ISSN 2228-1932

Haridustehnoloog soovitab

Moodle’i veebitahvel

Lehti Pilt, haridustehnoloogia peaspetsialist

Moodle’i veebitahvel on vahend, mis võimaldab luua ja läbi viia koostööülesandeid. Õppejõud lisab veebitahvlile veerud, kuhu õppijad postitavad teksti, lingi, pildi või YouTube’i video näol oma kaastööd.  

Õppijad ei näe, kes on mida veebitahvlile postitanud. Õppejõud näeb nimeliselt iga õppija panust veebitahvli eksportfailis. Õppejõud saab lubada postituste tärniga hindamise kas õppejõudude, õppija või mõlemate poolt.

Täpsema info leiate veebitahvli juhendist https://sisu.ut.ee/juhendid/veebitahvel.

Moodle’i kursuse veebitahvlile tehtud postitused

Worksup

Kait Krull, veebiarendaja

Tartu Ülikool võttis 2021. aastal hübriid- ja veebikonverentside korraldamise toetuseks kasutusele Worksup platvormi, kus on 2022. aasta märtsini toimunud 42 sündmust, millel on osalenud üle 19 000 inimese. 

Worksupi näol on tegemist veebirakendusega, mille abil saavad veebikonverentsil osalejad vaadata Worksupi keskkonda vistutatud videootseülekannet, konverentsi kava ja esinejate infot, küsida esinejatelt küsimusi või esitada arvamusi ning vastata korraldajate küsitlustele. Vestlusaknas on võimalik suhelda konverentsist osavõtjatega.  

Lisaks platvormi põhifunktsionaalsustele on platvormi pakkujalt võimalik juurde tellida hulgaliselt muid funktsionaalsusi. Erilahendustena on näiteks mitmel korral kasutatud Expo funktsionaalsust, mis lubab luua nö infostende (nt “Õppejõult õppejõule” konverentsil) või ettevõtete külastuspunkte (nt Karjäärifestivali üritusel). 

Worksupil on olemas ka virtuaalkohtumiste moodul, millega on võimalik luua töötubasid, kuhu konverentsil osalejad saavad otse liituda. Ühes virtuaalkohtumise ruumis saab korraga olla kuni 100 osalejat ning videokaamera pildiga 12 osalejat. Lisaks on olemas võimalused jagada ekraani ning vahetada sõnumeid. Tartu Ülikoolil on 2022. aasta lõpuni võimalik kasutada virtuaalkohtumiste lahendust 1000 osaleja täitumiseni. Lisainfot saab Kristel Pedassaarelt. 

Worksupi kasutamiseks tuleb minna https://worksup.com ning luua Tartu Ülikooli e-postiga konto. See annab võimaluse kasutada Tartu Ülikoolile litsentsi alusel pakutavaid funktsionaalsusi. Worksupi kasutamisel on oluline teada, et vajalik on omaltpoolt korraldada konverentsi või sündmuse videoülekanne (nt YouTube’is, UTTV-s), mis peab olema vistutatav Worksupi aknasse. Selleks on soovitatav kasutada videoproduktsioonifirma abi, kes saab tagada kvaliteetse otseülekande. 

Rohkem infot Worksupi võimaluste kohta leiab Tartu Ülikooli arvutiabi vikist KKK – Worksupi kasutamine Tartu Ülikoolis. 

Vaadake ka Worksupi infot haridustehnoloogide digitöövahendite kogus https://haridustehnoloogid.ee/blog/test/kusitlus/worksup.

Overleaf

Ly Sõõrd, õppedisainer

Kui teie õppe- või teadustöös on vaja vormistada kindla struktuuriga dokumente, artikleid või raamatuid, siis hea alternatiiv tavapärastele tekstitöötlusprogrammidele on kasutada LaTeX märgenduskeelt. Täiesti asendamatu on LaTeX matemaatiliste valemite-võrrandite koostamisel, mis oli kunagi ka esialgseks ajendiks LaTeX keele väljatöötamisel. LaTex dokumentide loomiseks saab kasutada spetsiaalseid arvutisse installeeritavaid programme, kuid on võimalik kasutada ka veebipõhiseid tööriistu. Üks veebipõhine vahend on Overleaf aadressil http://overleaf.com, mida järgnevalt tutvustan.

Overleaf võimaldab:

  • luua ja redigeerida veebipõhiselt LaTeX tekste;
  • näha samaaegselt ekraanil nii redigeerimisakent kui ka lõppdokumendi visuaalset vaadet;
  • kasutada olemasolevaid malle artiklite, postrite jm dokumentide loomiseks;
  • jagada oma dokumente teistega, kasutada ühiskirjutamise võimalust ja võrrelda dokumente;
  • laadida lõppdokument oma arvutisse PDF-formaadis.

Tartu Ülikooli töötajad ja üliõpilased saavad logida oma UT kasutajatunnustega Overleafi veebilehele aadressil https://www.overleaf.com/edu/unitartu. Aadressilt https://www.overleaf.com/edu/unitartu#templates leiate ka Tartu Ülikooli kasutajate jaoks loodud dokumendimallid.

Tartu Ülikoolis kasutatakse kõige rohkem LaTex-i arvutiteaduse ning matemaatika ja statistika instituudis –  näiteks nende instituutide doktoritööd on vormistatud just LaTeX-i baasil. Ka mitmed teadusajakirjad ja kirjastused võtavad materjale vastu otse Overleaf lingi jagamise kaudu.

Kuna LaTex-i kasutamine on esialgu väga harjumatu, siis võib abi olla järgmistest juhenditest:

Teile võivad meeldida ka need artiklid