustes imeliselt hakkama saanud.

Loe edasi...

E-õpe farmaatsia instituudis

E-õppe kasutamise kogemustest farmaatsia instituudis räägivad instituudi juhataja professor Ain Raal, proviisori bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava programmijuht dotsent Daisy Volmer ning täiendusõppe programmijuht dotsent Urve Paaver.

Loe edasi...

Milleks õppejõule portfoolio?

Portfoolio koostamine annab eelkõige võimaluse oma õpetamise üle järele mõelda ning oma arengut õppejõuna analüüsida ja dokumenteerida, kuid seda on hea esitada ka ametikohale kandideerimisel ja atesteerimisel.

Loe edasi...

E-õpe füüsika instituudis

Füüsika instituudi e-õppe kasutamise hetkeseisust, Physicumi tipptasemel multimeediaga auditooriumidest, kodulaboritest ning füüsika-alastest e-õpikutest. Videoarvamused instituudi direktorilt, asedirektorilt, programmijuhilt ning koolifüüsika keskuse juhatajalt.

Loe edasi...