ISSN 2228-1932

Minikursused

kursusetõendKõikidel huvilistel on võimalik osaleda mini-e-kursustel (maht 4-6 tundi), mis on iseseisvalt läbitavad sisupaketid teatud teemadel. Pärast materjali läbimist on Teil võimalik testida oma teadmisi. Testi sooritama asudes sisestage kõigepealt oma andmed ning seejärel vastake küsimustele. Kui saate testi eest 70 % maksimumpunktidest, siis kuvatakse Teile nimeline elektrooniline tõend, mille saate endale salvestada ja/või välja trükkida. Kui test esimesel katsel ebaõnnestub, siis on võimalik veelkord materjale lugeda ja test uuesti sooritada. Testi teistkordsel sooritamisel saate vastamiseks osaliselt uued küsimused.

Valige endale sobiv kursus:

1. Internetikeele mõjud kirjakeeles e

Autor Krista Uibu, eesti keele ja kirjanduse lektor, PhD (pedagoogika)

Kursusel käsitletakse kirja- ja kõnekeele erinevusi, analüüsitakse omapärast nähtust – internetikeelt – ning suhtlusportaalide keelekasutust. Omandatud teadmisi saab kontrollida erinevate enesetestide, mõtlemis- ja analüüsiülesannete abil. Teoreetilisi ülevaateid ilmestavad tabelid, mis on abiks teemast arusaamisel.

Vaata kursust

2. Läbi eneseanalüüsi õnnelikkuse poole e

Autor Kaia Kastepõld-Tõrs, nõustamispsühholoogia lektor, MSc (psühholoogia)

Kursus keskendub eneseanalüüsile kui vahendile, mille abil saavutada elus soovitud eesmärgid. Mis on enesejuhtimine, kuidas seda lihtsate vahenditega igapäevaselt rakendada – sellest räägitakse kognitiiv-käitumusliku teooria kontekstis.

Vaata kursust

3. Millised tööd mulle sobivad? e

Autorid Mare Aru, karjäärinõustaja, mag, Kristel Lään, karjäärinõustaja

Kursus keskendub oma kutsealaste eelistuste analüüsimisele ning nende seostamisele kutsealadega. Läbitavad teemad: Mis on karjääriplaneerimine? Milleks on vaja ennast analüüsida? Kuidas ennast analüüsida? Kuidas oma isiksusetüüpi kutsealadega seostada? Kuidas edasi?

Vaata kursust

4. Hold the line!e

Autor Liina Soobik, inglise keele lektor, mag (konverentsitõlge)

Kursus “Ärge pange toru ära!” on abiks neile, kes peavad inglise keeles telefonitsi ametlikke või poolametlikke asju ajama. Kursus koosneb 3 osast: tähed ja numbrid, vajalikud väljendid ja sõnumid. Lisatud on ülesandeid kuulamiseks ja harjutamiseks.

Vaata kursuse 1. osa

Vaata kursuse 2. osa

5. Kuula ja õpi: Hispaania köök, pidustused ja loodus

Autorid Kairi Villemson, hispaania keele õpetaja, Anneli Tarto, Maria Ferreiro Lopez ja Hector Alsinet Rodriguez

Kursus põhineb kolmel KUKU raadio saatel Paella Ekspress, mis olid eetris 2010. a kevadel. Saatesarja valmimist toetas Hispaania Suursaatkond Eestis. Küsimustiku on koostanud Paella Ekspressi saate tegijad. Minikursus annab ülevaate Hispaania tähtsamatest pidustustest, huvitamatest toitudest ja mitmekesisest loodusest.

Vaata kursust

Teile võivad meeldida ka need artiklid