ISSN 2228-1932

Haridustehnoloog soovitab

LimeSurvey

Triin Marandi, haridustehnoloog

LimeSurvey on keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja läbiviimiseks. Tartu Ülikooli LimeSurvey asub aadressil https://ut.ee/survey/admin ning töötajad ja üliõpilased saavad siseneda TÜ arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga ning kasutada seda keskkonda tasuta.

LimeSurvey võimaldab luua kõiki enamlevinud tüüpi küsimusi, sealhulgas valikvastustega küsimus (valida saab üks või mitu vastust), rippmenüü, tekstilise või numbrilise lühivastusega küsimus, pika vastusega küsimus, vastuste reastamise küsimus, vastaja poolt faili üleslaadimisega küsimus, erinevaid risttabeleid. Kõigile küsimusetüüpidele saab lisada veel tekstilahtri kommentaaride jaoks.

Iga küsimustiku koostajal on võimalik seda teistele TÜ kasutajatele (kui inimene on kasvõi kord TÜ LimeSurvey keskkonda sisenenud) muutmiseks ja koostegemiseks välja jagada.

Laekunud vastused salvestatakse serveris andmebaasi ning saadetakse soovi korral edasi ka e-postiaadressile. Küsimustikule vastajate arv piiratud ei ole, seega saab seda kasutada ka väga suuremahuliste uuringute läbiviimiseks. Vastused saab erinevates failiformaatides keskkonnast välja eksportida. Oluline on meeles pidada, et pärast vajalike vastuste laekumist küsimustikku inaktiveerides kustutatakse kõik seni kogutud vastused. Seega küsimustikku muuta (saab muuta vaid inaktiivses olekus) tuleks enne selle vastajatele laialisaatmist ning vastuste laekumist.

Vaata näidisküsimustikku aadressil https://www.ut.ee/survey/index.php?sid=58422&lang=et

 

PicMonkey

Marju Piir, haridustehnoloog

picmonkeyPicMonkey http://www.picmonkey.com on veebipõhine pilditöötluskeskkond, mida on väga lihtne kasutada. Keskkond on suures osas tasuta ja selles töötamiseks ei nõuta registreerumist.

PicMonkeys on võimalik pilte töödelda – lõigata, pöörata, muuta värve, teravust, kontrasti, heledust, aga ka lisada efekte, teksti, pildiraame, templeid, vesimärke jne. Samas puudub seal võimalus ise midagi joonistada.

PicMonkey võimaldab teha piltidest kollaaže. Selleks saab kasutada olemasolevaid malle, aga kui sobivat ei leita, siis võib ise uusi malle tekitada. Ka kollaažidele saab valida erinevaid taustu, muuta kogu kollaaži ja ka üksikute piltide suurust, paigutust jne. Mänguruum on väga suur.

Töödeldud pildid saab salvestada kas PNG- või JPG-formaadis. Salvestades võib valida sobiva pildi suuruse ja kvaliteedi.

Soovi korral on võimalik pilte jagada e-posti, Facebooki, Twitteri, Flickri, Pinteresti ja Tumblri kaudu.

NB! PicMonkey abil on ka mittekogenud veebikasutajal võimalik teha nt oma e-kursusele Moodle`is huvitavaid ja omapäraseid bännereid. Selleks laadige pilt üles (Edit a Photo), lõigake fotost sobiva (bänneri)kujuga tükk (Crop), soovi korral lisage erinevaid efekte, et bännerit huvitavamaks muuta, kirjutage bännerile kursuse nimi (P) ja kui olete tulemusega rahul, muutke bänneri suurus sobivaks (Resize), nt 650 x 100 px. Salvestage ja laadige bänner enda e-kursusele üles. Veelgi põnevama bänneri saab aga PicMonkey kollaaži võimalusi kasutades.

PicMonkey juhendist leiate täpsemaid juhiseid piltide töötlemiseks, teksti lisamiseks, kollaaži tegemiseks ja oma töö jagamiseks: http://www.ut.ee/sites/default/files/www_ut/oppimine/picmonkey_juhend3.pdf

Teile võivad meeldida ka need artiklid