ISSN 2228-1932

Moodle’i kogemuste vahetamine õigusteaduskonnas

Age Värv, õigusteaduskonna võlaõiguse dotsent

Õpetamine on tore ja inspireeriv töö. Äratundmine, et õppija on suutnud omandada uusi teadmisi ja oskusi, on õppejõu jaoks rahuldust pakkuv ja innustav. Ent mida rohkem on kursusel õppijaid, seda suuremaid pingutusi tuleb õppejõul teha iga õppijani jõudmiseks, tema motiveerimiseks ja talle tagasiside andmiseks. Ning õppejõu pingutustest üksi on vähe, sest tulemusliku õppimise eeltingimus on ikkagi see, et õppija ise võtab vastutuse oma õppimise eest.

E-õpe ei seisne üksnes elektrooniliste materjalide üleslaadimises, vaid pakub mitmekesiseid võimalusi nii tagasiside andmiseks kui üliõpilase aktiveerimiseks, samuti tema enesejuhtimise oskuse ning vastutustunde arendamiseks.

Küllap on selle äratundmiseni jõudnud igaüks, kes e-õppe maailmaga tutvust teinud.

Kuidas jõuda e-õppeni?

Mind ajendas kunagi oma esimest Moodle’i kursust looma mitte tunnetatud vajadus, vaid uudishimu. Alles kursuse loomise käigus saabus arusaam, et Moodle pakub midagi palju enamat kui kombinatsioon „ÕIS + e-post“. Esimesed praktilised katsetused Moodle’i kasutamisel tekitasid soovi uurida e-õppe kogemusega kolleegide käest, kuidas nemad Moodle’it oma töös kasutavad.

Jutuajamistest kolleegidega selgus, et õigusteaduskonnas töötavad külg külje kõrval nii tõelised e-õppe ässad kui mõõdukad skeptikud. Ning ajapikku kujunes koridori-, kabineti,- lõunalaua- jm vestluste põhjal ühine arusaam, et võiksime e-õppe teemade üle arutlemiseks kokku saada suuremas ringis.

age_suurSuure ringi kohtumised

Tänaseks on see idee ellu viidud: novembris 2015 ja märtsis 2016 toimus kaks kohtumist, millest võttis kokku osa 25 õigusteaduskonna õppejõudu nii Tartust kui Tallinnast. Ürituste eesmärk oli julgustada kollegiaalset koostööd õppejõudude vahel, jagada ideid, õppida kolleegilt ning leida uusi õppemeetodeid ja -võtteid. Otsustasime neil kohtumistel keskenduda just Moodle’iga seotud kogemuste vahetamisele. Osalejate hulgas oli nii pikaajalise kogemusega Moodle’i kasutajaid kui neid, kel alles huvi teada saada, mida Moodle endast kujutab. Enne kohtumiste toimumist oli kokku lepitud, kes õppejõududest võtavad endale n-ö kandva rolli ning kes millisele teemale keskendub.

Nii tutvustas Katre Luhamaa täies mahus veebipõhise kursuse läbiviimise kogemusi ning Mari Ann Simovart jagas oma muljeid üliõpilaste aktiveerimisest foorumiarutelude kaudu. Piia Kalamees rääkis oma kogemustest auditoorsetele kohtumistele eelnevate testülesannete koostamisel ja läbiviimisel ning Age Värv arutles kodutööde esitamise ja tagasisidestamise teemal. Oma jutu näitlikustamiseks demonstreeris iga kõneleja oma Moodle’i kursusi suurel ekraanil. Kõnelejad peatusid nii positiivsetel kogemustel kui tehtud vigadel ja tehnilistel apsudel, ikka selleks, et teistel oleks võimalik neist õppida. Kolleegide poolt esitatud küsimused ja tekkinud arutelu näitas, et lisaks e-õppe teemalistele täiendkoolitustele ja haridustehnoloogide pakutavale toele on taoline kollegiaalne mõttevahetus väga kasulik ja teretulnud. Peale meie kohtumisi jagasid osalenud lühidalt oma muljeid:

„Mina olen  Moodle`it loengute toena juba mitu aastat kasutanud, aga hea oli saada infot ka selle kohta, mida kolleegid teevad ja milliseid Moodle`i võimalusi kasutavad. Kuna võimalusi on palju ja ise ei jõua kõike katsetada, sain uusi mõtteid, mida veel enda kursuste raames kasutada võiks ja milliseid probleeme võib praktikas ette tulla. Kuigi olin sellele ka varem mõelnud, otsustasin peale kokkusaamist, et loon Moodle`i toe ka kevadisele valikainele ja nüüd on see tehtud.“ (Maris Valtin)

„Moodle’i teemaline kohtumine oli väga inspireeriv. Eriti huvitav ja kasulik oli teada saada oma kolleegide vahetuid kogemusi Moodle’i rakendamisest õppetöös: milliseid rakendusi on kasutatud õppetöö läbiviimiseks, kuidas tudengid foorumis aktiivselt sõna võtavad, jne. Moodle võimaldab tõepoolest nii algatada kui jätkata diskussiooni loengus või seminaris käsitletud materjali teemal. Samuti on väga efektiivsed võimalused tudengite kodutööde üleslaadimiseks ja neile tagasiside andmiseks ning lugemiskontrolli valikvastustega testide tegemiseks.“ (Merike Ristikivi)

„Väga huvitav oli näha praktilisi võimalusi, nt seminarides ettekannetele registreerimine tundus olevat vajalik. Hea meelega üritaksin ka kordamisküsimuste testid viia Moodlesse.“ (Hesi Siimets-Gross)

„Väga kasulik üritus. Moodle pakub tohutult palju erinevaid võimalusi ja endale sobiva leidmiseks on töökaaslaste kogemus kõige parem abi. Sain kohtumiselt innustust Moodle’it kasutada- see teeb õppejõu elu palju lihtsamaks! Iseäranis kasulikud olid kaks nippi: õppejõu tagaside üliõpilastele  ja üliõpilaste loenguks ettevalmistamine. Tüütu e–kirjade vahetamise asemel saab Moodle’is üliõpilastele anda tagasisidet lihtsalt, ülevaatlikult ja kontrollitavalt. Minu üliõpilased peavad loenguks ette valmistama ja õpikust vastava teema eelnevalt läbi lugema. Moodle kaudu saavad nad läbiloetust arusaamist juba enne loengut testida ja õppejõuna saan olla kindel, et saan loengus keskenduda teemadele, mida õpikus ei ole.“ (Tiina Mikk)

Niisiis saab öelda, et kolleegi kogemus võib innustada katsetama midagi uut või aidata vältida samu vigu, mida keegi teine on juba läbi teinud. Soovin kõikidele õppejõududele julgust ja pealehakkamist e-õppe võimaluste kasutamisel ning oma kogemuste jagamisel!

Teile võivad meeldida ka need artiklid