ISSN 2228-1932

Viktoriin

Viktoriinil võivad osaleda kõik huvilised. Viktoriiin sisaldab küsimusi e-õppe ning e-õppe ajakirja endiste numbrite sisu kohta.

Kuidas viktoriin toimub?

Vastaja sisestab viktoriinil osaledes oma nime ning vastab küsimustikule. Iga kord valitakse vastajale küsimuste andmebaasist välja juhuslikud 10 küsimust, millel on üks õige vastus. Igale küsimusele vastamise ajaline piirang on 30 sekundit.

Kui vastaja saadab oma vastused ära, siis on kohe näha, kuhu ta oma tulemusega edetabelis paigutub.

Üks vastaja võib viktoriini küsimustikule vastata mitmeid kordi.

Parimatele auhinnad!

Edetabelis kõrgeima punktisumma saajate vahel loositakse e-õppe päeval 13. oktoobril välja auhinnad. Peaauhind on tasuta e-täienduskoolituskursus TÜ avatud ülikooli keskuse kursuste hulgast 2010/2011.õa. Väiksemad auhinnad on ülikooli meened.

viktoriin