ISSN 2228-1932

Märksõnad: kvaliteet

Kvaliteedimärgi ristsõna

Kvaliteedimärgi väljaandmise protsess on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud protsesse ja taset e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvates õppeasutustes.
Ristsõna lahendamisel saate meelde tuletada TÜ parimate e-kursuste autorite nimesid ja kvaliteediprotsessi olulisemaid etappe. Kui vajate mõne küsimuse puhul abi, siis vaadake e-õppe portaali: https://www.e-ope.ee/kvaliteet.

Loe edasi...

E-õppe tulemuslikkus

Ülikoolis 2011. a. jooksul toimunud auditoorsete, osaliselt veebipõhiste ja veebipõhiste õppeainete tulemuste analüüs. Võrreldakse õppetöös osalenud õppijate hinnete keskmisi väärtusi ja jaotuvust eristava hindamise puhul ning arvestuse saamise protsenti mitteeristava hindamise puhul.

Loe edasi...