ISSN 2228-1932

Tegijad

E-õppe ajakirja teostajaks ja toimetajaks on TÜ õppeosakonna elukestva õppe keskus.

Lehti Pilt

Lehti Pilt

Diana Lõvi

Triin Marandi

Marju Piir

Marju Piir

Ly Sõõrd

Ly Sõõrd

Marko Ojakivi

Marko Ojakivi

Mart Noorkõiv

Mart Noorkõiv

Kait Krull

Kait Krull

 

Peatoimetaja: Lehti Pilt
Tehniline teostus
: Kait Krull
Üldine kujundus: Helen Ilus
Minikursuste tehniline teostus: elukestva õppe keskus

Aitäh koostöö eest artiklite autoritele!