ISSN 2228-1932

Õppejõud e-õppest

Mida arvavad Tartu Ülikooli õppejõud e-õppest? Otsisime üles mõned õppejõud, kes igapäevaselt e-õppega ei tegele ja ka need, kes seda õppetöö vormi ja e-õppe vahendeid juba aastaid kasutavad.

Esitasime neile mõned küsimused:

1. Mis on Teie jaoks e-õpe? Vaata videointervjuud…

2. Kas kasutate e-õpet oma igapäevatöös? Vaata videointervjuud…

3. Miks lülitasite e-õppe vormi oma töösse? (sund, vajadus, põnevus…?) Vaata videointervjuud…

4. Kuidas suhtuvad Teie tudengid e-õppesse? Vaata videointervjuud…

5. Milles näete e-õppe eeliseid ja millised on e-õppe miinused Teie õpetatavatest ainetest lähtuvalt? Vaata videointervjuud…

6. Kuhu võiks e-õpe edasi areneda? Millised on Teie ootused seoses e-õppega? Vaata videointervjuud…