ISSN 2228-1932

Märksõnad: veebiseminar

Haridustehnoloog soovitab

Sel korral tutvustatakse, kuidas testiküsimused mugavalt tekstifailist Moodle’isse saada, kuidas kasutada kahte uut Moodle’i küsimusetüüpi: STACK ja regulaaravaldisega lühivastus ning veebiseminari rakendust BigBlueButton.

Loe edasi...

Veebiseminaride kasutamine õppetöös

Infotehnoloogia tormilise arengu ajastul on tekkimas uued võimalused erialaseks täiendamiseks ka meditsiini valdkonnas. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuse kursuste läbiviimseks käivitati telemedistsiini projekt ja hakati kasutama veebipõhise seminari tarkvara Adobe Connect Pro.

Loe edasi...