ISSN 2228-1932

Märksõnad: küsitlus

Juhid e-õppest

Haridustehnoloogiakeskus viis 2013. aasta sügisel läbi uuringu, mille eesmärgiks oli teada saada, kuidas on akadeemiliste struktuuriüksuste juhid ja programmijuhid rahul e-õppe olukorraga ülikoolis ning millised on nende arvates e-õppe arendamise võimalused, kitsaskohad ja prioriteedid. E-õppe uuringu küsimustik sisaldas küsimusi, mis puudutasid e-õppe kasutamiseks vajalikku taristut, e-õppe sisutootmist ja kvaliteeti, personali arendamist ja tugiteenuseid ning e-õppega seotud administratiivseid regulatsioone. Küsitletavateks olid tasemeõppe programmijuhid, õppeprodekaanid, õppedirektorid ja instituutide juhid.

Loe edasi...

E-kursused – mida ja milleks?

Veebruari alguses kutsusime TÜ õppejõude jagama enda kogemusi e-õppe kasutamise osas. Lugege, mida olemasolevad e-kursused sisaldavad, milleks ja kuidas neid kasutatakse, milliseid õppemeetodeid rakendatakse.

Loe edasi...

eFormular pakub uusi võimalusi

eFormular on elektrooniline vahend, mis võimaldab koostada elektroonilisi ankeete (formulare) ning nende abil Interneti kaudu küsitlusi läbi viia ja andmeid koguda. Millised on eFormulari uuemad võimalused?

Loe edasi...