ISSN 2228-1932

E-õppe statistika 2023

Lehti Pilt, haridustehnoloogia peaspetsialist

E-kursused

E-kursused on õppeained või täienduskoolitusprogrammid, mis toimuvad põim- või veebiõppena. Tartu Ülikool kasutab veebipõhise õpikeskkonnana TÜ keskset Moodle’i keskkonda (https://moodle.ut.ee/). Arvutiteaduse instituut ning matemaatika ja statistika instituut kasutavad lisaks Moodle’ile ka vikit, vt http://courses.cs.ut.ee ja https://courses.ms.ut.ee. E-kursuste arv on ülikoolis igal aastal pidevalt suurenenud (Joonis 1).

Joonis 1. E-kursuste arvu kasv Tartu Ülikoolis 2010-2023

2023. aasta lõpuks oli TÜ Moodle’is kokku 10 077 kursust. Kõik need kursused ei pruugi veel kasutamiseks valmis olla. Kursuste arv 2023. aasta lõpu seisuga valdkondade kaupa on toodud joonisel 2.

Joonis 2. Moodle’i kursuste arv valdkondade kaupa (31.12.2023.a. seisuga)

2023. aasta detsembri lõpus oli e-kursuste arv suurem alljärgnevates valdkondade ja vastutusalade alamüksustes:

 • Maailma keelte ja kultuuride kolledž (HV) – 1057
 • Haridusteaduste instituut (SV) – 751
 • Narva kolledž (SV) – 738
 • Viljandi kultuuriakadeemia (HV) – 723
 • Ühiskonnateaduste instituut (SV) – 687
 • Pärnu kolledž (SV) – 51
 • Majandusteaduskond (SV) – 485
 • Õigusteaduskond (SV) – 484
 • Eesti ja üldkeeleteaduse instituut (HV) – 436
 • Ökoloogia ja maateaduste instituut (LT) – 370
 • Filosoofia ja semiootika instituut – 324
 • Johan Skytte poliitikauuringute instituut (SV) – 318
 • Arvutiteaduse instituut (LT) – 319
 • Kultuuriteaduste instituut – 286
 • Füüsika instituut (LT) – 279
 • Õppeosakond (P2) – 245
 • Kliinilise meditsiini instituut – 236

Moodle’i kasutajate arv

TÜ kesksesse Moodle’isse sisenemine toimub ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga. Kasutajaid oli Moodle’is 2023. aasta lõpu seisuga 65 865. Neist sisenes Moodle’isse TÜ keskserveri kaudu 26 810 (nemad omavad Tartu Ülikooli kasutajatunnust ja parooli) ning täiendusõppe tarbeks on loodud Moodle’i lokaalsed kasutajakontod 39 055 õppijale. Ainult õppija rollis oli Moodle’is 49 607, õppejõu rollis 6111 (210 võrra rohkem kui 2022.a) ning tuutori rollis 1194 inimest.

Põim- ja veebiõppe kasutamine õppetöös

Vastavalt ÕISi statistikale oli TÜs 2023. aastal 5377 põim- või veebiõppe tunnusega tasemeõppe ainekava (vt tabel 1), mis moodustasid kõikidest ainekavadest 80 % (1 % langust võrreldes 2021. aastaga). Neist oli veebiõppe tunnusega 6,8% ning põimõppe tunnusega 93,2% õppeainete ainekavadest. Statistika aluseks on ÕISis ainekavade juures olev tunnus „põimõpe“ või „veebiõpe“.

Tabel 1. Veebi- ja põimõppe tunnusega tasemeõppe versioonide arv 2023. a. (2022/23. õa kevadsemestril ja 2023/24. õa sügissemestril) valdkondade ja nende alamüksuste lõikes (aluseks on võetud sellised ainekavad, millele oli vähemalt üks registreerunu).

Õppeaine valdkond Õppeaine instituut Põimõppe versioonid Veebiõppe versioonid Põim- ja veebiõppe versioonid kokku Versioonide arv kokku Põim-ja veebiõppe versioonide osakaal
HV ajaloo ja arheoloogia instituut 145 4 149 207 72%
eesti ja üldkeeleteaduse instituut 164 11 175 213 82%
filosoofia ja semiootika instituut 149 5 154 187 82%
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat 12 2 14 14 100%
kultuuriteaduste instituut 174 5 179 205 87%
maailma keelte ja kultuuride kolledž 441 37 478 539 89%
usuteaduskond 123 6 129 146 88%
Viljandi kultuuriakadeemia 423 27 450 909 50%
HV kokku   1631 97 1728 2420 71%
SV 2 2 2 10%
haridusteaduste instituut 434 24 458 485 94%
Johan Skytte poliitikauuringute instituut 107 7 114 126 90%
majandusteaduskond 254 21 275 295 93%
Narva kolledž 284 13 297 319 93%
õigusteaduskond 278 34 312 337 93%
Pärnu kolledž 257 17 274 278 99%
psühholoogia instituut 108 10 118 131 90%
sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat 6 2 8 9 89%
ühiskonnateaduste instituut 180 14 194 223 87%
SV kokku   1910 142 2052 2205 93%
MV 22 22 29 76%
bio- ja siirdemeditsiini instituut 129 6 135 158 85%
kliinilise meditsiini instituut 89 7 96 129 74%
farmaatsia instituut 50 2 52 62 84%
meditsiiniteaduste valdkonna dekanaat 10 10 18 56%
peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut 87 4 91 98 93%
sporditeaduste ja füsioteraapia instituut 135 11 146 166 88%
hambaarstiteaduse instituut 45 9 54 56 96%
MV kokku   567 39 606 716 85%
LT arvutiteaduse instituut 165 25 190 241 79%
bioinseneeria instituut 24 24 27 89%
füüsika instituut 116 6 122 172 71%
genoomika instituut 0 1 0%
keemia instituut 119 1 120 155 77%
loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekanaat 2 2 6 33%
Eesti mereinstituut 2 2 7 29%
molekulaar- ja rakubioloogia instituut 75 2 77 131 59%
matemaatika ja statistika instituut 127 2 129 164 79%
ökoloogia ja maateaduste instituut 223 8 231 348 66%
tehnoloogiainstituut 63 63 99 64%
Tartu observatoorium 20 20 22 91%
LT kokku   936 44 980 1373 71%
P2OO  õppeosakond 4 4 4 100%
Versioonide arv kokku   5048 322 5370 6718 80%

Põim- ja veebiõppe õppeainetel oli 2023. aastal kokku 145 022 osalemiskorda, mis on 6626 võrra vähem kui 2022. aastal (vt Tabel 2).

Tabel 2. Põim- või veebiõppe õppeainete versioonide arv 2010-2023

Aasta Põim- või veebiõppe õppeainete arv Põim- või veebiõppe õppeainete osakaal Õppijate arv põim- või veebiõppe õppeainetel
2010 526 6% 14 013
2011 850 9% 26 870
2012 1264 14% 38 614
2013 1580 18% 46 672
2014 1841 22% 50 729
2015 2049 25% 56 761
2016 2413 30% 64 996
2017 2737 35% 74 789
2018 3738 49% 100 076
2019 4892 69% 125 522
2020 5282 76% 133 720
2021 5414 81% 139 543
2022 5377 80% 138 396
2023 5370 80% 145 022

E-täiendusõpe

2023. aastal toimus ülikoolis täiendusõppena 654 põim- või veebiõppe koolitust, millel osales kokku 43 350 õppijat (75 % kõigist täiendusõppeprogrammidel osalejatest). Veebiõppes toimus nendest 278 koolitust ehk 43%, kus osales 34 805 õppijat, mis moodustas 80% kõikidest põim- ja veebiõppes toimunud täiendusõppeprogrammidel osalenutest. 

E-täienduskoolituskursuste toimumisest aastatel 2016-2023 annab ülevaate joonis 3.

Joonis 3. E-täienduskoolituskursuste ja neil osalejate arv 2016-2023

MOOCide väljatöötamine ja läbiviimine

2023. a. jooksul valmis ülikoolis kaks uut MOOCi:

 1. Informal Caregiving A to Z (SVJS.TK.047) – maht 1 EAP, autorid Logan Emily Carmichael ja Anastasiia Turusinova (Johan Skytte poliitikauuringute instituut)
 2. Greenfluencer: loov roheteemaline kommunikatsioon (SVJS.TK.057) – maht 1 EAP, autorid Maarja Öpik, Elis Vollmer, Marit Piirman, Hanna Laius, Anastasiia Turusinova (Johan Skytte poliitikauuringute instituut)

2023. aastal pakkus ülikool 26 MOOCi, millel osales kokku 11 629 õppijat ning lõpetas 4536 õppijat. 2023. aastal lõppenud MOOCide keskmine lõpetanute protsent oli 42,7%, mis on MOOCide kohta küll kõrge, kuid lõpetamise protsent on MOOCide pakkumise algusaastatega võrreldes langenud (vt tabel 3).

Tabel 3. MOOCide toimumine 2023.a.

Pealkiri  Toimumise aeg  Registreerunute arv  Lõpetanutearv  Lõpetamise protsent 
LC-MS Method Validation  22.11.2022 – 03.02.2023  903  218  24,1 
Auditing Waste Management  23.01.2023 – 19.02.2023  245  130  53,1 
Geenid – müüdid ja tegelikkus  23.01.2023 – 20.03.2023  265  140  52,8 
Ravimitest maakeeli  06.02.2023 – 27.03.2023  269  196  72,9 
Äärmuslusest: sinna jõudmine, sellest eemaldumine ja selle ennetamine  10.02.2023 – 20.04.2023  86  65  75,6 
Radicalisation: Entering, Exiting, and Preventing Extremism  10.02.2023 – 20.04.2023  7  3  42,9 
Teadlikult tulevikku – minu karjääriplaan  13.02.2023 – 17.04.2023  333  236  70,9 
Auditing the Sustainability of Infrastructure  06.03.2023 – 02.04.2023  393  209  53,2 
Informal Caregiving A to Z  06.03.2023 – 04.04.2023  87  27  31,0 
Impact of Changing EU-Russia Relations on the Development of Eastern Partnership  06.03.2023 – 09.04.2023  370  135  36,5 
Hakka ettevõtjaks. START  14.03.2023 – 18.04.2023  484  345  71,3 
Sissevaade psühholoogiasse  20.03.2023 – 21.05.2023  4103  1237  30,1 
Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analysis  21.03.2023 – 04.05.2023  993  333  33,5 
Common Challenges of Competing Regionalisms  24.04.2023 – 04.06.2023  180  42  23,3 
EU Eco-innovation policies  15.05.2023 – 26.06.2023  76  15  19,7 
Teadlikult tulevikku – minu karjääriplaan  15.08.2023 – 25.09.2023  37  30  81,1 
Hakka ettevõtjaks. START  16.08.2023 – 21.09.2023  341  265  77,7 
Remote sensing practical case studies based on Copernicus data  20.09.2023 – 15.11.2023  17  17  100 
Introduction to Environmental Auditing in the Public Sector  25.09.2023 – 22.10.2023  654  424  64,8 
Äärmuslusest: sinna jõudmine, sellest eemaldumine ja selle ennetamine  25.09.2023 – 29.10.2023  209  131  62,7 
ROSi algkursus  02.10.2023 – 19.11.2023  158  76  48,1 
Ravimitest maakeeli  09.10.2023 – 27.11.2023  269  188  69,9 
Diffusion and Impact of Internet Voting  16.10.2023 – 19.11.2023  52  37  71,2 
EU Eco-innovation policies  23.10.2023 – 04.12.2023  59  29  49,2 
Greenfluencer: loov roheteemaline kommunikatsioon  20.11.2023 – 22.12.2023  25  8  32,0 
LC-MS Method Validation  21.11.2023 – 02.02.2024  1014   
Kokku    11629  4536  42,7* 
*2023.a. lõppenud MOOCide keskmine lõpetanute protsent

 Videoloengud

Panopto
2023. aastal jätkati videoloengute salvestamist Panopto tarkvaraga.

Ülikooli Panopto serverisse https://panopto.ut.ee salvestati 2023. aasta jooksul neljas valdkonnas kokku 3697 videot, mis on 655 võrra vähem kui 2022. aastal ning mis jagunesid valdkondade kaupa järgnevalt:

 • Sotsiaalteaduste valdkond – 1075
 • Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond – 369
 • Loodus- ja täppisteaduste valdkond – 1884
 • Meditsiiniteaduste valdkond – 369

Kokku oli aasta lõpus Panopto serveris neljas valdkonnas kokku 29 138 videot.

UTTV
TÜ videoportaalis (Tartu Ülikooli televisioon ehk UTTV, https://uttv.ee) oli 2023. aasta lõpu seisuga lisatud videoid valdkondade kaupa järgnevalt:

 • Medicina – 396
 • Humaniora – 972
 • Socialia – 1202
 • Realia et naturalia – 2210

Kokku oli neljas valdkonnas 4780 videot, mis on 255 võrra vähem kui 2022. aastal.

Kokku oli UTTV-s 2023. a. lõpus kõikides kategooriates kokku 7787 avalikku videot. UTTV enimvaadatud videote nägemiseks tuleb siseneda UTTV videote kategooriasse ja sorteerida videod valiku Enimvaadatud eespool järgi.

Veebiseminaride kasutamine

Veebikonverentsi süsteem BigBlueButton ehk BBB

BigBlueButton on vabavaraline veebikonverentsi süsteem, mis on ühendatud Moodle’i õpikeskkonnaga. BBB kasutamiseks tuleb lisada Moodle’i kursuse avalehele tegevus BigBlueButtonBN. BBB ruumile saab lisada soovitud pealkirja ja kirjelduse, siduda selles ruumis toimuva sessiooni kalendri sissekandega, rühmadega ning seadistada sessiooni salvestamise.

Kuna salvestised asuvad eraldi serveris, siis saab nende linke levitada ka Moodle’i kursuse väliselt. Salvestiste nägemiseks ei pea olema Moodle’i kursusele sisse logitud, vaid salvestist näeb igaüks, kes teab vastavat veebiaadressi.

BBBd on võimalik kasutada ka otse TÜ kasutajakontoga sisenedes https://button.ut.ee aadressil, mitte ainult Moodle’i kursuse kaudu.

BBB vahend on 2023. aasta lõpus kasutusel 2241 Moodle´i kursusel, mis on 80 kursuse võrra vähem kui 2022. aastal. Kokku on Moodle’is 7312 BBB ruumi (ühel kursusel võib olla mitu ruumi), mis on 367 võrra vähem kui 2022. aastal.

Moodle’i välises BBB-s (https://button.ut.ee) loodi 2023. aasta jooksul 367 BBB ruumi. 2023. a. jooksul salvestati BBB-s 1903 sessiooni (sh 1597 Moodle’i kaudu loodud BBB ruumides), mis on 973 võrra vähem kui 2022. aastal. Pärast koroonapandeemiat toimub rohkem loenguid ja seminare lähiõppena.

Moodle’i ja MS Teamsi liidestus

Alates 21. juulist 2020 on õppejõududel võimalik tellida oma Moodle’i kursuse liidestamine MS Teamsiga. Moodle’i kursuse liidestamist MS Teamsiga on mõtet tellida vaid tasemeõppeainete kursustele, kuna täiendusõppijatel puudub võimalus MS Teamsi kasutamiseks.

Moodle’i kursuse liidestamisel MS Teamsiga luuakse e-kursusele Teamsis töörühm, mille nimetus vastab Moodle’i kursuse nimetusele ning samuti luuakse MS Teamsi töörühmas e-kursuse rühmade jaoks kanalid.

2023. aasta jooksul loodi 12 Moodle’i kursuse ja Teamsi liidestust ning liidestus on nüüd kokku 397 Moodle’i kursuse ja Teamsi vahel.

Zoom Meetings

2023. aastal oli ülikoolis võimalik kasutada ka Zoomi. Tartu Ülikoolil on haridusasutustele mõeldud Zoom Meetings litsents, mida saavad kasutada kõik, kellel on ülikooli e-posti aadress. Zoom Meetings ruumiga saavad liituda kuni 300 inimest. Ülikool omab lisaks Zoom Meetings litsentsidele kahte Zoom Webinar litsentsi 500 osalejale ja ühte Zoom Webinar litsentsi 1000 osalejale.

Kuna Zoom ja Moodle on liidestatud, siis saab Moodle’i kursuselt luua Zoomi ruumi ja seadistada selle kasutamise. 2023. aasta lõpu seisuga oli Zoomi ruum lisatud ca 1501 Moodle’i kursusele.

Sisupaketid ja veebilehestikud Sisu@UT-s

Sisu@UT vahend on mõeldud ülikooli teadus- ja õppetööga seotud temaatiliste sisupakettide, projektide ja konverentside veebilehestike ning portfooliote loomiseks. Sisu@UT-s valminud sisupaketid on paigutatud valdkondade kaupa kategooriatesse: Medicina, Humaniora, Socialia, Realia et naturalia ning Varia. Iga valdkonna all on omakorda teemad, mis võimaldab kasutajatel antud teema sisupaketid korraga üles leida. Lisaks saab kasutaja huvipakkuvaid sisupakette otsingu abil otsida.

Kuna ülikool läheb 2024. aastal OpenScholari tarkvara baasil arendatud Sisu@UT keskkonnalt üle WordPress Multisite kasutamisele ning olemasolevad OpenScholari lehestikud kantakse üle WordPressi, siis jätkasime 2023. aastal olemasolevate lehestike ülevaatamise ja ebavajalike või vananenud lehestike kustutamisega.

2023. aasta lõpus oli Sisu@UT-s 379 avalikku sisupaketti/veebilehestikku, mis on 8 võrra vähem kui 2022. aasta lõpus.

 • Medicina – 40
 • Humaniora – 63
 • Socialia – 74
 • Realia et naturalia – 90
 • Varia – 112

Kõige rohkem avalikke sisupakette/veebilehestikke on Sisu@UT-s järgmistel teemadel:

 • haridusteadus – 43
 • ökoloogia ja maateadus – 36
 • arstiteadus – 35
 • keeleteadus – 33
 • konverentsid – 28
 • projektid – 25
 • bioloogia – 23
 • kultuuriteadus ja kunstid – 21

Mahara e-portfooliote keskkond

Mahara on e-portfooliote keskkond, mis on mõeldud kasutamiseks õppijatele ning õppejõududele jt ülikooli töötajatele. Maharas saab luua lehti, pidada päevikut, luua elulookirjelduse, koondada lehed erinevate kollektsioonide alla, avaldada neid ning esitada hindamiseks. E-portfooliod võivad sisaldada teksti, pilte, audio- ja videoklippe ning muid materjale (nt dokumendifaile).

2017. aasta detsembris lisati Maharasse DigiCV moodul, kuhu saab importida andmed erinevatest infosüsteemidest nagu TÜ ÕIS ja personali andmebaas, ETIS. DigiCV-d on võimalik eksportida PDF-vormingus või lisada see Mahara lehele ning avaldada.

2023. aasta lõpus oli Maharas 7524 kasutajat, mis on 1700 võrra vähem kui 2022 aasta lõpus. Kasutajad on loonud Maharas kokku 23 646 lehte, mis on 3204 võrra vähem kui 2022. aasta lõpus. Vähenemise põhjuseks on vananenud kontode kustutamine koos vastavate kontode lehtedega.

Küsitlused LimeSurvey keskkonnas

LimeSurvey on keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja läbiviimiseks, mis asub aadressil https://survey.ut.ee. 2023. aastal kasutasime LimeSurvey versiooni 5.6.9.

LimeSurveys oli 2023. aasta lõpus 2689 kasutajat (200 võrra rohkem kui 2022. aasta lõpus) ja 5321 küsitlust. 2023. aasta jooksul loodi 1084 uut LimeSurvey küsitlust, mis on 334 võrra rohkem kui 2022. aastal.

Ouriginali kasutamine

2023. aastal kasutas ülikool kirjalike tööde autentsuse kontrolliks Ouriginali plagiaadituvastussüsteemi, mille teenus lõpetati selle konsortsiumi liikmetele, sealhulgas Tartu Ülikoolile 2. novembril 2023.

2023. aasta jooksul kontrolliti Ouriginalis 26 358 faili (võrdluseks: 2022. a – 38 166; 2021. a – 40 275; 2020. a – 34941; 2019. a – 26 105; 2018. a – 14 875; 2017. a – 9308; 2016. a – 736).

Teile võivad meeldida ka need artiklid