ISSN 2228-1932

Kuhu suundub e-õpe Tartu Ülikoolis

Marko Ojakivi ja Marju Piir 

videoVaata videointervjuud

Rektor Alar Karis räägib e-õppe võimalustest ülikoolile ning selle kasutamisest õppe- ja teadustöö läbiviimisel. Tema arvates tuleb muuhulgas enam hinnata e-õppe kasutamist õppejõude töötulemuste arvestamisel ja hindamisel.

videoVaata videointervjuud

Kantsler Andres Liinat toob välja e-õppe revolutsioonilise tähenduse ning arutleb selle üle, kuidas e-õpe aitab suurendada Tartu Ülikooli kandepinda üle maailma. See tähendab tema arvates ka seda, et ülikool peab olema senisest avatum ja paindlikum väljastpoolt tulijatele.

videoVaata videointervjuud

LOTE dekaan Peeter Burk räägib loodus- ja tehnoloogiateaduskonna näitel e-õppe eelistest ja võimalikest ohtudest. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond on üks aktiivsemaid e-õppe kasutajaid, kus on alati väärtustatud e-õpet ning selle vastutustundlikku kasutamist.