ISSN 2228-1932

Rektor Volli Kalm e-õppest

Marko Ojakivi, turundusspetsialist

Rääkisime rektor Volli Kalmuga e-õppe rollist, tähendusest ja suundumustest ülikoolis. Küsisime rektorilt videointervjuus järgmised e-õppega seotud küsimused:

  1. Millised on e-õppe eesmärgid ja prioriteedid ülikooli jaoks?
  2. Kuidas motiveerida õppejõude e-õpet kasutama?
  3. Kas kõik ülikooli e-kursused peaksid olema avalikult kättesaadavad?
  4. Millised on e-õppe võimalused õppekvaliteedi parandamisel?
  5. Kuidas saab e-õpet kasutada ülikooli rahvusvahelistumise strateegia elluviimisel?
  6. Kas ülikoolis võiks olla vähemalt üks veebipõhine õppekava?
  7. Milline on Teie isilik kokkupuude e-õppega?

Professor Volli Kalm räägib videointervjuus, et e-õpe mitmekesistab õppetööd, teenib õppijate huve ning aitab saavutada paremat kontakti nende õppijatega, kes igapäevaselt auditoorsel õppetööl osaleda ei saa. E-õppe kasutamist peab arvesse võtma õppejõudude kohale- ja tagasivalimisel ning nende tulemustasu määramisel. Õppetööd peab arvestama õppejõu karjäärimudelis ning e-õpe on õppetöö üks osa. Rektor leiab, et rohkem peaks olema avalikult kättesaadavaid e-kursusi ja videoloenguid, kuid õppejõul võiks siiski jääda õigus otsustada, kas teha oma e-kursus avalikuks või mitte.

Volli Kalm omab ise kogemusi e-õppe kasutamisel ning kinnitab, et e-õpe aitab kaasa ülikooli rahvusvahelistumisele ning õppetöö kvaliteedi tagamisele ja kontrollimisele. “Meie eesmärgiks saab olla parim õpe”, rõhutab rektor.

Täielikult veebipõhise õppekava loomist rektor ei poolda, kuna ülikooli õppetöös on oluline osa praktilisel tegevusel.

Teile võivad meeldida ka need artiklid