ISSN 2228-1932

Kellele ja milleks e-õpe?

Vaata videointervjuud Keeletehnoloogia teadur Neeme Kahusk räägib Europodians projektist, mille abil on võimalik õppida erinevaid võõrkeeli tänapäevaseid suhtlusvahendeid kasutades (nt I Podid, nutifonid), jätkates samal ajal teiste tegevustega nagu näiteks jooksmine, jalutamine, autoga sõitmine vms. Õppida on võimalik tšehhi, taani, eesti, ungari, läti, leedu, malta, poola, slovakkia, hispaania ja türgi keelt. Projektist lähemalt www.europodians.com.

Vaata videointervjuud Õpetajahariduse vanemteadur Äli Leijen peatub intervjuus oma doktoritööl, mis käsitles sh IKT vahendite kasutusvõimalust tantsuhariduses ning kuidas see toetab õpilaste refleksiooni. Samuti peatutakse tantsuhariduse näitel praktiliste oskuste õpetamisel läbi e-õppe ning sellel, kuidas tehnoloogia areng on aidanud kaasa paremate oskuste, teadmiste omandamisele. Äli Leijeni sõnul on e-õpe avanud piirid, pakkudes võimalust tutvuda teiste kultuuridega, õpetamisviisidega.

Vaata videointevjuud Rakubioloogia professor Toivo Maimets püüab määratleda e-õppe definitsiooni ning peatub selle võimalustel ja väljakutsetel. Tema sõnul on e-õpe tehniliselt väga võimas vahend, mis on tekitanud kvantitatiivse hüppe teadmiste vahendamisel ning avanud uue vaatenurga õpetamisele, samas säilitades vana. Toivo Maimets: “Samuti nagu auditoorsel õppimisel, nii on ka e-õppes oluline motivatsioon.”