ISSN 2228-1932

Kuhu suundub e-õpe Tartu Ülikoolis?

Õppeprorektor professor Birute Klaas toob videointervjuus välja, et e-õpe annab õppejõududele ja üliõpilastele võimaluse paindlikult õppida ning õpetada. Birute Klaas: “E-õpe on tulevikku suunatud õppevorm.” Tema arvates peab ülikoolis senisest enam mõtestama e-õppe protsessi. E-õpe aitab tõsta õppetöö kvaliteeti ainult siis, kui ta on eesmärgipärane ja hästi teostatud.