ISSN 2228-1932

E-õppe statistika 2022

Lehti Pilt, haridustehnoloogia peaspetsialist

E-kursused

E-kursused on õppeained või täienduskoolitusprogrammid, mis toimuvad põim- või veebiõppena. Tartu Ülikool kasutab veebipõhise õpikeskkonnana TÜ keskset Moodle’i keskkonda (https://moodle.ut.ee/). Arvutiteaduse instituut ning matemaatika ja statistika instituut kasutavad lisaks Moodle’ile ka vikit, vt http://courses.cs.ut.ee ja https://courses.ms.ut.ee. E-kursuste arv on ülikoolis igal aastal pidevalt suurenenud (Joonis 1).

Joonis 1. E-kursuste arvu kasv Tartu Ülikoolis 2010-2022

2022. aasta lõpuks oli TÜ Moodle’is kokku 9967 kursust. Kõik need kursused ei pruugi veel kasutamiseks valmis olla. Kursuste arv 2022. aasta lõpu seisuga valdkondade kaupa on toodud joonisel 2.

Joonis 2. Moodle’i kursuste arv valdkondade kaupa (31.12.2022.a. seisuga)

2022. aasta detsembri lõpus oli e-kursuste arv suurem alljärgnevates valdkondade ja vastutusalade alamüksustes:

 • Maailma keelte ja kultuuride kolledž (HV) – 1009
 • Haridusteaduste instituut (SV) – 743
 • Narva kolledž (SV) – 707
 • Viljandi kultuuriakadeemia (HV) – 694
 • Ühiskonnateaduste instituut (SV) – 658
 • Pärnu kolledž (SV) – 473
 • Õigusteaduskond (SV) – 467
 • Majandusteaduskond (SV) – 453
 • Eesti ja üldkeeleteaduse instituut (HV) – 396
 • Ökoloogia ja maateaduste instituut (LT) – 347
 • Filosoofia ja semiootika instituut – 299
 • Johan Skytte poliitikauuringute instituut (SV) – 298
 • Arvutiteaduste instituut (LT) – 297
 • Kultuuriteaduste instituut – 276
 • Füüsika instituut (LT) – 272
 • Õppeosakond (P2) – 244
 • Kliinilise meditsiini instituut – 242

Moodle’i kasutajate arv

TÜ kesksesse Moodle’isse sisenemine toimub ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga. Kasutajaid oli Moodle’is 2022. aasta lõpu seisuga 63254. Neist sisenes Moodle’isse TÜ keskserveri kaudu 23601 (nemad omavad Tartu Ülikooli kasutajatunnust ja parooli) ning täiendusõppe tarbeks on loodud Moodle’i lokaalsed kasutajakontod 39653 õppijale. Ainult õppija rollis oli Moodle’is 47854, õppejõu rollis 5901 (523 võrra rohkem kui 2021.a) ning tuutori rollis 1164 inimest.

Põim- ja veebiõppe kasutamine õppetöös

Vastavalt ÕISi statistikale oli TÜs 2022. aastal 5377 põim- või veebiõppe tunnusega tasemeõppe ainekava (vt tabel 1), mis moodustasid kõikidest ainekavadest 80 % (1 % langust võrreldes 2021. aastaga). Neist oli veebiõppe tunnusega 6,8% ning põimõppe tunnusega 93,2% õppeainete ainekavadest. Statistika aluseks on ÕISis ainekavade juures olev tunnus „põimõpe“ või „veebiõpe“.

Tabel 1. Veebi- ja põimõppe tunnusega tasemeõppe ainekavade arv 2022. a. (2021/22. õa kevadsemestril ja 2022/23. õa sügissemestril) valdkondade ja nende alamüksuste lõikes (aluseks on võetud sellised ainekavad, millele oli vähemalt üks registreerunu).

Aine valdkond Aine instituut Põimõppe ainekavad Veebiõppe ainekavad Põim- ja veebiõppe ainekavad kokku Ainekavade arv kokku Põim-ja veebiõppe ainekavade osakaal
HV ajaloo ja arheoloogia instituut 137 9 146 198 74%
eesti ja üldkeeleteaduse instituut 161 14 175 204 86%
filosoofia ja semiootika instituut 147 8 155 187 83%
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat 10 3 13 13 100%
kultuuriteaduste instituut 186 2 188 220 85%
maailma keelte ja kultuuride kolledž 450 43 493 549 90%
usuteaduskond 112 5 117 134 87%
Viljandi kultuuriakadeemia 426 30 456 924 49%
HV kokku   1629 114 1743 2429 72%
SV 1 1 1 10%
haridusteaduste instituut 442 25 467 492 95%
Johan Skytte poliitikauuringute instituut 110 8 118 127 93%
majandusteaduskond 246 19 265 276 96%
Narva kolledž 279 18 297 310 96%
õigusteaduskond 288 32 320 343 93%
Pärnu kolledž 205 29 234 238 98%
psühholoogia instituut 101 9 110 126 87%
sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat 8 2 10 11 91%
ühiskonnateaduste instituut 192 17 209 235 89%
SV kokku   1872 159 2031 2159 94%
MV 21 21 29 72%
bio- ja siirdemeditsiini instituut 123 7 130 154 84%
kliinilise meditsiini instituut 93 7 100 127 79%
farmaatsia instituut 52 2 54 73 74%
meditsiiniteaduste valdkonna dekanaat 7 1 8 16 50%
peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut 91 3 94 98 96%
sporditeaduste ja füsioteraapia instituut 139 11 150 182 82%
hambaarstiteaduse instituut 46 6 54 56 96%
MV kokku   572 39 611 735 83%
LT arvutiteaduse instituut 169 22 191 244 78%
füüsika instituut 119 6 125 165 76%
genoomika instituut 1 0%
keemia instituut 126 2 128 166 77%
loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekanaat 1 1 1 100%
Eesti mereinstituut 8 0%
molekulaar- ja rakubioloogia instituut 70 4 74 142 52%
matemaatika ja statistika instituut 118 2 120 151 79%
ökoloogia ja maateaduste instituut 230 14 244 368 66%
tehnoloogiainstituut 80 2 82 122 67%
Tartu observatoorium 22 1 23 25 92%
LT kokku   935 53 988 1393 71%
P2OO  õppeosakond 4 4 4 100%
Ainekavade arv kokku   5012 365 5377 6720 80%

Põim- ja veebiõppe õppeainetel oli 2022. aastal kokku 138 396 osalemiskorda, mis on 1147 võrra vähem kui 2021. aastal (vt Tabel 2).

Tabel 2. Põim- või veebiõppe õppeainete arv 2010-2022

Aasta Põim- või veebiõppe õppeainete arv Põim- või veebiõppe õppeainete osakaal Õppijate arv põim- või veebiõppe õppeainetel
2010 526 6% 14 013
2011 850 9% 26 870
2012 1264 14% 38 614
2013 1580 18% 46 672
2014 1841 22% 50 729
2015 2049 25% 56 761
2016 2413 30% 64 996
2017 2737 35% 74 789
2018 3738 49% 100 076
2019 4892 69% 125 522
2020 5282 76% 133 720
2021 5414 81% 139 543
2022 5377 80% 138 396

E-täiendusõpe

2022. aastal toimus ülikoolis täiendusõppena 645 põim- või veebiõppe koolitust, millel osales kokku 32 858 õppijat (72,8 % kõigist täiendusõppeprogrammidel osalejatest). Veebiõppe e-täienduskoolitusi oli neist 307 ehk 47,6% ning neil osales 25 567 õppijat ehk 77,8%. E-täienduskoolituskursuste toimumisest aastatel 2015-2022 annab ülevaate joonis 3.

Joonis 3. E-täienduskoolituskursuste ja neil osalejate arv 2015-2022

MOOCide väljatöötamine ja läbiviimine

2022. a. jooksul valmis ülikoolis kaksteist uut MOOCi:

 1. Selected Topics in the Theories of Gravity (LTFY.TK.008) – maht 3 EAP, autorid Laur Järv, Daniel Kristoffer Blixt, Jorge Gigante Valcarcel, João Luís de Figueiredo Rosa, Maria Jose Guzman Monsalve, Alejandro Jimenez Cano, Adria Delhom I Latorre, Francisco José Maldonado Torralba (füüsika instituut) 
 2. Impact of Changing EU-Russia Relations on the Development of Eastern Partnership (SVJS.TK.031) – maht  1 EAP, autorid Ryhor Nizhnikau, Andrey Makarychev, Stefano Braghiroli, Anna Beitane, Gor Petrosyan, Sandra Charlotta Hagelin, Andriy Tyushka (Johan Skytte poliitikauuringute instituut) 
 3. Student as Digital Civic Engagers (P2OO.TK.252) – maht 1 EAP, autorid Ülle Kesli, Ly Sõõrd (õppeosakonna elukestva õppe keskus) 
 4. Cyber Violence in Kids’ Lives (SVJS.TK.038) – maht 1 EAP, autorid Mathilde Frances Lind ja Anastasiia Turusinova (Johan Skytte poliitikauuringute instituut) 
 5. Äärmuslusest: sinna jõudmine, sellest eemaldumine ja selle ennetamine (HVUS.TK.035) – maht 3 EAP, autor Heidi Maiberg (usuteaduskond) 
 6. Radicalisation: Entering, Exiting, and Preventing Extremism (HVUS.TK.036) – maht 3 EAP, autor Heidi Maiberg (usuteaduskond) 
 7. Islam: religioon, kultuur ja muutuv ühiskond (HVUS.TK.038) – maht 3 EAP, autor Elo Süld (usuteaduskond) 
 8. Islam: Religion, Culture and Changing Societies (HVUS.TK.037) – maht 3 EAP, autor Elo Süld (usuteaduskond) 
 9. Soolisus hierarhiad ja nende mõju tänasele maailmale (HVUS.TK.038) – maht 3 EAP, autorid Elo Süld ja Heidi Maiberg (usuteaduskond) 
 10. ROSi algkursus (LTTI.TK.009) – maht 2 EAP, autorid Karl Kruusamäe, Veiko Vunder, Sandra Schumann, Renno Raudmäe, Eva Mõtshärg (tehnoloogiainstituut) 
 11. Teadlikult tulevikku – minu karjääriplaan (SVPH.TK.111) – maht 1 EAP, autorid Triin Liin, Signe Reppo, Kertu Ird (psühholoogia instituut) 
 12. Hakka ettevõtjaks. START (P2OO.TK.280) – maht 1 EAP, autor Ülle Kesli (õppeosakonna elukestva õppe keskus)

2022. aastal pakkus ülikool 27 MOOCi, millel osales kokku 8869 õppijat ning lõpetas 3025 õppijat. 2022. aastal lõppenud MOOCide keskmine lõpetanute protsent oli 38,0%, mis on MOOCide kohta küll kõrge, kuid lõpetamise protsent on eelmiste aastatega võrreldes langenud (vt tabel 3).

Tabel 3. MOOCide toimumine 2022.a.

MOOCi nimetus Toimumise aeg Registreerunute arv Lõpetanute arv Lõpetanute %
LC-MS Method Validation 23.22.021-04.02.2022 849 209 24,6
Introduction to Environmental Auditing in the Public Sector 17.01.2022-13.02.2022 292  181 62,0 
Geenidmüüdid ja tegelikkus 24.01.2022 – 21.03.2022 307 155 50,5
Remote sensing practical case studies based on Copernicus data 01.02.2022 – 15.03.2022 75 33 44,0
Selected Topics in the Theories of Gravity 07.02.2022 – 26.06.2022 19 0 0
Impact of Changing EU-Russia Relations on the Development of Eastern Partnership 28.02.2022 – 03.04.2022 1151 312 27,1
Auditing the Sustainability of Infrastructure  17.03.2022-10.04.2022 262 165 63,0
Sissevaade psühholoogiasse 21.03.2022 – 22.05.2022 1691 541 32,0
Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analysis 22.03.2022-03.05.2022 849 239 28,2
Student as Digital Civic Engagers 05.04.2022-05.05.2022 49 16 32,7
Common Challenges of Competing Regionalisms 25.04.2022 – 05.06.2022 348 87 25,0
Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika 02.05.2022 – 05.06.2022 116 29 25,0
Üliõpilased kui digitaalses kodanikuühiskonnas osalejad 03.05.2022-31.05.2022 58 16 27,6
Cyber Violence in Kids’ Lives 30.05.2022 – 27.06.2022 169 30 17,8
Common Challenges of Competing Regionalisms 29.08.2022 – 09.10.2022 227 43 19,0
Äärmuslusest: sinna jõudmine, sellest eemaldumine ja selle ennetamine 06.09.2022 – 24.10.2022 58 39 67,2
Radicalisation: Entering, Exiting, and Preventing Extremism 06.09.2022 – 24.10.2022 25 11 44,0
Islam: religioon, kultuur ja muutuv ühiskond 06.09.2022 – 24.10.2022 50 26 52,0
Islam: Religion, Culture and Changing Societies 06.09.2022 – 24.10.2022 12 8 66,7
Soolisus hierarhiad ja nende mõju tänasele maailmale 06.09.2022 – 24.10.2022 57 36 63,2
Remote sensing practical case studies based on Copernicus data 15.09.2022 – 14.11.2022 31 19 61,3
ROSi algkursus 26.09.2022 – 06.11.2022 191 49 25,7
Cyber Violence in Kids’ Lives 10.10.2022 – 07.11.2022 57 28 49,1
Teadlikult tulevikkuminu karjääriplaan 17.10.2022 – 17.12.2022 248 181 73,0
Ravimitest maakeeli 24.10.2022 – 05.12.2022 243 163 67,1
Hakka ettevõtjaks. START 08.11.2022-12.12.2022 532 409 76,9
LC-MS Method Validation 22.11.2022 – 03.02.2023 903    
Kokku 8869 3025 38,0*
*2022.a. lõppenud MOOCide keskmine lõpetanute protsent

 Videoloengud

Panopto
2022. a. jätkati videoloengute salvestamist Panopto tarkvaraga.

Ülikooli Panopto serverisse https://panopto.ut.ee salvestati 2022.a. jooksul neljas valdkonnas kokku 4352 videot, mis on 3492 võrra vähem kui 2021. aastal ning mis jagunesid valdkondade kaupa järgnevalt:

 • Sotsiaalteaduste valdkond – 1388
 • Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond – 593
 • Loodus- ja täppisteaduste valdkond – 1941
 • Meditsiiniteaduste valdkond – 430

Kokku oli aasta lõpus Panopto serveris neljas valdkonnas kokku 25 441 videot.

UTTV
TÜ videoportaalis (Tartu Ülikooli televisioon ehk UTTV, https://uttv.ee) oli 2022. aasta lõpu seisuga lisatud videoid valdkondade kaupa järgnevalt:

 • Medicina – 370
 • Humaniora – 1097
 • Socialia – 1198
 • Realia et naturalia – 2370

Kokku oli neljas valdkonnas 5035 videot, mis on 92 võrra rohkem kui 2021. aastal.

Kõige rohkem videoid on UTTVs järgmistel teemadel:

 • arvutiteadus – 1014
 • füüsika ja astrofüüsika – 352
 • matemaatika ja matemaatiline statistika – 348
 • haridusteadus – 342
 • arstiteadus – 328
 • õigusteadus – 286
 • keemia ja materjaliteadus – 230
 • kultuuriteadus ja kunstid – 221
 • filosoofia ja semiootika – 217
 • riigiteadus – 202
 • keeleteadus – 191
 • usuteadus – 167
 • tehnoloogia – 164
 • majandusteadus – 157

Kokku oli UTTV-s 2022. a. lõpus kõikides kategooriates kokku 8326 avalikku videot. UTTV enimvaadatud videote nägemiseks tuleb siseneda UTTV videote kategooriasse ja sorteerida videod valiku Enimvaadatud eespool järgi.

Nelja valdkonna peale kokku loodi 2022. a. jooksul 92 UTTV videot ja 4352 Panopto videot. UTTVs olevate videote koondarv neljas valdkonnas oli 2022. aasta lõpus 5035 ja Panopto videote koondarv 25 441

Veebiseminaride kasutamine

Veebikonverentsi süsteem BigBlueButton ehk BBB

BigBlueButton on vabavaraline veebikonverentsi süsteem, mis on ühendatud Moodle’i õpikeskkonnaga. BBB kasutamiseks tuleb lisada Moodle’i kursuse avalehele tegevus BigBlueButtonBN. BBB ruumile saab lisada soovitud pealkirja ja kirjelduse, siduda selles ruumis toimuva sessiooni kalendri sissekandega, rühmadega ning seadistada sessiooni salvestamise.

Kuna salvestised asuvad eraldi serveris, siis saab nende linke levitada ka Moodle’i kursuse väliselt. Salvestiste nägemiseks ei pea olema Moodle’i kursusele sisse logitud, vaid salvestist näeb igaüks, kes teab vastavat veebiaadressi.

BBBd on võimalik kasutada ka otse TÜ kasutajakontoga sisenedes https://button.ut.ee aadressil, mitte ainult Moodle’i kursuse kaudu.

BBB vahend on 2022. a. lõpus kasutusel 2321 Moodle´i kursusel, mis on 108 kursuse võrra vähem kui 2021. aastal. Kokku on Moodle’is 7679 BBB ruumi (ühel kursusel võib olla mitu ruumi), mis on 466 võrra vähem kui 2021. aastal.

Moodle’i välises BBB-s (https://button.ut.ee) loodi 2022. a. jooksul 634 BBB ruumi. 2022. a. jooksul salvestati BBB-s 2876 sessiooni (sh 2378 Moodle’i kaudu loodud BBB ruumides), mis on 3583 võrra vähem kui 2021. aastal. Pärast koroonapandeemiat toimub rohkem loenguid ja seminare lähiõppena.

Moodle’i ja MS Teamsi liidestus

Alates 21. juulist 2020 on õppejõududel võimalik tellida oma Moodle’i kursuse liidestamine MS Teamsiga. Moodle’i kursuse liidestamist MS Teamsiga on mõtet tellida vaid tasemeõppeainete kursustele, kuna täiendusõppijatel puudub võimalus MS Teamsi kasutamiseks.

Moodle’i kursuse liidestamisel MS Teamsiga luuakse e-kursusele Teamsis töörühm, mille nimetus vastab Moodle’i kursuse nimetusele ning samuti luuakse MS Teamsi töörühmas e-kursuse rühmade jaoks kanalid.

2022. a. jooksul loodi 69 Moodle’i kursuse ja Teamsi liidestust ning liidestus on nüüd kokku 394 Moodle’i kursuse ja Teamsi vahel.

Zoom Meetings

2021. aastal oli ülikoolis võimalik kasutada ka Zoomi. Tartu Ülikoolil on haridusasutustele mõeldud Zoom Meetings litsents, mida saavad kasutada kõik, kellel on ülikooli e-posti aadress. Zoom Meetings ruumiga saavad liituda kuni 300 inimest. Ülikool omab lisaks Zoom Meetings litsentsidele kahte Zoom Webinar litsentsi 500 osalejale ja ühte Zoom Webinar litsentsi 1000 osalejale.

Kuna Zoom ja Moodle on liidestatud, siis saab Moodle’i kursuselt luua Zoomi ruumi ja seadistada selle kasutamise. 2022. a. lõpu seisuga oli Zoomi ruum lisatud ca 1400 Moodle’i kursusele.

Sisupaketid ja veebilehestikud Sisu@UT-s

Sisu@UT vahend on mõeldud ülikooli teadus- ja õppetööga seotud temaatiliste sisupakettide, projektide ja konverentside veebilehestike ning portfooliote loomiseks. Sisu@UT-s valminud sisupaketid on paigutatud valdkondade kaupa kategooriatesse: Medicina, Humaniora, Socialia, Realia et naturalia ning Varia. Iga valdkonna all on omakorda teemad, mis võimaldab kasutajatel antud teema sisupaketid korraga üles leida. Lisaks saab kasutaja huvipakkuvaid sisupakette otsingu abil otsida.

Kuna ülikool läheb 2023. aastal OpenScholari tarkvara baasil arendatud Sisu@UT keskkonnalt üle WordPress Multisite kasutamisele ning olemasolevad OpenScholari lehestikud kantakse üle WordPressi, siis tegime 2022. aasta sügisel ulatusliku olemasolevate lehestike ülevaatamise ja ebavajalike või vananenud lehestike kustutamise. Selle tulemusena on Sisu@UT keskkonnast 2022.aasta teisel poolel kustutatud ligi 500 erineva kättesaadavuse tasemega Sisu@UT lehestikku.

2022. a. lõpus oli Sisu@UT-s 387 avalikku sisupaketti/veebilehestikku, mis on 61 võrra vähem kui 2021. aasta lõpus.

 • Medicina – 41
 • Humaniora – 63
 • Socialia – 76
 • Realia et naturalia – 91
 • Varia – 116

Kõige rohkem avalikke sisupakette/veebilehestikke on Sisu@UT-s järgmistel teemadel:

 • haridusteadus – 44
 • ökoloogia ja maateadus – 36
 • arstiteadus – 36
 • keeleteadus – 33
 • konverentsid – 30
 • projektid – 25
 • bioloogia – 23
 • kultuuriteadus ja kunstid – 21

Mahara e-portfooliote keskkond

Mahara on e-portfooliote keskkond, mis on mõeldud kasutamiseks õppijatele ning õppejõududele jt ülikooli töötajatele. Maharas saab luua lehti, pidada päevikut, luua elulookirjelduse, koondada lehed erinevate kollektsioonide alla, avaldada neid ning esitada hindamiseks. E-portfooliod võivad sisaldada teksti, pilte, audio- ja videoklippe ning muid materjale (nt dokumendifaile).

2017. a. detsembris lisati Maharasse DigiCV moodul, kuhu saab importida andmed erinevatest infosüsteemidest nagu TÜ ÕIS ja personali andmebaas, ETIS. DigiCV-d on võimalik eksportida PDF-vormingus või lisada see Mahara lehele ning avaldada.

2022. a. lõpus oli Maharas 9224 kasutajat, mis on 1291 võrra rohkem kui 2021. a. lõpus. Kasutajad on loonud Maharas kokku 26 850 lehte, millest 3867 lehte on loodud 2022. a. jooksul.

Küsitlused LimeSurvey keskkonnas

LimeSurvey on keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja läbiviimiseks, mis asub aadressil https://survey.ut.ee.

2021. aasta novembris toimus LimeSurvey versiooniuuendus. Läksime üle versioonile 5.2.3. Tegemist oli suurema versiooniuuendusega ning seetõttu sai oluliselt uuendatud ka LimeSurvey kasutajajuhendit https://sisu.ut.ee/juhendid/limesurvey.

LimeSurveys oli 2022. aasta lõpus 2489 kasutajat (311 võrra rohkem kui 2021. aasta lõpus) ja 5321 küsitlust. 2022. aasta jooksul loodi 750 uut LimeSurvey küsitlust.

E-eksamite turvalisus ja järelevalve

2022. aasta alguses oli suurem vajadus teha e-kontrolltöid ja e-eksameid ning teostada nende järelevalvet. E-eksamid ja e-arvestused võivad olla suulised, kirjalikud või kombineeritud. Kirjalikud e-eksamid või arvestused võivad toimuda nt Moodle’is testina või ülesande vahendi kaudu. Kombineeritud e-eksam tähendab, et kirjaliku testi või ülesande soorituse reaalajas jälgimiseks või suulisel eksamil võidakse kasutada videokonverentsi rakendust (nt BBB, Teams, Zoom).

SEB-i (Safe Exam Browser) kasutamine

Moodle’is võib testi sooritamine toimuda SEB (Safe Exam Browser) vahendusel. SEB takistab testi tegemise ajal teiste programmide ja keelatud klahvikombinatsioonide kasutamist.

SEBi on 2022. a. lõpuks kasutatud 192 Moodle’i testi sooritamisel (2022. a. jooksul lisandunud 28 testi).

Moodle’i testi järelevalve plugina kasutamine

2020. a. novembris lisati Moodle’isse testi järelevalve plugin (Moodle’i proctoring), mis nõuab testi sooritajalt veebilehitsejas veebikaamerale juurdepääsu lubamist. Veebikaamera salvestab õppijast testi sooritamise ajal teatud ajavahemike tagant pildid, mida õppejõul on võimalik peale testi sooritamist üle vaadata, et tuvastada võimalikku rikkumist (nt on veebikaamera kaetud ja pildil pole näha õppija kujutist; pilte on liiga vähe, mis viitab sellele, et kaamerale juurdepääs on vahepeal ära võetud; õppija on kadunud kaadrist; kaadris on abiline; õppija paistab kellegagi vestlevat vms). Pildid salvestatakse ülikooli Moodle’i serverisse ja kustutatakse automaatselt kolme nädala möödumisel.

Moodle’i testi järelevalve pluginat on 2022. a. jooksul kasutatud 63 Moodle’i testi sooritamisel (võrdluseks 2021. a – 90 testi sooritamisel).

Proctorio kasutamine

2021. aasta aprillis sõlmis Harno Proctorio kasutamise ühislepingu, mille raames ostis TÜ aastaks 1000 kasutajapõhist Proctorio litsentsi (üks kasutaja saab sooritada Proctorio jälgimisel piiramatu arvu teste).

Koostatud said alljärgnevad Proctorio juhendid:

2022. aastal esimeses pooles puudus ülikoolis huvi Proctorio kasutamise vastu ning kasutamata jäi 556 Proctorio litsentsi, mis aprillis aegusid. 2022.a. aprillis ei ostnud ülikool järgnevaks aastaks uusi Proctorio kasutamise litsentse.

Ouriginali (endine URKUND) kasutamine

Tartu Ülikoolis kasutatav Urkundi plagiaadituvastussüsteem kannab 2021. aasta märtsist alates uut nime Ouriginal. Muutus süsteemi nimetus, logo ja kodulehe visuaal. Ouriginali kasutajate vastuvõtja-aadressid ja teenuse kasutamine ei muutunud.

2022. a. jooksul kontrolliti Ouriginalis 38 166 faili (võrdluseks: 2021. a – 40 275; 2020. a – 34941 faili; 2019. a – 26 105 faili; 2018. a – 14 875 faili; 2017. a – 9308 faili; 2016. a – 736 faili).

Teile võivad meeldida ka need artiklid