ISSN 2228-1932

E-õppe edendajad

edendaja

E-õppe päeva raames tunnustame Tartu Ülikooli õppejõude, kes on viimase aasta jooksul e-õppe kasutamises millegi erilisega silma paistnud. Erilisus võib väljenduda e-õppe kasutamise motiivis, kasutatavate e-kursuste arvus, e-kursuse silmapaistvuses vms. Tunnustame e-õppe edendajaid neljas valdkonnas: medicina, humaniora, realia et naturalia, socialia. Rektori tänukiri ja auhind antakse üle e-õppe päeval 13. oktoobril 2010.

E-õppe edendajad 2010 on:

Kai Saks Medicina valdkond

Pikaajaliste e-õppe kogemustega õppejõud. E-täienduskoolituskursuste edukas läbiviija. Innustab ka kaasõppejõude e-õpet kasutama.

Tiiu JaagoHumaniora valdkond

Innovatiivne e-õppe kasutaja. Väga hea tagasiside õppijatelt. Kaasab ka kolleege e-õpet kasutama.

Toomas PlankRealia et naturalia valdkond

Videoloengute projekti algataja ja e-õppe arendaja füüsika instituudis. Blackboard-Moodle testide konverteri looja.

Katrin Saks – Socialia valdkond

Suurte kogemustega e-õppe ekspert keeleõppes. Mitmete kvaliteetsete e-kursuste autor ja aasta e-kursuse finalist.