ISSN 2228-1932

E-kursuse kvaliteedi hindamise vahend

Ülikoolis on raske leida sellist õppeainet, millel poleks e-kursuse näol e-tuge. Kuidas aga otsustada, kas e-kursus on kvaliteetne ehk õppimist kõige paremini toetav? Milline peaks üks kvaliteetne e-kursus olema?

E-kursuse kvaliteedi hindamiseks on loodud vahend aadressil https://kvaliteedihindamine.etu.ut.ee/, mis aitab teil ise enda e-kursust analüüsida ja paremaks muuta. E-kursuse kvaliteedi hindamise vahendi aluseks on võetud Harno e-õppe kvaliteedi töörühma koostatud e-kursuse kvaliteedikriteeriumid ning kriteeriumide kirjeldustele on lisatud Tartu Ülikooli (s.h. meie Moodle’i) konteksti ning näiteid ülikooli e-kursustelt. Kvaliteedikriteeriumid omakorda lähtuvad kvaliteetse e-kursuse loomise juhendist https://oppevara.edu.ee/ekursus/.

Pole oluline, kui suur osa õppetööst toimub veebipõhiselt – e-kursuse kvaliteedi hindamise vahend sobib ka nende õppeainete jaoks, kus e-õppe osa on väike, kuna kriteeriumid lähtuvad õppeainest kui tervikust. Kuigi neid kriteeriume tundub olevat päris palju (28), siis paljud neist on teil kindlasti täidetud juba ülikooli enda regulatsioonidest lähtuvalt  – näiteks kõik ÕISis olevat informatsiooni puudutav.

Kui olete vahendi abil enda e-kursust hinnanud ja kursuse kvaliteedikriteeriumidega vastavusse viinud, siis jääb üle vaid oma kursusele e-kursuse kvaliteedimärk taotleda. E-kursustele saab taotleda kvaliteedimärki korra aastas avatud taotlusvoorus. Täpsemat informatsiooni kvaliteedimärgi taotlemise protsessi kohta leiate aadressilt https://ekka.edu.ee/e-kursuse-kvaliteedimark.

Ava e-kursuse kvaliteedi hindamise vahend

Teile võivad meeldida ka need artiklid