ISSN 2228-1932

eTÜ | Tartu Ülikooli e-õppe ajakiri

Eksamite ettevalmistuskursused

Tartu Ülikool korraldab teist aastat Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel õpilastele õppimist toetavaid ja eksamiteks ettevalmistavaid kursusi. Sel kevadel avati kokku kuus kursust: eesti keeles, matemaatikas, keemias ja füüsikas.

Loe edasi...

Õpetamise veeb

2022. aasta jaanuarist on ülikoolil uus välisveeb, mille üheks osaks on õpetamise veeb. Pange proovile oma teadmised õpetamise veebist!

Loe edasi...

E-õppe statistika 2020

Ülevaade veebipõhisest õppest, sh e-kursuste, sisupakettide, videoloengute ja veebiseminaride kasutamisest valdkondades ja instituutides ning e-täiendusõppekursustest ja MOOCidest.

Loe edasi...

E-õpe keemia instutuudis

Sarnaselt kõigile teistele ülikooli instituutidele on pidanud ka keemia instituut alates eelmisest kevadsemestrist tegelema tudengite distantsõpetamisega. Esitasime keemia instituudi õppejõududele mõned küsimused ja palusime jagada oma e-õppe kogemusi.

Loe edasi...

Head kriisi ei tohi raisku lasta

Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia uuringute ühisõppekava programmijuht ning õppejõud Heiko Pääbo jagab eelmise aasta kaugõppe kogemuse põhjal tähelepanekuid ja soovitusi, mida võiks ka tulevikus põim- või veebiõpet kavandades arvesse võtta.

Loe edasi...

Õppijad õppest koroonaajal

Üliõpilasoraganisatsiooni AEGEE-Tartu abil leidsime igast valdkonnast ühe tudengi, kes jagasid oma mõtteid sellest, kuidas õppetöö koroonaajal sujus, mis läks hästi ja mis halvemini ning milliseid õppevorme ja -meetodeid õppijad eelistavad.

Loe edasi...