Tegijad

ISSN 2228-1932
E-õppe ajakirja koostajaks ja toimetajaks on TÜ õppeosakonna elukestva õppe keskus.

Tehniline teostus: Kait Krull
Kujundus: Helen Ilus
Videote salvestamine ja monteerimine
: infotehnoloogiaosakonna multimeedia talitus
Minikursuste tehniline teostus: elukestva õppe keskus

Aitäh koostöö eest artiklite ja minikursuste autoritele!

Elukestva õppe keskuse töötajad

Vasakult: Triin Marandi, Marju Piir, Kait Krull, Lehti Pilt