ISSN 2228-1932

E-õpe farmaatsia instituudis

Farmaatsia instituut on olnud viimase paari aasta tubli uustulnuk, kel on ette näidata mitmeid e-kursusi, videoloenguid, e-tugi mahukale täiendusõppeprogrammile ja edukas Mahara kasutamine apteegipraktika raames. Käesoleval aastal peaks valmima ka kõigile huvilistele mõeldud MOOC “Ravimitest maakeeli”.

E-õppe kasutamise põhjustest ja kogemustest räägivad instituudi juhataja professor Ain Raal, proviisori bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava programmijuht dotsent Daisy Volmer ning täiendusõppe programmijuht dotsent Urve Paaver.Farmaatsia instituudis on e-kursuste arv 2019. aasta alguseks kolme aastaga kasvanud kolmest 59ni. Panoptoga salvestatud videoloengute arv küündib aga pea 100ni. Osaliselt veebipõhiseks oli aasta alguseks märgitud ÕISis 53 ainekava, mis teeb 73% kõigist instituudi ainekavadest. Daisy Volmer on ÕISi andmetel 18 osaliselt veebipõhise ainekava õppejõud, talle järgnevad 13 ainekavaga Andres Meos, Ivo Laidmäe, 11 ainekavaga Ain Raal ja Jyrki Tapio Heinämäki ning 10 ainekavaga Karin Kogermann ning Urve Paaver.

E-õppe kasutamise vajadus tekkis esmalt eelkõige täiendusõppijatega seoses 2017. aastal, kui alustati programmiga „Farmatseudist proviisoriks“. See programm on mõeldud proviisori kutse ja magistrikraadi omandamiseks farmatseutidele, kes on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli. Nende jaoks Panoptoga salvestatud kontrollküsimustega videoloengud on võitnud suure populaarsuse ka põhiõppe üliõpilaste hulgas.

Videoloenguid saab edukalt kasutada nii uue õppimise kui ka süvaõppimise etapis, kombineerides viimasel juhul teadmise omandamise selle kasutamisega mingi ülesande lahendamiseks või refleksiooni koostamiseks. Üliõpilaste iseseisvat õppimist toetatakse ka enesetestidega Moodle’is, lugemis- ja kuulamisülesannetega või testiga seminari või praktikumi alguses.

Refleksioonide ja teiste ülesannete koondamiseks sobib väga hästi e-õpimapp Maharas. E-õppe kasutamisest on õppejõud õppinud seda, et toetatud iseseisev õppimine on tõhus viis teadmiste omandamiseks, arendades samal ajal üliõpilaste ajaplaneerimise oskust ja vastutustunnet oma töö tulemuste eest. Häid tulemusi on andnud e-õppe kombineerimine traditsiooniliste õppemeetoditega ning ümberpööratud klassiruumi metoodikaga.

Teile võivad meeldida ka need artiklid