ISSN 2228-1932

Erinevaid videoloenguid

 
Vaata videoloengut
Pärnu Kolledži õppejõu Heli Toomani videoloeng “Kuidas kasvab turismipuu?” Videoloengus antakse lühiülevaade Eesti turismistatistikast, riigi turismipoliitikast ning turismiteadusest kui multidistsiplinaarsest teadusvaldkonnast, mis tugineb paljude teadusharude tarkusele ja saavutustele. Videoloengus selgitatakse lihsalt mõistetava Turismipuu näite najal tervikliku turismisüsteemi olemust ning vaadeldakse seda kujundavaid ja mõjutavaid tegureid. Selleks, et saavutada edu, on vajalik Turismipuu terviklik, süsteemne, tark ja teaduspõhine arendamine nii riigi, regionaalsel, sektoriaalsel kui ka ettevõtete tasandil.

Vaata videoloengut
Geoinformaatika ja kartograafia professori Tõnu Oja videoloeng “Geoinformaatika”. “Maateaduse aluste” kursuse raames loetud sissejuhatus geoinformaatika teemasse, mis räägib erinevatest lähenemisnurkadest geoinformaatikale ja sellega seotud erinevatest ootustest ning nõudmistest tööriistale, geoinformaatika valdkonna arengusuundadest, (geo)andmetest ja nende saamise võimalustest – kas maapealsete mõõtmiste kaudu või kaugseirena eemalt vaadates.
 
Vaata videoloengut
Rahvusvaheliste suhete lektori Viljar Veebeli videoloeng Euroopa Liidust. Loeng arutleb Euroopa Liidu rolli ja tähtsuse üle teadusmaailmas ja meie igapäevaelus. Analüüsitakse kui palju või vähe me oluliste Euroopa integratsiooni küsimuste peale mõtleme ja meile pakutud valikutest reaalselt aru saame. Lisaks vaatleb loeng Euroopa arengu seisukohalt olulisi teemasid ja Eesti võimalikke huve nende käsitlemisel. Loeng võtab testida ja ümber lükata ka mõningaid levinud müüte integratsioonist ja otsib lahendusi esmapilgul keerukatele dilemmadele.