ISSN 2228-1932

Õpetamise veeb

Lehti Pilt, haridustehnoloogia peaspetsialist

2022. aasta jaanuarist on ülikoolil uus välisveeb, mille üheks osaks on õppejõudude jaoks vajalikku õpetamisega seotud infot koondav õpetamise veeb. Õpetamise veebi koostajateks ja haldajateks on õppeosakonna elukestva õppe keskus ja personaliosakonna personaliarenduskeskus.

Pange proovile oma teadmised õpetamise veebist!

Teile võivad meeldida ka need artiklid