ISSN 2228-1932

Haridustehnoloog soovitab

H5P interaktiivse sisu loomiseks

Triin Marandi, õppeosakonna elukestva õppe keskuse õppedisainer

Moodle’isse on integreeritud H5P sisuloomevahend (vt https://h5p.org/), mis võimaldab õppejõul tegevuse Interaktiivne sisu abil luua e-kursusele erinevat tüüpi (kokku 33) interaktiivseid harjutusi või üles laadida mujal loodud interaktiivse sisu faile. Enda e-kursusel loodud kõigi interaktiivse sisu tüüpide puhul tekib hindetabelisse hindetulp, kuid hinnatavaid neist (tulemus läheb hindetabelisse) on vaid osa. Küll aga saab loodud interaktiivset sisu vistutada (embeedida) enda e-kursuse teistesse vahenditesse ja tegevustesse.

Järgnevalt on näide interaktiivsest esitlusest (Course Presentation), mis koosneb slaididest, kuhu saab lisada teksti, audiot, videot, pilte ning interaktiivseid harjutusi iseseisva õppimise toetamiseks. Interaktiivse esitlusena võite luua ka i-postri (interaktiivse postri): https://sisu.ut.ee/poster.

Interaktiivse sisu näiteid saate vaadata H5P demo-kursusel (ilma võtmeta külalise juurdepääs) eraldi tegevustena ja lehele vistutatuna:  https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8237

Täiendavad juhised leiate aadressilt https://sisu.ut.ee/juhendid/interaktiivne-sisu

Zeetings – ühesuunalise esitluse muutmine kahesuunaliseks vestluseks

Marju Piir, õppeosakonna elukestva õppe keskuse õppedisainer

Zeetings https://www.zeetings.com on tasuta pilvepõhine esitlusplatvorm, mis võimaldab muuta olemasolevad PowerPoint slaidid ja PDF-failid interaktiivseks, lisades olemasolevale esitlusele YouTube`i videoid, Canva disaini, küsitlusi, küsimusi, kommentaare, veebisisu (pilte, linke jne). See loob publikule võimaluse passiivsest vaatajast muutuda aktiivselt osalejaks.

Zeetings toimib nagu telekanal, kusjuures esitluse käivitab ja selle kulgu juhib õppejõud. Publik ei pea viibima ühes ruumis, vaid võib asuda erinevates paikades. Zeetingsi esitlusega ühinemiseks on vaja teada vaid esitluse linki, mille võib saata nt e-posti kaudu. Esitlusega saab ühineda erinevate digiseadmete kaudu, selleks pole vaja alla laadida täiendavat tarkvara ega luua kontot.

Kuigi Zeetingsi esitlused sarnanevad esmapilgul PowerPoint slaididega, siis slaide luua selles rakenduses ei saa. Tegemist on esitlusplatvormiga, kuhu laaditakse üles PPT- või PDF-formaadis slaidid, et neid publikule demonstreerida. Ühtlasi kaasatakse publikut aktiivselt arvamust avaldama või hinnangut andma. Zeetingsiga muutuvad esitlused sotsiaalseteks, interaktiivseteks ja publikule ligipääsetavaks mistahes digiseadme kaudu. Kui kasutada Zeetingsit auditooriumis, siis saab küsimusi esitada tahvlil ning paluda publikul oma nutiseadmetega vastata. Küsimuste vastused kuvatakse tahvlile kõigile vaatamiseks. Publik saab vastata kas üks või mitu korda, selle saab õppejõud seadistustest määrata.
Zeetingsi esitluse jooksul antud vastused küsimustele salvestuvad ja hiljem on võimalik neid ka analüüsida ning läbi selle paremini mõista, mida publik mõtleb (nupp “Analytics”).

Zeetings hoiab esitlused ja vastused ühes kohas, mis on turvaline ja samas kasutajale ligipääsetav kõigist digiseadmetest. Sisse saab esitluse koostaja logida kas Google`i, Linkedln või Facebooki kontoga või luua endale täiesti uue kasutajakonto. Esitlus võib olla privaatne või avalik, kättesaadav teatud nimega või e-posti aadressiga inimestele, lisada saab ka juurdepääsu koodi. Samuti on võimalik esitlust vistutada veebilehtedele või miks mitte teha esitluse veebiaadressist QR kood ja selle kaudu esitlust jagada.

Esitluse üleslaadimine ja interaktiivsete võimaluste lisamine on lihtne ja intuitiivne. Pärast sisselogimist tuleb klõpsata nupul “+ New zeeting” ning seejärel laadida rakendusse oma PP esitlus või vastav PDF-fail. Sõltuvalt faili mahust võib see võtta aega. Edasi saab juba hakata esitlusele lisama küsitlusi, videoid, küsimustikke, vahetekste jm.

Klõpsake sinisel pluss-märgil (nupp “Add Content “) ja tehke oma valik.
Lisatud interaktiivse sisu saab lohistada sobivate slaidide vahele.

 

Kindlasti vaadake üle ja muutke sobivaks ligipääsuseaded (nupp “Settings “) ja esitluse jagamise seaded (nupp “Share “).

Esitluse jagamise seaded nupust “Share “

Kui interaktiivne esitlus on valmis, klõpsake esitlemise nupul “Present” ja “Start Presenting“. Sel hetkel pääseb ka publik, kellele olete aadressi jaganud, esitlust vaatama. Kui viibite publikuga ühes auditooriumis, siis publik saab esitlust jälgida oma digiseadmes, aga lisaks sellele võiks esitlus olla ka tahvlil suurelt kõigile näha. Publik ise esitluses edasi liikuda ei saa, slaide saab liigutada ja vahetada vaid ettekandja. Publik asub aktiivselt tegevusse siis, kui jõutakse vastava interaktiivse slaidini. Ettekandjal on võimalik ka nt mõni slaid esitluse näitamise ajal vahele jätta. Esitlus lõpeb siis, kui ettekandja klõpsab nupul “Stop“.

Zeetingsi tasuta versioonis (haridusvaldkonnas töötajatele) pole piiri üleslaetavate esitluste arvule. Kui soovite, et ühe esitluse küsimustele saaks vastata rohkem kui 25 inimest, siis avage Profile – Plans- Apply ning  kinnitage, et olete õppejõud.

Huvitavaid loenguid ja seminare Zeetingsi abil!

Canva

Ly Sõõrd, õppeosakonna elukestva õppe keskuse õppedisainer

Canva (https://www.canva.com) on veebipõhine kujundustööriist, mille abil saab eelkujundatud malle kasutades luua hõlpsasti oma sisuga plakateid, postreid, infolehti, reklaame, raporteid, CD ümbriseid ja kõikvõimalikke muid materjale veebis esitamiseks või trükkimiseks.

Canva võimaldab

  • valida etteantud kujunduste ja disainelementide paigutuste hulgast omale sobivaim või luua täiesti oma kujundus, kasutades oma pilte ja fotosid;
  • sisestada andmetabeleid infograafikute loomiseks;
  • salvestada loodud materjal PDF-vormingusse või eksportida pildina.

Miks kasutada Canvaga kujundatud materjale oma kursusel? Alati ei pea kõik e-kursusel olevad materjalid olema esitatud pika laustekstilise õppematerjalina. Mõnikord on vaja koostada ka visuaalselt atraktiivseid postri-stiilis ülevaateid ja kokkuvõtteid. Posterkokkuvõtteid saavad koostada ka tudengid ise – Canva võimaldab koostööna materjale luua. Tudengitega kokku leppides saab nende loodud materjale aga edaspidi sellel kursusel ka näiteks õppe- või näitliku materjalina kasutada.

Juhendid:

Teile võivad meeldida ka need artiklid