ISSN 2228-1932

Õppijad e-õppest

Marju Piir, haridustehnoloog

Seekordsesse ajakirja numbrisse palusime intervjuud andma ka kaks tudengit. Üks neist on päevase õppe, teine avatud ülikooli tudeng. Küsime õppijate käest, mida nad arvavad e-õppest, kui palju on nad kokku puutunud Tartu Ülikoolis e-õppe vormiga, millised on e-õppe head ja vead, mis probleemid võivad e-õppes ette tulla, kuidas neid lahendada jne.

Päevases õppes õppijaid esindab etnoloogia ja folkloristika 2. kursuse tudeng Katre Koppel. Ta on õppinud mitmetel e-kursustel ja kogenud nii positiivset kui negatiivset. Selgub, et e-kursus on oma õppejõu nägu. Ja tegelikult pole vahet, kas õppida arvuti vahendusel või auditooriumis. Katre arvamus e-õppest on aja jooksul muutunud järjest positiivsemaks ja seda tänu suurepärastele õppejõududele, kes e-õppe vormis suudavad õppeprotsessi muuta huvitavaks ja nauditavaks.

Avatud ülikooli õppijate nimel räägib e-õppest Riina Einberg. Riina on õppinud kaheksakümnendatel Tartu Ülikoolis füüsikat ja nüüd on ta siis jällegi tudeng, õppides 1. aastat psühholoogiat. Ta on töötanud IT firmades ja osalenud mitmetes IKT kasutamisega seotud projektides. Riina e-kursustel õppimise kogemused pole veel väga suured, kuid ta oskab suurepäraselt näha e-õppe poolt pakutavaid võimalusi. Intervjuus on juttu ka küsitlusest, mis viidi läbi TÜ õppijate ja õppejõudude seas, saamaks teada, kuidas ollakse rahul videoloengute kasutamisega õppetöös (vt meie ajakirjas “Mida arvavad tudengid ja õppejõud videoloengutest?”). Küsimustele vastamine pani Riina laiemalt mõtlema e-õppe teemadele.