ISSN 2228-1932

E-õppel ja kvaliteedil on selge seos

Aune Valk, õppeprorektor

Intervjueeris Marko Ojakivi, õppeosakonna turundusspetsialist

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk arutleb intervjuus e-õppe sihtide üle, rääkides sellest, kas Eesti e-Ülikooli on vaja ning milline roll võiks e-Ülikoolil olla. Ülikoolid võiks teha koostöös e-õppekavasid ja täiendusõppekursusi, mis põhinevad Eesti tugevustel (nt infotehnoloogia ja haridus) ning püüda neid rahvusvaheliselt müüa. Tartu Ülikooli sihiks võiks olla võimalikult paljudele õppeainetele e-õppe toe loomine, kus on lisaks õppematerjalidele ja testidele ka muid õppeprotsessi mitmekesistavaid tegevusi. E-õpe on Aune Valgu sõnul mõõtmatu potentsiaaliga – seda saab kasutada erinevatel viisidel ja eesmärkidel ning erinevatele sihtrühmadele.

Vastuseks küsimusele, millist õpet vajab tuleviku õppija, märgib Aune Valk, et ülikoolis on pigem arutletud selle üle, milliseid oskusi tööturg tulevikus vajab, kuid mitte seda, mis vormis toimub õpe. E-õpe on kindlasti õppimise kõrvalt töötavatele üliõpilastele vajalik ning Aune Valk ei pea võimalikuks, et e-õpet tulevikus vähem kasutatakse.

Õppeprorektor tõdeb, et õppekvaliteet on ülikoolis jääv märksõna ning e-õppel ja kvaliteedil on selge seos. Üliõpilaste arvates on üheks kvaliteedinäitajaks auditoorsete loengute järelevaatamise võimalusena videoloengute olemasolu. Kindlasti on kvaliteetsed eelkõige need kursused, mille e-toesse on panustatud ja mis on hästi struktureetitud.

Aune Valk märgib, et ülikool on fookusesse tõstnud erialaste IKT-oskuste arendamise ning see on järgmise arengukava üks prioriteetseid teemasid.

Teile võivad meeldida ka need artiklid