ISSN 2228-1932

Märksõnad: e-õpe

E-õpe keemia instutuudis

Sarnaselt kõigile teistele ülikooli instituutidele on pidanud ka keemia instituut alates eelmisest kevadsemestrist tegelema tudengite distantsõpetamisega. Esitasime keemia instituudi õppejõududele mõned küsimused ja palusime jagada oma e-õppe kogemusi.

Loe edasi...

Head kriisi ei tohi raisku lasta

Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia uuringute ühisõppekava programmijuht ning õppejõud Heiko Pääbo jagab eelmise aasta kaugõppe kogemuse põhjal tähelepanekuid ja soovitusi, mida võiks ka tulevikus põim- või veebiõpet kavandades arvesse võtta.

Loe edasi...

Õppijad õppest koroonaajal

Üliõpilasoraganisatsiooni AEGEE-Tartu abil leidsime igast valdkonnast ühe tudengi, kes jagasid oma mõtteid sellest, kuidas õppetöö koroonaajal sujus, mis läks hästi ja mis halvemini ning milliseid õppevorme ja -meetodeid õppijad eelistavad.

Loe edasi...

E-õpe usuteaduskonnas

Eriolukorra tingimustes sai usuteaduskonnast üle öö üksteist toetav e-õppe õpikogukond. Koos õpiti kasutama Moodle’it, Panoptot ja BigBlueButtonit. Õppijate arvates on usuteaduskonna õppejõud uutes tingimustes imeliselt hakkama saanud.

Loe edasi...

E-õppel ja kvaliteedil on selge seos

Õppeprorektor Aune Valk räägib intervjuus, et Tartu Ülikooli sihiks on võimalikult paljudele õppeainetele kvaliteetse e-toe loomine. Ülikoolid võiks teha koostöös e-õppekavasid ja täiendusõppekursusi ning püüda neid rahvusvaheliselt müüa.

Loe edasi...