ISSN 2228-1932

E-õppe päevast

e-õ päevMari-Liis Peets, e-Õppe Arenduskeskus, EITSA

E-õppe päeva tähistamise traditsioon sai alguse seitse aastat tagasi, kui 2003. aastal toimus esimene avalik diskussioon “E-õpe – täiskasvanud õppijale”. Nüüdseks juba traditsiooniks saanud üle-Eestilise e-õppe päeva eesmärk on olnud e-õppe populariseerimine, erinevate e-õppe võimaluste tutvustamine ning sotsiaalse tarkvara (ajaveeb) ja videoloengute ning -ülekannete võimaluste demonstreerimine.

E-õppe päeva on korraldatud Täiskasvanud Õppija Nädala raames ning on olnud selle nädala üks põhiüritusi Grundtvigi päeva ja Täiskasvanuhariduse foorumi kõrval. E-õppe päeva peakorraldaja on Eesti Infotehnoloogia Sihtaustuse e-Õppe Arenduskeskus, kes koostöös Eesti kutse- ja kõrgkoolidega soovib e-õppe võimalusi tutvustada laiemale avalikkusele.

E-õppe päev on suunatud kõigile, kes tunnevad huvi õppimisvõimaluste ja eriti e-õppe vastu: täiskasvanud õppijad, tavaõppijad (üldhariduskoolides, ülikoolides, rakenduskõrgkoolides, kutsekoolides), taseme- ja täienduskoolitusele raskesti ligipääsevad sihtrühmad (erivajadustega inimesed, kaugemate regioonide elanikkond, töötavad inimesed, välismaal elavad eestlased, lapsega kodus olevad emad jt) ning täiskasvanute koolitajad.

Esimestel e-õppe päevadel (aastatel 2003-2006) oli võimalik osaleda internetipõhistel avalikel e-kursustel, vaadata erinevate ülikoolide õppejõudude videoloenguid, lugeda edukate e-õppijate arvamusi veebipõhisest õppest, tutvuda täienduskoolituspakkumistega, vaadata avaliku diskussiooni veebist ja osaleda internetifoorumil. Hiljem lisandusid nendele võimalustele veel viktoriin, tasuta auditoorsed koolitused ja loengud ning mitmed põnevad konkursid.

Alates 2007. aastast korraldatakse e-õppe televisiooni (e-TV), kus saatekülalised käsitlevad ühiskonnas aktuaalseid teemasid, mis on seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalustega.

Viimased paar aastat on e-õppe päeva formaat jäänud samaks. Päev algab avaliku loenguga, misjärel toimub e-TV ja praktiline töötuba arvutiklassis. Lisaks sellele on võimalik oma teadmisi täiendada minikursustel, diskuteerida ajaveebis (blogi) ning saada muud täiskasvanuharidusega seotud informatsiooni. Ajaveebis saavad kõik soovijad avaldada oma mõtteid ning esitada teemakohaseid küsimusi. E-õppe päeva loengut ja e-TVd saab vaadata reaalajas või hiljem salvestusena veebi vahendusel.

Rohkem infot juba toimunud e-õppe päevade kohta saab e-õppe päeva kodulehelt http://www.e-ope.ee/e-oppest/e-oppe_paev.

Kuidas kasvatada beebitiigrit?

2010. aasta e-õppe päev kannab nimetust “Kuidas kasvatada beebitiigrit?”. E-õppe päev toimub 13. oktoobril kell 11.00 – 16.30 Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuses, Raja 4c.

Läbivaks teemaks on see, kuidas lapsevanemad saavad juhendada oma lapsi arvuti kasutamisel nii, et see toetaks nende intellektuaalset arengut. Arutatakse, miks on oluline luua lastevanematele struktureeritud veebipõhine tugi- ja suhtlussüsteem ning milline roll on lastevanemate võrgustiku olemasolul laste kasvatamisel.

Informatsiooni 2010. aasta e-õppe päeva kohta leiate http://www.e-ope.ee/e-oppest/e-oppe_paev/2010.

E-õppe päeva tegevused Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikooli poolt e-õppe päeva raames toimuvatest tegevustest ja üritustest saate lugeda e-õppe ajakirja käesolevast erinumbrist.