ISSN 2228-1932

Kategooria: Kevad 2013

Rektor Volli Kalm e-õppest

Rrektor Volli Kalm avaldab mõtteid e-õppe rollist, tähendusest ja suundumustest ülikoolis. Rektor kinnitab, et e-õpe mitmekesistab õppetööd, aitab kaasa ülikooli rahvusvahelistumisele ning õppetöö kvaliteedi tagamisele. “Meie eesmärgiks saab olla parim õpe”, rõhutab Volli Kalm.

Loe edasi...

E-õppe statistika 2012

Ülevaade e-kursustest teaduskondades ja kolledžites, veebipõhise õppe kasutamisest õppetöös, e-täiendusõppekursustest, õppevideote ja veebiseminari kasutamisest ning repositooriumis olevatest õppematerjadest ja õpiobjektidest.

Loe edasi...

E-toe kasutamine suveülikoolis

Juba aastaid toimuvad Tartu Ülikooli suveülikoolis eesti keele kursused soomlastele. 2012. aasta suvel kasutati eesti keele algkursusel esimest korda e-tuge. Millised olid e-toe kasutamise kogemuse õppija ja õppejõu vaatevinklist vaadatuna?

Loe edasi...

Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks

2012.a. lõpus valmis õpetajatele mõeldud abimees “Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks”. See materjal aitab kaasa ühise arusaama kujunemisele õpiobjekti mõistest, selle edukast loomisest ja kasutamisest. Juhendi on PRIMUS programmi toel välja töötanud Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskuse juhitud kvaliteedi töörühm.

Loe edasi...

Minikursused

Kõikidel huvilistel on võimalik osaleda mini-e-kursustel. Pärast materjali läbimist on võimalik testida oma teadmisi ning saada tõend kursuse läbimise kohta. Seekord on valikus mitmeid igapäevaeluks vajalikke oskusi andvaid teemasid.

Loe edasi...

Haridustehnoloog soovitab

Soovitame kasutada LimeSurvey ja PicMonkey vahendeid. LimeSurvey on keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja läbiviimiseks. PicMonkey on veebipõhine pilditöötlusprogramm, millega on mugav luua e-kursuse bännerit.

Loe edasi...

Tähemäng

Moodusta tähtedest e-õppega seotud lause! Tähti püüdes jooksevad valed tähed eest ära, kuid õiged tähed saad klikkides lausesse lisada.

Loe edasi...