ISSN 2228-1932

Kasutustingimused

I Kes me oleme

Meie veebisaidi aadress on https://etu.ut.ee ning meie eesmärk on jagada teiega Tartu Ülikooli e-õppe kogemust e-ajakirja formaadis.

II Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Kommentaarid

Kui külastajad jätavad kommentaare, siis salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja andmed, et paremini tuvastada rämpsu.

Küpsised

Kui külastaja lisab lehestikule kommentaari, siis on võimalus nõustuda nime, e-posti aadressi ja veebilehe info salvestamine küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna, et pääseda järgmise kommentaari juures selle info uuesti sisestamisest. Need küpsised säilivad ühe aasta.

eTÜ e-õppe ajakirja paremaks ja efektiivsemaks toimimiseks kasutatakse veebilehitsejasse salvestatavaid küpsiseid. Analüütika ja kasutajakogemuse parandamise eesmärgil kasutame Google Analytics’i küpsiseid, mis koguvad andmeid külastajate sessioonide ning tegevuste kohta. Antud küpsised tunneb ära utma / utmb / utmc / utmt / utmz / ga / gat / gid nimede järgi.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

See veebileht võib koguda teie kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid teie tegevuse jälgimiseks kasutada, kui olete sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

III Millised on õigused enda andmetele

Kui külastaja on kirjutanud kommentaare, võib ta taotleda infot meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võib ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

IV Kuhu me andmeid saadame

Külastajate kommentaare kontrollitakse automaatse rämpsufiltri abil. Rämpsufiltrina kasutame Akismeti teenust. Akismet kasutab andmete analüüsimiseks kommentaatori IP aadressi, lehitseja tüüpi, viidatud aadressi ning lehestiku URL aadressi koos andmetega, mida esitab kommentaator ise (nimi, kasutajanimi, e-maili aadress, kommentaar).

Lisaks kasutame analüütika jaoks Google Analytics teenust, mis salvestab analüütika koostamise jaoks küpsiseid. Antud küpsiseid saab keelata kui mitte nõustuda küpsiste kasutamisega. Google Analyticsi küpsised tunneb ära järgnevate nimedega: utma / utmb / utmc / utmt / utmz / ga / gat / gid. Analüütika kogumine aitab meil paremini aru saada külastajate huvidest ning annab ülevaate lehe külastatusest.

V Kontaktandmed

Tartu Ülikool
õppimis- ja õpetamiskeskus
Ülikooli 18, 237-242, Tartu
Tel: 737 6306
e-post: eope@ut.ee
https://ut.ee/et/opetamine