ISSN 2228-1932

E-õppe statistika 2018

Lehti Pilt, õppeosakonna elukestva õppe keskuse haridustehnoloogia peaspetsialist

E-kursused

E-kursused on õppeained või täienduskoolitusprogrammid, mis toimuvad täielikult veebipõhiselt või millel on veebipõhine tugi e-õppe keskkonnas. Tartu Ülikool kasutab veebipõhise õpikeskkonnana TÜ keskset Moodle´i keskkonda (https://moodle.ut.ee/). Arvutiteaduse instituut ning matemaatika ja statistika instituut kasutavad e-kursuste loomiseks lisaks Moodle´ile ka vikit, vt http://courses.cs.ut.ee ja https://courses.ms.ut.ee. E-kursuste arv on ülikoolis igal aastal pidevalt suurenenud (Joonis 1).

Joonis 1. E-kursuste arvu kasv Tartu Ülikoolis 2010-2018

2018. aasta lõpuks oli TÜ Moodle´is kokku 6054 kursust. Osa neist pole aktiivses kasutuses. Kursuste arv 2018. aasta lõpu seisuga valdkondade kaupa on toodud joonisel 2.

Joonis 2. Moodle´i kursuste arv valdkondade kaupa (31.12.2018.a. seisuga)

2018. aasta detsembri lõpus oli e-kursuste arv suurem alljärgnevates valdkondade ja vastutusalade alamüksustes:

 • Maailma keelte ja kultuuride kolledž (HV) – 633
 • Ühiskonnateaduste instituut (SV) – 529
 • Haridusteaduste instituut (SV) – 514
 • Narva kolledž (SV) – 425
 • Pärnu kolledž (SV) – 353
 • Viljandi kultuuriakadeemia (HV) – 343
 • Õigusteaduskond (SV) – 291
 • Majandusteaduskond (SV) – 276
 • Eesti ja üldkeeleteaduse instituut (HV) – 215
 • Johan Skytte poliitikauuringute instituut (SV) – 210
 • Õppeosakond (P2) – 186
 • Füüsika instituut (LT) – 184
 • Ökoloogia ja maateaduste instituut (LT) – 168
 • Arvutiteaduste instituut (LT) – 157
 • Kliinilise meditsiini instituut – 156

Moodle´i kasutajate arv

TÜ kesksesse Moodle´isse sisenemine toimub ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga. Kasutajaid oli Moodle´is 2018. aasta lõpu seisuga 39552. Neist sisenes Moodle’isse TÜ keskserveri kaudu 24159 (nemad omavad Tartu Ülikooli kasutajatunnust ja parooli) ning täiendusõppe tarbeks on loodud käsitsi kasutajatunnused 15394 õppijale. Õppija rollis oli Moodle´is 35853, õppejõu rollis 4210 (789 võrra rohkem kui 2017.a) ning tuutori rollis 742 inimest.

Veebipõhise ja osaliselt veebipõhise õppe kasutamine õppetöös

Vastavalt ÕISi statistikale oli TÜs 2018. aastal 3738 veebipõhise või osaliselt veebipõhise tunnusega ainekava (vt tabel 1), mis moodustasid kõikidest ainekavadest 49 % (14 % tõusu võrreldes 2017. aastaga). Neist täielikult veebipõhiseid oli 3,2 % ning osaliselt veebipõhiseid 96,8 % õppeainetest. Selle statistika aluseks on ÕISis ainekavade juures olev tunnus „osaliselt veebipõhine” või “täielikult veebipõhine”.

Tabel 1. Veebipõhiste ja osaliselt veebipõhiste õppeainete arv 2018. a. (kevad ja sügissemester) valdkondade ja nende alamüksuste lõikes (aluseks on võetud sellised ainekavad, millele oli vähemalt 1 registreerunu)

Aine valdkond Aine instituut Osaliselt veebipõhiseid Täielikult veebipõhiseid Veebipõhiseid ainekavasid kokku Ainekavade arv kokku Veebipõhiste ainekavade osakaal
HV HVAJ ajaloo ja arheoloogia instituut 48 1 49 207 24%
HVEE eesti ja üldkeeleteaduse instituut 113 113 248 46%
HVFI filosoofia ja semiootika instituut 92 92 226 41%
HVHV humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat 14 2 16 21 76%
HVKU kultuuriteaduste instituut 112 2 114 233 49%
HVLC maailma keelte ja kultuuride kolledž 324 25 349 612 57%
HVUS usuteaduskond 42 1 43 129 33%
HVVK Viljandi kultuuriakadeemia 295 6 301 1087 28%
HV kokku   1040 37 1077 2763 39%
SV SVHI haridusteaduste instituut 314 23 337 517 65%
SVJS Johan Skytte poliitikauuringute instituut 82 2 84 126 67%
SVMJ majandusteaduskond 189 7 196 300 65%
SVNC Narva kolledž 244 1 245 319 77%
SVOI õigusteaduskond 231 7 238 480 50%
SVPC Pärnu kolledž 192 8 200 271 74%
SVPH psühholoogia instituut 76 3 79 117 68%
SVSV sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat 5 5 5 100%
SVUH ühiskonnateaduste instituut 238 1 239 313 76%
SV kokku   1571 52 1623 2448 66%
MV 23 23 32 72%
MVBS bio- ja siirdemeditsiini instituut 84 3 87 164 53%
MVCM kliinilise meditsiini instituut 76 76 202 38%
MVFA farmaatsia instituut 53 53 73 73%
MVMV meditsiiniteaduste valdkonna dekanaat 8 8 18 44%
MVPT peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut 56 1 57 99 58%
MVSF sporditeaduste ja füsioteraapia instituut 60 7 67 185 36%
MVST hambaarstiteaduse instituut 32 3 35 55 64%
MV kokku   392 14 406 828 49%
LT LTAT arvutiteaduse instituut 145 12 157 224 70%
LTFY füüsika instituut 102 1 103 212 49%
LTKT keemia instituut 87 87 208 42%
LTLT loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekanaat 2 2 4 50%
LTMI Eesti mereinstituut 0 11 0%
LTMR molekulaar- ja rakubioloogia instituut 39 39 186 21%
LTMS matemaatika ja statistika instituut 64 64 153 42%
LTOM ökoloogia ja maateaduste instituut 118 4 122 442 28%
LTTI tehnoloogiainstituut 49 49 115 43%
LTTO Tartu observatoorium 7 7 22 32%
LT kokku   613 17 630 1577 40%
OO P2OO õppeosakond 2 2 4 50%
OO kokku   2 0 2 4 50%
Ainekavade arv kokku 3618 120 3738 7620 49%

Veebipõhistel ja osaliselt veebipõhistel õppeainetel oli 2018. a. kokku 100 076 osalemiskorda, mis on 25 287 võrra rohkem kui 2017. aastal (vt tabel 2). Veebipõhise õppe kasutamisest ülikoolis 2010-2018 annab ülevaate tabel 2.

Tabel 2. Veebipõhiste või osaliselt veebipõhiste õppeainete arv 2010-2018

Aasta Veebipõhiste või osaliselt veebipõhiste õppeainete arv Veebipõhise tunnusega õppeainete osakaal Õppijate arv veebipõhistel või osaliselt veebipõhistel õppeainetel
2010 526 6% 14013
2011 850 9% 26870
2012 1264 14% 38614
2013 1580 18% 46672
2014 1841 22% 50729
2015 2049 25% 56761
2016 2413 30% 64996
2017 2737 35% 74789
2018 3738 49% 100076

Aktiivsemad õppejõud

Vastavalt ÕISi statistikale oli 2018. a. osaliselt või täielikult veebipõhiste õppeainete õpetamisega seotud 2589 õppejõudu, mis on 247 võrra rohkem kui 2017. aastal. Aluseks võeti vähemalt ühe registreerunuga ainekavad. Õppejõu info võeti ainekava info lehelt, mitte otseselt tunniplaanist. Õppejõud ei ole loetud ainekavaga seotuks siis, kui ta oli ainekava juurde märgitud vastutatavaks õppejõuks koos lisamärkega “ei õpeta”.

Veebipõhiste/osaliselt veebipõhiste õppeainete õppejõudude edetabel on toodud tabelis 3.

Tabel 3. Veebipõhiste/osaliselt veebipõhiste õppeainete õppejõudude edetabel ainekavade arvu järgi 2018. aastal (kevadsemestril ja sügissemestril)

Õppejõud Osaliselt veebipõhiseid Täielikult veebipõhiseid Veebipõhiseid ainekavasid kokku
Maria Hinn (SV, Narva kolledž) 36 0 36
Maigi Vija (HV, eesti ja üldkeeleteaduse instituut) 32 0 32
Katrin Kannukene (SV, ühiskonnateaduste instituut) 31 0 31
Esta Sikkal (SV, haridusteaduste instituut) 30 0 30
Krista Lepik (SV, ühiskonnateaduste instituut) 28 0 28
Maris Männiste (SV, ühiskonnateaduste instituut) 28 0 28
Avo Trumm (SV, ühiskonnateaduste instituut) 27 0 27
Ilmar Vaaro (SV, ühiskonnateaduste instituut) 25 0 25
Katri Kütt (SV, haridusteaduste instituut) 25 0 25
Kristi Kõiv (SV, haridusteaduste instituut) 24 1 25
Maria Murumaa-Mengel (SV, ühiskonnateaduste instituut) 25 0 25

E-täiendusõpe

2018. a. toimus ülikoolis täiendusõppena 378 osaliselt või täielikult veebipõhist kursust, millel osales kokku 18 493 õppijat. Täielikult veebipõhiseid e-täiendusõppe kursusi oli 147 ehk 38,8 % ning neil osales 13 632 õppijat. E-täienduskoolituskursuste toimumisest aastatel 2005-2018 annab ülevaate joonis 3.

Joonis 3. E-täienduskoolituskursuste ja neil osalejate arv 2005-2018

MOOCide väljatöötamine ja läbiviimine

MOOC on akronüüm ingliskeelsetest sõnadest „massive open online course“ ja see tähistab suurtele inimhulkadele tasuta interneti vahendusel kättesaadavat e-kursust. Ülikoolis on kokku lepitud MOOCi eestikeelne nimetus: vaba juurdepääsuga e-kursus.

2018. a. jooksul valmis ülikoolis kaks uut MOOCi:

 1. Auditing water issues (P2OO.TK.075) – maht 1 EAP, autorid Tuuli Rasso, Viire Viss, Kaire Keskküla, Airi Andresson (koostöös Riigikontrolliga)
 2. Söömisest, joomisest ja informatsioonist (MVBS.TK.003) – maht 1 EAP, autorid Vambola Leping, Ursel Soomets, Mihkel Zilmer, Tanel Visnapuu, Rando Porosk

2018.a. pakkus ülikool 20 MOOCi, millel osales kokku 8991 õppijat ning lõpetas 2018.a. 4355 õppijat. Lõpetanute protsent oli 50,8%, mis on MOOCide kohta erakordselt kõrge. (Tabel 4)

Tabel 4. MOOCide toimumine 2018.a.

MOOCi nimetus Toimumise aeg Osalejate arv Lõpetanute arv Lõpetanute %
Autonoomsed naised: liberalismi ja feminismi mõjud 16.04.2018 – 13.05.2018 40 9 22,5
Autonoomsed naised: liberalismi ja feminismi mõjud 01.10.2018 – 28.10.2018 10 2 20
Robootikast puust ja punaseks 26.03.2018 – 06.05.2018 161 59 36,65
Programmeerimise alused II 15.01.2018 – 11.03.2018 1047 334 31,9
Programmeerimisest maalähedaselt 16.04.2018 – 13.05.2018 842 468 55,58
Programmeerimisest maalähedaselt 10.09.2018 – 07.10.2018 1278 773 60,49
Programmeerimise alused 15.10.2018 – 09.12.2018 1554 827 53,22
Söömisest, joomisest ja informatsioonist 01.10.2018 – 28.10.2018 470 183 38,94
Mõõtemääramatuse hindamine keemilises analüüsis 27.03.2018 – 07.05.2018 521 218 41,84
Sissejuhatus avaliku sektori keskkonnaauditisse 10.09.2018 – 07.10.2018 196 115 58,67
Infrastruktuuri keskkonnamõjude auditeerimine 05.02.2018 – 02.03.2018 128 86 67,19
LC-MS metoodikate valideerimine 28.11.2017 – 09.02.2018 424 158 37,26
LC-MS metoodikate valideerimine 27.11.2018 – 08.02.2019 425
Kuidas võõras kultuuris ellu jääda? 05.02.2018 – 11.03.2018 77 27 35,06
Veeteemade auditeerimine 12.11.2018 – 16.12.2018 288 185 64,24
Infopädevus 05.03.2018 – 01.04.2018 430 303 70,47
Infopädevus 29.10.2018 – 25.11.2018 367 270 73,57
E-hääletuse levik ja mõju 13.03.2018 – 13.05.2018 178 83 46,63
E-hääletuse levik ja mõju 15.10.2018 – 16.12.2018 117 56 47,86
Geenid – müüdid ja tegelikkus 29.01.2018 – 25.03.2018 438 199 40,04
8991 4355 50,8%
*2018.a. lõppenud MOOCide keskmine lõpetanute protsent

 Videoloengud

Panopto
2018. a. jätkati videoloengute salvestamist Panopto tarkvaraga.

Ülikooli Panopto serverisse http://panopto.ut.ee salvestati 2018.a. jooksul neljas valdkonnas kokku 1563 videot, mis jagunesid valdkondade kaupa järgnevalt:

 • Sotsiaalteaduste valdkond – 249
 • Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond – 140
 • Loodus- ja täppisteaduste valdkond – 593
 • Meditsiiniteaduste valdkond – 581

Kokku oli aasta lõpus Panopto serveris neljas valdkonnas kokku 4319 videot.

UTTV
TÜ videoportaalis (Tartu Ülikooli televisioon ehk UTTV, https://uttv.ee) oli 2018. aasta lõpu seisuga lisatud videoid valdkondade kaupa järgnevalt:

 • Medicina – 331
 • Humaniora – 909
 • Socialia – 1033
 • Realia et naturalia – 2032

Kokku oli neljas valdkonnas 4305 videot, mis on 606 võrra rohkem kui 2017. aastal.

Kõige rohkem videoid on UTTVs järgmistel teemadel:

 • arvutiteadus – 914
 • füüsika ja astrofüüsika – 308
 • arstiteadus – 295
 • matemaatika ja matemaatiline statistika – 297
 • õigusteadus – 261
 • haridusteadus – 248
 • keemia ja materjaliteadus – 197
 • riigiteadus – 196
 • filosoofia ja semiootika – 193
 • keeleteadus – 184
 • kultuuriteadus ja kunstid – 176
 • usuteadus – 136
 • majandusteadus – 134

Kokku oli UTTV-s 2018.a. lõpus kõikides kategooriates kokku 6997 avalikku videot. UTTV enimvaadatud videote nägemiseks tuleb siseneda UTTV videote kategooriasse ja sorteerida videod valiku Enimvaadatud eespool järgi.

Nelja valdkonna peale kokku loodi 2018.a. jooksul 606 UTTV videot ja 1523 Panopto videot. UTTVs olevate videote koondarv neljas valdkonnas oli 2018.a. lõpus 4305 ja Panopto videote koondarv 4319.

Veebiseminari kasutamine

Veebikonverentsi süsteem BigBlueButton ehk BBB

BigBlueButton on vabavaraline veebikonverentsi süsteem, mis on ühendatud Moodle’i õpikeskkonnaga. BBB kasutamiseks tuleb lisada Moodle´i kursuse avalehele tegevus BigBlueButtonBN. BBB ruumile saab lisada soovitud pealkirja ja kirjelduse, siduda selles ruumis toimuva sessiooni kalendri sissekandega, rühmadega ning seadistada sessiooni salvestamise.

Kuna salvestised asuvad eraldi serveris, siis saab nende linke levitada ka Moodle’i kursuse väliselt. Salvestiste nägemiseks ei pea olema Moodle’i kursusele sisse logitud, vaid salvestist näeb igaüks, kes teab vastavat veebiaadressi.

BBBd on võimalik kasutada ka otse TÜ kasutajakontoga sisenedes https://button.ut.ee aadressil, mitte ainult Moodle’i kursuse kaudu.
BBB vahend on kasutusel 80 Moodle´i kursusel, mis on 27 kursuse võrra vähem kui 2017.a.

Sisupaketid ja veebilehestikud Sisu@UT-s

Sisu@UT vahend on mõeldud ülikooli teadus- ja õppetööga seotud temaatiliste sisupakettide, projektide ja konverentside veebilehestike ning portfooliote loomiseks. Sisu@UT-s valminud sisupaketid on paigutatud valdkondade kaupa kategooriatesse: Medicina, Humaniora, Socialia, Realia et naturalia ning Varia. Iga valdkonna all on omakorda teemad, mis võimaldab kasutajatel antud teema sisupaketid korraga üles leida. Lisaks saab kasutaja huvipakkuvaid sisupakette otsingu abil otsida.

2018.a. lõpus oli Sisu@UT-s 292 avalikku sisupaketti/veebilehestikku, mis on 33 võrra rohkem kui 2017. aasta lõpu seisuga.

 • Medicina – 31
 • Humaniora – 50
 • Socialia – 62
 • Realia et naturalia – 57
 • Varia – 92

Kõige rohkem sisupakette/veebilehestikke on Sisu@UTs järgmistel teemadel:

 • haridusteadus – 39
 • arstiteadus – 27
 • keeleteadus – 29
 • konverentsid – 23
 • bioloogia – 17
 • ökoloogia ja maateadus – 16
 • projektid – 15
 • kultuuriteadus ja kunstid – 13

Mahara e-portfooliote keskkond

Alates 2015.a. sügisest on ülikoolis võimalik kasutada Mahara e-portfooliote keskkonda https://mahara.ut.ee. Mahara on vabavaraline keskkond, mis on kasutusel eesti, inglise, vene, soome, saksa ja prantsuse keeles. Eestikeelne tõlge on teostatud TÜ elukestva õppe keskuse töötajate poolt. Maharasse sisenemine toimub TÜ arvutivõrgu kasutajatunnusega või Moodle’i kaudu.

Mahara on e-portfooliote keskkond, mis on mõeldud kasutamiseks õppijatele ning õppejõududele jt ülikooli töötajatele. Maharas saab luua lehti, pidada päevikut, luua elulookirjelduse, koondada lehed erinevate kollektsioonide alla, avaldada neid ning esitada hindamiseks. E-portfooliod võivad sisaldada teksti, pilte, audio- ja videoklippe ning muid materjale (nt dokumendifaile).

2017.a. detsembris lisati Maharasse DigiCV moodul, kuhu saab importida andmed erinevatest infosüsteemidest nagu TÜ ÕIS ja personali andmebaas, ETIS. DigiCV-d on võimalik eksportida PDF-vormingus või lisada see Mahara lehele ning avaldada.

2018.a. hakati Maharat kasutama majandusteaduskonna liidriprogrammi portfooliote loomiseks.

2018.a. lõpus oli Maharas 4139 kasutajat, mis on 1560 võrra rohkem kui 2017.a. lõpus.

Teile võivad meeldida ka need artiklid