ISSN 2228-1932

E-õppe statistika 2021

Lehti Pilt, haridustehnoloogia peaspetsialist

E-kursused

E-kursused on õppeained või täienduskoolitusprogrammid, mis toimuvad osaliselt või täielikult veebipõhisena. Tartu Ülikool kasutab veebipõhise õpikeskkonnana TÜ keskset Moodle’i keskkonda (https://moodle.ut.ee/). Arvutiteaduse instituut ning matemaatika ja statistika instituut kasutavad e-kursuste loomiseks lisaks Moodle’ile ka vikit, vt http://courses.cs.ut.ee ja https://courses.ms.ut.ee. E-kursuste arv on ülikoolis igal aastal pidevalt suurenenud (Joonis 1).

Joonis 1. E-kursuste arvu kasv Tartu Ülikoolis 2010-2021

2021. aasta lõpuks oli TÜ Moodle’is kokku 9367 kursust. Osa neist pole aktiivses kasutuses. Kursuste arv 2021. aasta lõpu seisuga valdkondade kaupa on toodud joonisel 2.

Joonis 2. Moodle’i kursuste arv valdkondade kaupa (31.12.2021.a. seisuga)

2021. aasta detsembri lõpus oli e-kursuste arv suurem alljärgnevates valdkondade ja vastutusalade alamüksustes:

 • Maailma keelte ja kultuuride kolledž (HV) – 950
 • Haridusteaduste instituut (SV) – 710
 • Narva kolledž (SV) – 668
 • Ühiskonnateaduste instituut (SV) – 662
 • Viljandi kultuuriakadeemia (HV) – 643
 • Õigusteaduskond (SV) – 447
 • Majandusteaduskond (SV) – 423
 • Pärnu kolledž (SV) – 414
 • Eesti ja üldkeeleteaduse instituut (HV) – 367
 • Ökoloogia ja maateaduste instituut (LT) – 326
 • Arvutiteaduste instituut (LT) – 279
 • Johan Skytte poliitikauuringute instituut (SV) – 273
 • Filosoofia ja semiootika instituut – 268
 • Füüsika instituut (LT) – 260
 • Kultuuriteaduste instituut – 252
 • Õppeosakond (P2) – 236
 • Kliinilise meditsiini instituut – 226

Moodle’i kasutajate arv

TÜ kesksesse Moodle’isse sisenemine toimub ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga. Kasutajaid oli Moodle’is 2021. aasta lõpu seisuga 55722. Neist sisenes Moodle’isse TÜ keskserveri kaudu 20859 (nemad omavad Tartu Ülikooli kasutajatunnust ja parooli) ning täiendusõppe tarbeks on loodud Moodle’i lokaalsed kasutajakontod 34863 õppijale. Ainult õppija rollis oli Moodle’is 43285, õppejõu rollis 5378 (349 võrra rohkem kui 2020.a) ning tuutori rollis 1059 inimest.

Veebipõhise ja osaliselt veebipõhise õppe kasutamine õppetöös

Vastavalt ÕISi statistikale oli TÜs 2021. aastal 5414 veebipõhise või osaliselt veebipõhise tunnusega tasemeõppe ainekava (vt tabel 1), mis moodustasid kõikidest ainekavadest 81 % (5 % tõusu võrreldes 2020. aastaga). Neist täielikult veebipõhiseid oli 7,3 % ning osaliselt veebipõhiseid 92,7 % õppeainetest. Selle statistika aluseks on ÕISis ainekavade juures olev tunnus „osaliselt veebipõhine” või “täielikult veebipõhine”.

Tabel 1. Veebipõhiste ja osaliselt veebipõhiste õppeainete arv 2021. a. (kevad ja sügissemester) valdkondade ja nende alamüksuste lõikes (aluseks on võetud sellised ainekavad, millele oli vähemalt 1 registreerunu)

Aine valdkond Aine instituut Osaliselt veebipõhiseid Täielikult veebipõhiseid Veebipõhiseid ainekavasid kokku Ainekavade arv kokku Veebipõhiste ainekavade osakaal
HV ajaloo ja arheoloogia instituut 125 10 135 204 66%
eesti ja üldkeeleteaduse instituut 179 9 188 222 85%
filosoofia ja semiootika instituut 136 14 150 185 81%
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat 13 3 16 16 100%
kultuuriteaduste instituut 167 6 173 198 87%
maailma keelte ja kultuuride kolledž 461 49 510 573 89%
usuteaduskond 111 6 117 138 85%
Viljandi kultuuriakadeemia 514 22 536 976 55%
HV kokku   1706 119 1825 2512 73%
SV haridusteaduste instituut 414 27 441 464 95%
Johan Skytte poliitikauuringute instituut 106 9 115 123 93%
majandusteaduskond 252 28 280 285 98%
Narva kolledž 257 20 277 286 97%
õigusteaduskond 287 52 339 363 93%
Pärnu kolledž 205 24 229 233 98%
psühholoogia instituut 105 6 111 126 88%
sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat 6 2 8 10 80%
ühiskonnateaduste instituut 215 10 225 257 88%
SV kokku   1847 178 2025 2147 94%
MV 21 21 27 78%
bio- ja siirdemeditsiini instituut 119 4 123 142 87%
kliinilise meditsiini instituut 89 7 96 110 87%
farmaatsia instituut 55 2 55 70 79%
meditsiiniteaduste valdkonna dekanaat 8 1 9 17 53%
peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut 87 8 95 97 98%
sporditeaduste ja füsioteraapia instituut 133 10 143 178 80%
hambaarstiteaduse instituut 46 6 52 54 96%
MV kokku   556 38 594 723 85%
LT arvutiteaduse instituut 158 29 187 241 78%
füüsika instituut 112 8 120 161 75%
genoomika instituut 1 1 2 100%
keemia instituut 123 1 124 164 76%
Eesti mereinstituut 1 1 8 13%
molekulaar- ja rakubioloogia instituut 73 4 77 124 62%
matemaatika ja statistika instituut 112 1 113 147 77%
ökoloogia ja maateaduste instituut 223 18 241 359 67%
tehnoloogiainstituut 87 87 112 78%
Tartu observatoorium 14 1 15 19 79%
LT kokku   904 62 966 1337 72%
P2OO  õppeosakond 4 4 4 100%
Ainekavade arv kokku   5017 397 5414 6695 81%

Veebipõhistel ja osaliselt veebipõhistel õppeainetel oli 2021. a. kokku 139 543 osalemiskorda, mis on 5823 võrra rohkem kui 2020. aastal (vt Tabel 2).

Tabel 2. Veebipõhiste või osaliselt veebipõhiste õppeainete arv 2010-2021

Aasta Veebipõhiste või osaliselt veebipõhiste õppeainete arv Veebipõhise tunnusega õppeainete osakaal Õppijate arv veebipõhistel või osaliselt veebipõhistel õppeainetel
2010 526 6% 14 013
2011 850 9% 26 870
2012 1264 14% 38 614
2013 1580 18% 46 672
2014 1841 22% 50 729
2015 2049 25% 56 761
2016 2413 30% 64 996
2017 2737 35% 74 789
2018 3738 49% 100 076
2019 4892 69% 125 522
2020 5282 76% 133 720
2021 5414 81% 139 543

Vastavalt ÕISi statistikale oli 2021. a. osaliselt või täielikult veebipõhiste õppeainete õpetamisega seotud 3307 õppejõudu, mis on 161 võrra rohkem kui 2020. aastal.

E-täiendusõpe

2021. a. toimus ülikoolis täiendusõppena 677 osaliselt või täielikult veebipõhist kursust, millel osales kokku 31 919 õppijat. Täielikult veebipõhiseid e-täiendusõppe kursusi oli neist 394 ehk 58,2% ning neil osales 25 406 õppijat ehk 79,6%. E-täienduskoolituskursuste toimumisest aastatel 2015-2021 annab ülevaate joonis 3.

Joonis 3. E-täienduskoolituskursuste ja neil osalejate arv 2015-2021

MOOCide väljatöötamine ja läbiviimine

MOOC on akronüüm ingliskeelsetest sõnadest „massive open online course“ ja see tähistab suurtele inimhulkadele tasuta interneti vahendusel kättesaadavat e-kursust. Ülikoolis on kokku lepitud MOOCi eestikeelne nimetus: vaba juurdepääsuga e-kursus.

2021. a. jooksul valmis ülikoolis kolm uut MOOCi:

 • Common Challenges of Competing Regionalisms (SVJS.TK.025) – maht 2 EAP, autorid Maili Vilson, Kristel Vits, Andrey Makarychev, Shota Kakabadze, Stefano Braghiroli, Mari-Liis Sulg, Anna Beitane, Iryna Maksymenko, Ala Leukavets, Reina Shehi (Zenelaj), Nikoleta Dukanovic
 • Impact of Changing EU-Russia Relations on the Development of Eastern Partnership (SVJS.TK.031) – maht 1 EAP, autorid Ryhor Nizhnikau, Andrey Makarychev, Stefano Braghiroli, Anna Beitane, Gor Petrosyan, Sandra Charlotta Hagelin, Andriy Tyushka (esimest korda viiakse läbi 2022. a kevadel)
 • Remote sensing practical case studies based on Copernicus data (LTTO.TK.001) – maht 1 EAP, autorid Liisi Jakobson, Krista Alikas, Ave Ansper-Toomsalu

2021.a. pakkus ülikool 12 MOOCi, millel osales kokku 6825 õppijat ning lõpetas 2021. a. 2431 õppijat. 2021. a. lõppenud MOOCide keskmine lõpetanute protsent oli 40,7%, mis on MOOCide kohta küll kõrge, kuid lõpetamise protsent on eelmiste aastatega võrreldes langenud (vt tabel 3)

Tabel 3. MOOCide toimumine 2021.a.

MOOCi nimetus Toimumise aeg Registreerunute arv Lõpetanute arv Lõpetanute %
LC-MS metoodikate valideerimine 24.11.2020 – 05.02.2021 790 206 26,1
Geenid – müüdid ja tegelikkus 25.01.2021 – 22.03.2021 434 298 68,7
Understanding EU-Russia Relations: Foreign Policy Actors, Institutions and Policy-Making 08.02.2021 – 14.03.2021 146 59 40,4
Ravimitest maakeeli 01.03.2021 – 12.04.2021 371 272 73,3
Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analysis 23.03.2021 – 04.05.2021 951 280 29,4
Sissevaade psühholoogiasse 29.03.2021 – 21.05.2021 1948 885 45,4
Common Challenges of Competing Regionalisms 26.04.2021 – 06.06.2021 552 143 25,9
Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika 03.05.2021 – 05.06.2021 149 55 36,9
Auditing Waste Management 06.09.2021 – 11.10.2021 134 57 42,5
Common Challenges of Competing Regionalisms 18.10.2021 – 28.11.2021 231 62 26,8
Auditing Water Issues 01.11.2021 – 05.12.2021 270 114 45,2
LC-MS metoodikate valideerimine 23.11.2021 – 04.02.2022 849
Kokku 6825 2431 40,7*
*2021.a. lõppenud MOOCide keskmine lõpetanute protsent

 Videoloengud

Panopto
2021. a. jätkati videoloengute salvestamist Panopto tarkvaraga.

Ülikooli Panopto serverisse https://panopto.ut.ee salvestati 2021.a. jooksul neljas valdkonnas kokku 7850 videot, mis jagunesid valdkondade kaupa järgnevalt:

 • Sotsiaalteaduste valdkond – 1526
 • Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond – 1337
 • Loodus- ja täppisteaduste valdkond – 3408
 • Meditsiiniteaduste valdkond – 1579

Kokku oli aasta lõpus Panopto serveris neljas valdkonnas kokku 21 089 videot.

UTTV
TÜ videoportaalis (Tartu Ülikooli televisioon ehk UTTV, https://uttv.ee) oli 2021. aasta lõpu seisuga lisatud videoid valdkondade kaupa järgnevalt:

 • Medicina – 369
 • Humaniora – 1069
 • Socialia – 1179
 • Realia et naturalia – 2326

Kokku oli neljas valdkonnas 4943 videot, mis on 194 võrra rohkem kui 2020. aastal.

Kõige rohkem videoid on UTTVs järgmistel teemadel:

 • arvutiteadus – 1008
 • matemaatika ja matemaatiline statistika – 348
 • füüsika ja astrofüüsika – 331
 • arstiteadus – 325
 • haridusteadus – 319
 • õigusteadus – 286
 • keemia ja materjaliteadus – 230
 • kultuuriteadus ja kunstid – 214
 • filosoofia ja semiootika – 212
 • riigiteadus – 202
 • keeleteadus – 191
 • tehnoloogia – 163
 • majandusteadus – 158
 • usuteadus – 161

Kokku oli UTTV-s 2021.a. lõpus kõikides kategooriates kokku 8180 avalikku videot. UTTV enimvaadatud videote nägemiseks tuleb siseneda UTTV videote kategooriasse ja sorteerida videod valiku Enimvaadatud eespool järgi.

Nelja valdkonna peale kokku loodi 2021.a. jooksul 194 UTTV videot ja 7580 Panopto videot. UTTVs olevate videote koondarv neljas valdkonnas oli 2021.a. lõpus 4943 ja Panopto videote koondarv 21 089.

Veebiseminaride kasutamine

Veebikonverentsi süsteem BigBlueButton ehk BBB

BigBlueButton on vabavaraline veebikonverentsi süsteem, mis on ühendatud Moodle’i õpikeskkonnaga. BBB kasutamiseks tuleb lisada Moodle’i kursuse avalehele tegevus BigBlueButtonBN. BBB ruumile saab lisada soovitud pealkirja ja kirjelduse, siduda selles ruumis toimuva sessiooni kalendri sissekandega, rühmadega ning seadistada sessiooni salvestamise.

Kuna salvestised asuvad eraldi serveris, siis saab nende linke levitada ka Moodle’i kursuse väliselt. Salvestiste nägemiseks ei pea olema Moodle’i kursusele sisse logitud, vaid salvestist näeb igaüks, kes teab vastavat veebiaadressi.

BBBd on võimalik kasutada ka otse TÜ kasutajakontoga sisenedes https://button.ut.ee aadressil, mitte ainult Moodle’i kursuse kaudu.

Koroonaajal on olnud jätkuvalt suur veebiseminaride kasutamise vajadus ja sagedus.

BBB vahend oli 2021.a. lõpus kasutusel 2429 Moodle´i kursusel, mis on 375 kursuse võrra rohkem kui 2020.a. Kokku oli Moodle’is 8145 BBB ruumi (ühel kursusel võib olla mitu ruumi), mis on 2247 võrra rohkem kui 2020. a.

Moodle’i välises BBB-s (https://button.ut.ee) loodi 2021. aasta jooksul 1520 BBB ruumi. Seega loodi BBB-s 2021. aasta jooksul kokku 3767 ruumi.

 1. aasta jooksul salvestati BBB-s 6459 sessiooni (sh 5136 Moodle’i kaudu loodud BBB ruumides), mis on 1109 võrra rohkem kui 2020. a.

Moodle’i ja MS Teamsi liidestus

Alates 21. juulist 2020 on õppejõududel võimalik tellida oma Moodle’i kursuse liidestamine MS Teamsiga. Moodle’i kursuse liidestamist MS Teamsiga on mõtet tellida vaid tasemeõppeainete kursustele, kuna täiendusõppijatel puudub võimalus MS Teamsi kasutamiseks.

Moodle’i kursuse liidestamisel MS Teamsiga luuakse e-kursusele Teamsis töörühm, mille nimetus vastab Moodle’i kursuse nimetusele ning samuti luuakse MS Teamsi töörühmas e-kursuse rühmade jaoks kanalid.

2021. aasta jooksul loodi 174 Moodle’i kursuse ja Teamsi liidestust ning liidestus on nüüd kokku 325 Moodle’i kursuse ja Teamsi vahel.

Zoom Meetings

2021. aastal oli ülikoolis võimalik kasutada ka Zoomi. Tartu Ülikoolil on haridusasutustele mõeldud Zoom Meetings litsents, mida saavad kasutada kõik, kellel on ülikooli e-posti aadress. Zoom Meetings ruumiga saavad liituda kuni 300 inimest. Ülikool omab lisaks Zoom Meetings litsentsidele kahte Zoom Webinar litsentsi 500 osalejale ja ühte Zoom Webinar litsentsi 1000 osalejale.

Kuna Zoom ja Moodle on liidestatud, siis saab Moodle’i kursuselt luua Zoomi ruumi ja seadistada selle kasutamise. 2021. aasta lõpu seisuga kasutati Zoomi ca 1200 Moodle’i kursuse raames.

Sisupaketid ja veebilehestikud Sisu@UT-s

Sisu@UT vahend on mõeldud ülikooli teadus- ja õppetööga seotud temaatiliste sisupakettide, projektide ja konverentside veebilehestike ning portfooliote loomiseks. Sisu@UT-s valminud sisupaketid on paigutatud valdkondade kaupa kategooriatesse: Medicina, Humaniora, Socialia, Realia et naturalia ning Varia. Iga valdkonna all on omakorda teemad, mis võimaldab kasutajatel antud teema sisupaketid korraga üles leida. Lisaks saab kasutaja huvipakkuvaid sisupakette otsingu abil otsida.

 1. aasta lõpus oli Sisu@UT-s 448 avalikku sisupaketti/veebilehestikku, mis on 37 võrra rohkem kui 2020. aasta lõpus.
 • Medicina – 43
 • Humaniora – 78
 • Socialia – 91
 • Realia et naturalia – 99
 • Varia – 137

Kõige rohkem sisupakette/veebilehestikke on Sisu@UT-s järgmistel teemadel:

 • haridusteadus – 51
 • keeleteadus – 43
 • konverentsid – 42
 • ökoloogia ja maateadus – 39
 • arstiteadus – 37
 • projektid – 27
 • bioloogia – 24
 • kultuuriteadus ja kunstid – 24

Mahara e-portfooliote keskkond

Mahara on e-portfooliote keskkond, mis on mõeldud kasutamiseks õppijatele ning õppejõududele jt ülikooli töötajatele. Maharas saab luua lehti, pidada päevikut, luua elulookirjelduse, koondada lehed erinevate kollektsioonide alla, avaldada neid ning esitada hindamiseks. E-portfooliod võivad sisaldada teksti, pilte, audio- ja videoklippe ning muid materjale (nt dokumendifaile).

2017.a. detsembris lisati Maharasse DigiCV moodul, kuhu saab importida andmed erinevatest infosüsteemidest nagu TÜ ÕIS ja personali andmebaas, ETIS. DigiCV-d on võimalik eksportida PDF-vormingus või lisada see Mahara lehele ning avaldada.

2021. aasta lõpus oli Maharas 7933 kasutajat, mis on 1182 võrra rohkem kui 2020. aasta lõpus. Kasutajad on loonud Maharas kokku 22 983 lehte, mis on 3851 lehte 2021. aasta jooksul.

Küsitlused LimeSurvey keskkonnas

LimeSurvey on keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja läbiviimiseks, mis asub aadressil https://survey.ut.ee.

2021. aasta novembris toimus LimeSurvey versiooniuuendus. Läksime üle versioonile 5.2.3. Tegemist oli suurema versiooniuuendusega ning seetõttu sai oluliselt uuendatud ka LimeSurvey kasutajajuhendit https://sisu.ut.ee/juhendid/limesurvey.

LimeSurveys oli 2021. aasta lõpus 2178 kasutajat ja 4571 küsitlust, millest 2944 olid aktiivsed (infoks: varasemate aastate kohta selline LimeSurvey statistika puudub).

E-eksamite turvalisus ja järelevalve

Koroonaajal on suurem vajadus teha e-kontrolltöid ja e-eksameid ning teostada nende järelevalvet. E-eksamid ja e-arvestused võivad olla suulised, kirjalikud või kombineeritud. Kirjalikud e-eksamid või arvestused võivad toimuda nt Moodle’is testina või ülesande vahendi kaudu. Kombineeritud e-eksam tähendab, et kirjaliku testi või ülesande soorituse reaalajas jälgimiseks või suulisel eksamil võidakse kasutada videokonverentsi rakendust (nt BBB, Teams, Zoom).

SEB-i (Safe Exam Browser) kasutamine

Moodle’is võib testi sooritamine toimuda SEB (Safe Exam Browser) vahendusel. SEB takistab testi tegemise ajal teiste programmide ja keelatud klahvikombinatsioonide kasutamist.

SEBi on 2021. aasta lõpuks kasutatud 164 Moodle’i testi sooritamisel.

Moodle’i testi järelevalve plugina kasutamine

2020. aasta novembris lisati Moodle’isse testi järelevalve plugin (Moodle’i proctoring), mis nõuab testi sooritajalt veebilehitsejas veebikaamerale juurdepääsu lubamist. Veebikaamera salvestab õppijast testi sooritamise ajal teatud ajavahemike tagant pildid, mida õppejõul on võimalik peale testi sooritamist üle vaadata, et tuvastada võimalikku rikkumist (nt on veebikaamera kaetud ja pildil pole näha õppija kujutist; pilte on liiga vähe, mis viitab sellele, et kaamerale juurdepääs on vahepeal ära võetud; õppija on kadunud kaadrist; kaadris on abiline; õppija paistab kellegagi vestlevat vms). Pildid salvestatakse ülikooli Moodle’i serverisse ja kustutatakse automaatselt kolme nädala möödumisel.

Moodle’i testi järelevalve pluginat kasutati 2021. aasta  jooksul 90 Moodle’i testi sooritamisel.

Proctorio kasutamine

2021. aasta aprillis sõlmis Harno Proctorio kasutamise ühislepingu, mille raames ostis TÜ aastaks 1000 kasutajapõhist Proctorio litsentsi (üks kasutaja saab sooritada Proctorio jälgimisel piiramatu arvu teste).

Koostatud said alljärgnevad Proctorio juhendid:

Proctoriot kasutati 2021. aastal akadeemilise testi sooritamisel 5. juulil 2021. Sisseastujad said valida, kas nad sooritavad akadeemilise testi ülikooli Delta maja arvutiklassides või kodus Proctorio järelevalvega. Kasutatud said 444 Proctorio litsentsi.

Ouriginali (endine URKUND) kasutamine

Tartu Ülikoolis kasutatav Urkundi plagiaadituvastussüsteem kannab 2021. aasta märtsist alates uut nime Ouriginal. Muutus süsteemi nimetus, logo ja kodulehe visuaal. Ouriginali kasutajate vastuvõtja-aadressid ja teenuse kasutamine ei muutunud.

2021. aasta jooksul kontrolliti Ouriginalis 40 275 faili (võrdluseks: 2020. a – 34 941 faili, 2019.a – 26 105 faili, 2018. a – 14 875 faili, 2017. a – 9308 faili, 2016. a – 736 faili).

Teile võivad meeldida ka need artiklid