ISSN 2228-1932

Kategooria: Kevad 2010

E-kursuse kvaliteedimärk

E-kursuste arv kasvab suure kiirusega. Järjest enam tunnetatakse vajadust luua auditoorse õppe kõrvale e-tugi, et mitmekesistada ja rikastada õppeprotsessi, pakkuda pandlikumat õpet ning võimaldada kõigil õppijatel tegeleda õppetööga.

Loe edasi...

E-õpe meil ja mujal

Möödunud aasta detsembrikuus esitles poliitikauuringute keskus Praxis Eesti kõrgharidusvõimaluste analüüsi, kus toodi välja, et kõrghariduse massistumine on näiliselt suurendanud ligipääsu kõrgharidusele, kuid päritolust tingitud ebavõrdne ligipääs on säilinud.

Loe edasi...

Maailma ülikoolide Webometric ranking

Maailma ülikoolide Webometric Ranking edetabeli koostamine on algatatud Cybermetrics Lab uurimisgrupi poolt, mis kuulub Hispaania suurima avalik-õigusliku uurimisasutuse CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientķficas) koosseisu.

Loe edasi...

Õppijad e-õppest

Seekordsesse ajakirja numbrisse palusime intervjuud andma ka kaks tudengit. Üks neist on päevase õppe, teine avatud ülikooli tudeng. Küsime õppijate käest, mida nad arvavad e-õppest, kui palju on nad kokku puutunud Tartu Ülikoolis e-õppe vormiga, millised on e-õppe head ja vead, mis probleemid võivad e-õppes ette tulla, kuidas neid lahendada jne.

Loe edasi...

Kellele ja milleks e-õpe?

Keeletehnoloogia teadur Neeme Kahusk räägib Europodians projektist, mille abil on võimalik õppida erinevaid võõrkeeli tänapäevaseid suhtlusvahendeid kasutades (nt I Podid, nutifonid), jätkates samal ajal teiste tegevustega nagu näiteks jooksmine, jalutamine, autoga sõitmine vms. Õpetajahariduse vanemteadur Äli Leijen peatub intervjuus oma doktoritööl, mis käsitles sh IKT vahendite kasutusvõimalust tantsuhariduses ning kuidas see toetab õpilaste refleksiooni. Rakubioloogia professor Toivo Maimets püüab määratleda e-õppe definitsiooni ning peatub selle võimalustel ja väljakutsetel.

Loe edasi...

Õpiobjektid

Digitaalne õpiobjekt on terviklik, erinevates õppekontekstides taaskasutatav, õppimist toetav digitaalne ressurss.Õpiobjekte saab kasutada ühe või teise kursuse raames, aga kindlasti ka omaette üksusena.

Loe edasi...

Videoprojekt

Alates 2010. aasta algusest hakkas Tartu Ülikool ellu viima videoloengute arendusprojekti, mille eesmärgiks on luua võimalused videoloengute süsteemseks salvestamiseks ülikoolis ning parandada videoloengute kättesaadavust sihtrühmadele (üliõpilased, õppejõud, huvilised väljastpoolt ülikooli).

Loe edasi...

Erinevaid videoloenguid

Pärnu Kolledži õppejõu Heli Toomani videoloeng “Kuidas kasvab turismipuu?” Videoloengus antakse lühiülevaade Eesti turismistatistikast, riigi turismipoliitikast ning turismiteadusest kui multidistsiplinaarsest teadusvaldkonnast, mis tugineb paljude teadusharude tarkusele ja saavutustele. Geoinformaatika ja kartograafia professori Tõnu Oja videoloeng “Geoinformaatika”. Rahvusvaheliste suhete lektori Viljar Veebeli videoloeng Euroopa Liidust. Loeng arutleb Euroopa Liidu rolli ja tähtsuse üle teadusmaailmas ja meie igapäevaelus.

Loe edasi...

Mida arvavad tudengid ja õppejõud videoloengutest?

2010. aasta veebruaris-märtsis viidi Tartu Ülikooli õppejõudude ja üliõpilaste seas läbi uuring videoloengute kasutamise kohta. Eesmärk oli koguda informatsiooni selle kohta, kuidas õppejõud ja üliõpilased suhtuvad videoloengutesse, kui palju üldse videoloenguid kasutatakse, millised on probleemid ja ootused.

Loe edasi...