ISSN 2228-1932

Õigusteaduskonna nutiklassid Tartus ja Tallinnas

Nutiklassi loomine ei ole vaid viie-kuue ekraani soetamine. IT-õiguse õppekava programmijuht Anette Aav räägib nutiklassi saamisloost, alustades rahastuse taotlemisest ASTRA projektist PER ASPERA, tehnika ja rühmatööks sobiva mööbli valimisest kuni klassi valmimiseni.

Rahvusvahelise õiguse vanemeteadur Merilin Kiviorg räägib läbi videosilla samaaegselt läbiviidavatest seminaridest Tartus ja Tallinnas. Merilin jagab õpetamiskogemust uudses klassiruumis ning saame ka teada, mida ei saa läbi videosilla edasi anda.