ISSN 2228-1932

Autor: lehti

E-õppel ja kvaliteedil on selge seos

Õppeprorektor Aune Valk räägib intervjuus, et Tartu Ülikooli sihiks on võimalikult paljudele õppeainetele kvaliteetse e-toe loomine. Ülikoolid võiks teha koostöös e-õppekavasid ja täiendusõppekursusi ning püüda neid rahvusvaheliselt müüa.

Loe edasi...

E-õppe statistika 2018

Ülevaade veebipõhise õppe kasutamisest õppetöös, e-kursuste, sisupakettide, õppevideote ja veebiseminari kasutamisest valdkondades ja instituutides ning e-täiendusõppekursustest ja MOOCidest.

Loe edasi...

Digihumanitaariast Tartu Ülikoolis

Digihumanitaaria mõistest, keskusest, kursustest ja koostööst kirjutavad digihumanitaaria ja infoühiskonna keskuse juhataja, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppeprodekaan Liina Lindström ning digihumanitaaria projektijuht Andres Kimber.

Loe edasi...

Õigusteaduskonna nutiklassid Tartus ja Tallinnas

Nutiklassi loomine ei ole vaid viie ekraani soetamine. IT-õiguse õppekava programmijuht Anette Aav räägib nutiklassi saamisloost ja rahvusvahelise õiguse vanemeteadur Merilin Kiviorg räägib läbi videosilla samaaegselt läbiviidavatest seminaridest Tartus ja Tallinnas.

Loe edasi...

MOOC “Play&Learn Digimedia”

Erasmus+ projekti “Mängurikas õpikogemus – täiskasvanuhariduse ja õpikeskkondade rikastamine digitaalse meediaga” raames töötati välja MOOC “Play&Learn Digimedia”, mille sihtrühmaks on täiskasvanute koolitajad ja õppejõud. Tutvu MOOCi sisuga.

Loe edasi...

E-õpe tagab info levimise kindluse

Õppeprorektor Anneli Saro räägib intervjuus, et õige aeg on pakkuda õppijatele üha paindlikumaid õppimisvõimalusi. Tuleviku ülikoolis on tavapärane õpe, kus e-õppe vahendid ning auditoorne õpe on omavahel mõistlikus ja paindlikus kombinatsioonis.

Loe edasi...

E-õppe statistika 2017

Ülevaade e-kursustest valdkondades ja instituutides, veebipõhise õppe kasutamisest õppetöös, e-täiendusõppekursustest, õppevideote ja veebiseminari kasutamisest ning veebilehestikena olemasolevatest õpiobjektidest.

Loe edasi...

Kuidas Moodle’is õppimist toetada

Vajadus õppematerjalidele veebikeskkond leida on 2017.-2018. õppeaasta kevadsemestril paljud õppejõud Moodle’i koolitustele toonud. Läbi on viidud ligi 50 praktikumi, kus õppejõud tutvusid õppematerjalide Moodle’is avaldamise võimalustega.

Loe edasi...

Õpiotstarbeliste videote kasutamine õppetöös

Kuidas toetavad videod õppeprotsessi humanitaarvaldkonna e-õppe kursusel? Kuidas parandada videote kasutamisega õppekvaliteeti? TÜs viidi läbi uuring, kus videoid puudutavatele küsimustele vastasid MOOCis “Kuidas võõras kultuuris ellu jääda?” osalenud.

Loe edasi...