ISSN 2228-1932

Eriolukorra ajal on toimunud hüppeline digiareng

Erkki Leego, infotehnoloogia osakonna digiarengu juht

Koroonaviirus ja sellest tulenev eriolukord on olnud õnnistuseks digivaldkonna arengule. Päevapealt suundusid ülikooli töötajad ja üliõpilased üle kaugtööle ja -õppele. Loodi uusi e-kursusi Moodle’is, hüppeliselt kasvas videoloengute salvestamine Panoptoga ning veebiseminari vahendi BigBlueButton kasutamine. Igapäevases asjaajamises, nt koosolekute pidamiseks, kiirvestlusteks ja failide jagamiseks hakati aktiivselt kasutama meeskonnatöö vahendit MS Teams.

Eriolukorra ajal tuli suurenenud koormuse tõttu tõsta mitmete olemasolevate rakenduste võimekust. Näiteks suurendati turvalise kaugühenduse VPN-i kasutajalitsentside arvu ja BigBlueButtoni (BBB) võimekust, muutes BBB arhitektuur selliseks, et ühe serveri asemel hakkas BBB kasutajaliidest toetama neli serverit ning koormust jaotab serverite vahel koormuse tasakaalustaja ehk load balancer.

Kui digikeskkond oli kaugtööks ja e-õppeks suhteliselt hästi valmis, siis võib öelda, et inimesed nii hästi ei olnud. Järgi tuli aidata inimeste digioskusi ning metoodikate kasutamist. Leiti lahendusi, kuidas kaitsta teadustöid, viia läbi nõukogu istungeid või arenguseminari. Täna mõtleme sellele, kuidas korraldada digitaalseid eksameid nii, et nende usaldusväärsus oleks suurem ning kuidas organiseerida virtuaalseid lõpuaktuseid.

Digisisu loonud õppejõud on positiivsena välja toonud materjalide taaskasutamise võimaluse ning tudengid seminaride järelvaatamise võimaluse. Digiõppe parimad palad koondatakse loodavasse digivaramusse.

Eriolukorra ajal toimunud hüppeline digiareng jätkub tulevikus sisulise ja mõjuka digiarenguna. Tekivad uued ja nutikad digirakenduste kasutuskogemused. Samuti on meile tulevikus abiks tehisintellekt ja masinõpe, andes infot selle kohta, milline õpiteekond õppijale sobib ning kuidas on see kõige efektiivsemalt toetatud.

Olen ülimalt tänulik saatusele, et ta andis võimaluse selliseks digiarengu hüppeks Tartu Ülikoolis ja ühiskonnas tervikuna.

Teile võivad meeldida ka need artiklid