ISSN 2228-1932

Õppeprorektor Mart Noorma e-õppest

Õppeprorektor Mart Noorma arvates peab e-õppe kasutamine olema süsteemne ning õppijate vajadustest lähtuv. Oma videointervjuus tutvustab ta entusiastlikult uudset lähenemist õppekava arendamisele – õppekava planeeritakse e-õppes ning lisatakse kontakttunnid sinna, kus see on õpiväljundite saavutamiseks vältimatult vajalik. Tulemuseks on tänapäevane aktiivsele õppijale sobilik õppekava.

Õppeprorektor selgitab mõisteid „säästuharidus“, „kvaliteetharidus“ ja “õppekvaliteet” ning peatub ka vaba juurdepääsuga e-kursustel ehk MOOCidel, mis annavad huvilistele võimaluse tutvuda Tartu Ülikooli õppetööga ja õppejõududega ning arendada ennast ülikooli kursustel.

Vestluse lõpus selgub, millisel e-kursusel soovib Mart Noorma ise kõige enam osaleda.

Teile võivad meeldida ka need artiklid