ISSN 2228-1932

Minikursused

tunnistus_breketravi

Kõikidel huvilistel on võimalik osaleda iseseisvalt läbitavatel mini-e-kursustel (maht 4-6 tundi). Pärast materjali läbimist on võimalik testida oma teadmisi. Testi sooritama asudes sisestage kõigepealt oma andmed ning seejärel vastake küsimustele. Kui saate testi eest 70 % maksimumpunktidest, siis kuvatakse Teile nimeline elektrooniline tõend, mille saate endale salvestada ja/või välja trükkida ning see saadetakse sooritajale ka automaatselt e-postiga. Kui test esimesel katsel ebaõnnestub, siis on võimalik veelkord materjale lugeda ja test uuesti sooritada. Testi teistkordsel sooritamisel saate vastamiseks osaliselt uued küsimused.

Valige endale sobiv kursus:

roosa_ev21. Kosmilisest kiirgusest tuumajaamani

Merle Lust, kinnisvaraosakonna kiirgusohutuse spetsialist

Sellised sõnad, nagu “kiirgus”, “radioaktiivsus”, “kiirgusallikas” ja “tuumajaam” võivad tekitada paljudes inimestes negatiivseid emotsioone ja hirmu, sest sügavamad teadmised ja arusaamine nendest mõistetest puuduvad. Käesolev minikursus aitab paremini mõista seda põnevat füüsika valdkonda.

Vaadake kursust

helesinine_ev22. Ümberpööratud klassiruum

Einike Pilli, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor; Taavi Vaikjärv, elukestva õppe keskuse õppimise ja õpetamise arenduskeskuse konsultant

Minikursus tutvustab ümberpööratud klassiruumi lähenemisviisi õppimisele, mis rõhutab õppija suurt rolli õppeprotsessis. Õppematerjalide lisanduv kättesaadavus on üks mitmest põhjusest selle lähenemisviisi populaarsuse kasvuks. Seega on tegemist uue nimega mõtteviisile, mis on praktikas osaliselt juba tuttav.

Vaadake kursust

roosa_ev23. Lein vanemas eas

Karmel Tall, elukestva õppe keskuse täiendusõppe projektijuht

Minikursusel keskendutakse kaotuse ja leina mõjuteguritele ning kaotusega kohanemisele vanemas eas. Vanem iga on defineeritud kui vanusegrupp alates 65-st eluaastast.

Vaadake kursust

Teile võivad meeldida ka need artiklid