ISSN 2228-1932

MOOC “Play&Learn Digimedia”

Lehti Pilt, õppeosakonna elukestva õppe keskuse haridustehnoloogia peaspetsialist

2016-2019 osales Tartu Ülikool partnerina Erasmus+ projektis “Mängurikas õpikogemus – täiskasvanuhariduse ja õpikeskkondade rikastamine digitaalse meediaga” (PLAY&LEARN DIGIMEDIA).

Projekti eesmärk on arendada täiskasvanute koolitajate ja õppejõudude pädevusi uute tehnoloogiate ja digitaalse meedia kasutamise alal, et koolitajad oskaks pakkuda oma õppijatele mängulisi õppimiskogemusi loomingulises õpikeskkonnas. Keskendutakse ka digitaalse meedia õppetöös kasutamise pedagoogilistele aspektidele.

Projekti raames töötati partnerite koostöös välja ingliskeelne MOOC (massive open online course) “Play&Learn Digimedia”, mille sihtrühmaks on täiskasvanute koolitajad ja õppejõud.

MOOCi materjalid ja ajaveebipostitused on kättesaadavad aadresilt  https://open-tdm.au.dk/blogs/pld

Mida “Play&Learn Digimedia” MOOC sisaldab?

Mänguline interaktiivne materjal

Mis on interaktiivsus, kuidas see aitab kaasa õppimisele ning kuidas luua interaktiivseid materjale. Tutvustatakse mõningaid interaktiivsete materjalide loomiseks kasutatavaid tööriistu (H5P, LearningApps).

Mänguline videokasutus

Millised on erinevad võimalused videote kasutamiseks õppetöös? Kuidas luua oma videomaterjali ja kuidas kasutada teiste loodud õppeotstarbelisi videoid? Kuidas inspireerida tudengeid teiega koostöös videoid looma?

Mängulised simulatsioonid

Tutvustatakse mänguliste simulatsioonide teoreetilist tausta, sealhulgas seda, kuidas saab simulatsioone kasutada õpetamisel. Tuuakse praktilisi näiteid.

Mängulised online dialoogid

Milliseid tööriistu kasutatakse mängulise online-dialoogi ja videokonverentside kasutamisel õppeprotsessis? Millised on praktilised kogemused online-dialoogi abil õpetamisel?

Mänguline hindamine

Millised on erinevad hindamise võimalused ja hindamismeetodid? Kuidas tulla toime väljakutsega muuta õppijate ja õppejõudude jaoks stressirohke hindamisprotsess mängulisemaks?

Rohkem infot projekti kohta

Projekti veebileht: https://sites.google.com/view/playlearndigimedia

Projekti väljundid: https://sites.google.com/view/playlearndigimedia/material

Teile võivad meeldida ka need artiklid