ISSN 2228-1932

Märksõnad: õppija

Eksamite ettevalmistuskursused

Tartu Ülikool korraldab teist aastat Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel õpilastele õppimist toetavaid ja eksamiteks ettevalmistavaid kursusi. Sel kevadel avati kokku kuus kursust: eesti keeles, matemaatikas, keemias ja füüsikas.

Loe edasi...

Õppijad õppest koroonaajal

Üliõpilasoraganisatsiooni AEGEE-Tartu abil leidsime igast valdkonnast ühe tudengi, kes jagasid oma mõtteid sellest, kuidas õppetöö koroonaajal sujus, mis läks hästi ja mis halvemini ning milliseid õppevorme ja -meetodeid õppijad eelistavad.

Loe edasi...

Uuenduslikkus ei pruugi olla alati parim

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni 2. aasta üliõpilane Sandra Saar uuris, mida arvavad üliõpilased õppimisest, milliseid õppevorme nad eelistavad ning millised õppematerjalid on nende arvates kõige paremad õppimiseks. Kõige efektiivsemaks peetakse järjepidevat õppimist.

Loe edasi...

Õppijate emotsioonid e-õppes

Kuidas juhtida kogukonda, kus õpib mitu põlvkonda? Kuidas teha seda kaugkoolituses, kus „näeme“ oma kursuslasi harva ja enamus suhtlusest on arvutipõhine? Mida me veebis lisaks infovahetusele tegelikult juhime? Tundub, et juhime emotsioone.

Loe edasi...

E-õpe väärikate ülikooli

E-õpe on Eestis avatud kõigile, olles vaba ealistest jm piirangutest. Internetipõhist õpet kasutavad siiski peamiselt õppijad, kelle vanus jääb alla 50 eluaasta. Mida arvavad TÜ väärikate ülikoolis osalejad e-õppest?

Loe edasi...