ISSN 2228-1932

E-õppealased teenused

E-õppealased teenused

Haridustehnoloogilisi teenuseid pakume kõikidele soovijatele: kõrgkoolidele, kutseõppeasutustele, üldhariduskoolidele ning ettevõtetele.

Haridustehnoloogiakeskustest on võimalik tellida oma e-kursuse õppematerjalide ja/või õpiobjektide tehnilist teostust.
Kui soovite tellida teenust, siis palun võtke ühendust.

Lisainfo:
TÜ avatud ülikooli keskuse haridustehnoloogiakeskus
e-post: eope@ut.ee
tel: 737 6306