ISSN 2228-1932

Märksõnad: videointervjuu

E-õpe Narva kolledžis

Soov pakkuda kvaliteetset kõrgharidust mõõduka hulga paindlikkusega on põhjustanud e-õppe ühe suurema väärtustamise Narva kolledži õppejõudude ja üliõpilaste poolt. Kolledžis on otsustatud, et ükski kohustuslik aine pole täielikult veebipõhine ning otsest suhtlust õppejõuga ära ei jäeta. Kõigi muude põhjuste kõrval on oluline ka keeleline aspekt – üliõpilased soovivad praktiseerida suhtluskeelt.

Loe edasi...

E-õppe assistent – lüli õppejõu ja üliõpilase vahel

Mida teeb e-õppe assistent? Mida annab e-õppe assistendina töötamine?
Oma kogemustest e-õppe assistentidena räägivad Liina Adov psühholoogia instituudist ja Signe Ivask ühiskonnateaduse instituudist. Prof. Halliki Harro-Loit ühiskonnateaduste instituudist arutleb e-õppe assistentide ja e-õppe teemal õppejõu vaatevinklist.

Loe edasi...

Rektor Volli Kalm e-õppest

Rrektor Volli Kalm avaldab mõtteid e-õppe rollist, tähendusest ja suundumustest ülikoolis. Rektor kinnitab, et e-õpe mitmekesistab õppetööd, aitab kaasa ülikooli rahvusvahelistumisele ning õppetöö kvaliteedi tagamisele. “Meie eesmärgiks saab olla parim õpe”, rõhutab Volli Kalm.

Loe edasi...

E-toe kasutamine suveülikoolis

Juba aastaid toimuvad Tartu Ülikooli suveülikoolis eesti keele kursused soomlastele. 2012. aasta suvel kasutati eesti keele algkursusel esimest korda e-tuge. Millised olid e-toe kasutamise kogemuse õppija ja õppejõu vaatevinklist vaadatuna?

Loe edasi...