ISSN 2228-1932

Panopto – rohkete võimalustega tarkvara

Lehti Pilt, elukestva õppe keskuse haridustehnoloogia peaspetsialist

Eriolukorras tekkis vajadus asendada auditoorne õpe e-õppega ning õppejõudude hulgas aktiveerus hüppeliselt huvi videoloengute salvestamise vastu. Ülikoolil on õppejõududele pakkuda videote salvestamiseks ja levitamiseks hea abimees – Panopto videosalvestustarkvara (https://panopto.ut.ee). Meeldiv on tõdeda, et varem videoloenguid mitte salvestavate õppejõudude esimesed arglikud katsetused on viinud suure hulga huvitavate ja kvaliteetsete videoloengute tekkimiseni. Milliseid videosid õppejõud loovad?

Õppejõu video sünkroniseerituna slaididega

Kõige tüüpilisemaks Panopto kasutamise viisiks on veebikaamera video salvestamine sünkroniseerituna slaididega. Slaidide pealkirjadest tekib sisukord, mille kaudu saab video vaataja liikuda huvipakkuva slaidi juurde. Oluline on slaidid hästi ja täpselt pealkirjastada.

Vaata näidet “Meedialoogika ja pressiteated” (Maria Murumaa-Mengel, sotsiaalmeedia lektor).

Maria Murumaa-Mengel kommenteerib Panoptoga salvestamise kogemust:

Panopto on nii lihtne ja kasutajasõbralik! Kui algas eriolukord ja ma otsisin õppetöö läbiviimiseks sobivaid platvorme, siis õnneks leidsin üsna alguses Panopto. Panopto puhul on positiivne see, et võimalik on salvestada audiot/videopilti ja slaide koos ning video sisse saab planeerida väikeseid eneseteste ja kirjalikke diskussioone. Ehkki veebiseminarid on mulle meelepärasemad (nt on BigBlueButtoni keskkond selleks väga hea), tuleb siiski arvestada, et tudengite jaoks on ebaselgetel aegadel õppetöös omas tempos liikumine oluline ning teatud juhtudel stressivabam.

Riigiõiguse lektor Paloma Krõõt Tupay, kes on Panoptot eriolukorra ajal palju kasutanud, kommenteerib :

Olen Panopto pakutud võimalustega väga rahul. Salvestiste või ka slaidide hilisem töötlemine, lõikamine ja kopeerimine on lihtsalt teostatav ka inimesele, kellel vastav kogemus puudub. Üliõpilased jäid pakutud lahendusega väga rahule. Slaidiesitluse ja video samaaegne kuvamine on hästi lahendatud.

Audio sünkroniseerituna slaididega

Paljud õppejõud, kes ei soovi ennast videopildis näidata või arvavad, et nende videopilt ei anna loengule sisuliselt midagi juurde, salvestavad Panoptoga slaididega sünkroniseeritud audioloenguid. Sellise video salvestamine ei ole nii pingeline ning monteerida on lihtsam, kuna ei pea arvestama õppejõu videoga.

Audioloengus ei ole näha õppejõudu, tema miimikat, pilku, suu liikumist, mis enamasti aitab infot paremini omandada ja tekitab õppejõuga ning õpitavaga parema kontakti. Soovitatav on avaslaidile panna õppejõu pilt, et tekiks ettekujutus inimesest, kes selles videos räägib.

Vaata näidet “Multikulturalism” (Eva Piirimäe, poliitikateooria dotsent ).

Eva Piirimäe kommenteerib hea meelega Panopto kasutamise kogemust:

Tehnilise lahendusena toimib panopto minu meelest väga hästi. Paari prooviseansiga sain aru selle peamistest kasutusfunktsioonidest – salvestamine, toimetamine, üles laadimine – ning seega sobis see hästi ka minusugusele ilma eelneva kogemuseta kasutajale. Panopto juures meeldiski mulle eriti selle pakutav toimetamise võimalus. Pisut kogemusi saades õppisin siiski, et suurem toimetamine on väga ajamahukas, mistõttu on targem loeng võimalikult täpselt juba enne lindistama asumist läbi mõelda. See tähendab samas oluliselt pikemat ettevalmistusaega kui tavaloengute puhul. Juba sissetöötatud loengukursustes mõtlen tavaliselt enne loengut teemad läbi paari-kolme tunniga. Videoloengu ette valmistamiseks läheb aga ikkagi vähemalt üks tööpäev. Uue teema puhul lisandub sellele veel tööaega. See-eest on nüüd viimaste videoloengute puhul olnud toimetamisele kuluv aeg minimaalne.

Valisin formaadiks sünkroniseeritud slaidid ja audio, sest ei uskunud, et mul õnnestuks koduste vahenditega adekvaatselt kaamerapilti, slaide ja teksti kombineerida. Pealegi on ju väga mõnus istuda koduselt oma laua taha ning hakata rääkima just siis, kui loeng läbi mõeldud saab – on vähemalt seegi eelis! Ent jah, tuleb tõdeda, et tavaloengut pidades ma tunnen sageli, et saan sellest uut energiat tagasi, videoloengu pidamise puhul sellist tunnet ei ole. See-eest loen pärast huviga tudengite tagasisidet loengufoorumis ning mul on hea meel, et selles saavad tegelikult palju enamad tudengid võimaluse küsida ja kaasa mõelda, nii et saan tudengite arvamustest, teadmistest ja huvidest palju parema pildi kui tavaloengus.

Ainult õppejõu video

Mõnikord salvestatakse Panoptoga vaid veebikaamera video, kus õppejõud räägib. Sellise salvestuse korral on keerulisemat sisu raske jälgida, kuna puudub toetav tekst, joonised vm visuaalne info. Järgneva näite puhul on veebikaamera videosalvestusele lisatud animeeritud sissejuhatav lõik, pildislaidid ning lõpuslaid. Samuti on lisatud tekstilised subtiitrid, mis avanevad vaatajale vaikimisi, kuid mida on võimalik subtiitrite nupust kinni panna.

Vaata näidet “Designing the audit” (Airi Andresson, Sigrid Rajangu ja Viire Viss, Riigikontroll).

Video on kasutusel Riigikontrolli ja Tartu Ülikooli koostöös valminud MOOCis “Auditing waste management”.

MOOCi õppematerjalide kokkupanekut Riigikontrollis koordineerinud Kaire Kesküla kommenteerib Panopto kasutamise kogemust:

Oleme tänulikud Tartu Ülikoolile, kes aitas meie enda poolt salvestatud jäätmeauditi õppevideotesse lisada andmevisuaale, mis suulist teksti kenasti toetavad. Videoklippe sisse ja välja juhatavad helilised lõigud loovad raamistatud terviku. Õppevideotes räägitava mõistmise toetamiseks on kasutusel subtiitrid – koolituse sihtgrupp on üleilmne ning õppurite inglise keele oskus varieeruv. Kuigi me ise subtiitreid otse Panoptos ei loonud, vaid importisime .srt vormingus failidena videotele külge, on tegelikult ka otse Panopto keskkonnas neid lihtne teha ja kohendada. Panoptot on kasutanud õppevideote loomisel ka meie kolleegid teistest riigikontrollidest.

Audio või videoga ekraanisalvestus

Panoptoga saab teha videojuhendeid, kuna ta võimaldab salvestada arvutiekraanil toimuvat. Ekraanisalvestuse ajal selgitab õppejõud ekraanil toimuvat video ja/või audiona. Eriolukorras on paljud õppejõud kasutanud ekraanisalvestusi praktikumide läbiviimiseks, näiteks tarkvara kasutamise demonstreerimiseks jms.

Vaata näidet “REDCap – lühiülevaade andmesisestajale” (Aigar Ottas, üldise biokeemia teadur).

Aigar Ottas ei ole oma Mac arvutiga Panoptoga salvestamisel kõige paremat kogemust saanud:

See on hea tööriist Tartu Ülikooli videoloengute tegemise jaoks. Õppejõul, kellel on vaja mitmeid videosid salvestada, soovitan hankida kvaliteetse mikrofoni, kuna helikvaliteet määrab palju sellest, kui kaasahaarav on videoloeng. Ise kasutasin Audio-Technica AT2020 USB mikrofoni, aga näiteks Blue Yeti sobib ka väga hästi. Tänapäeva õppijad on juba harjunud kvaliteetsete videotega YouTubest ning Tartu Ülikool võistleb e-loengute valdkonnas terve ülejäänud maailmaga. Sellepärast on oluline lisaks heale mikrofonile ka hea pildisalvestus. Mina leidsin, et Panopto ei võimaldanud Mac arvutiga salvestada ekraanipilti piisavalt hea kvaliteediga ning kasutasin hoopis QuickTime Playeri sisse ehitatud funktsiooni ekraani lindistamiseks ning laadisin salvestatud faili hiljem Panoptosse üles. Fail tuli küll suurem kui Panopto enda oma, aga kvaliteet oli märgatavalt parem.

Panopto võimaldab lisada interaktiivsust

Kui te salvestate Panoptoga videoloenguid, siis tasub meeles pidada, et Panopto abil saate videod vaatajate jaoks interaktiivsemaks muuta. Näiteks on videole võimalik lisada testiküsimusi, millele saavad videote vaatamisel vastata Panoptosse sisseloginud kasutajad. Video mängib edasi, kui küsimusele on vastatud või kui küsimusele on õigesti vastatud.

Videoklipi sisse saab lisada pilte või YouTube’i videoid. Videole saab lisada tekstilisi subtiitreid, mis on eriti kasulikud erivajadustega vaatajatele või nendele, kelle jaoks ei ole suuliselt räägitav kõne emakeel. Samuti on salvestajal võimalik määrata juba salvestatud videote paigutust (video ja slaidid kõrvuti või pilt-pildis).

Panopto videote vaatamise võimalused

Panopto videosalvestised võimaldavad videosid vaadata vaatajale sobival viisil. Näiteks saab videosid vaadata aeglustatult või kuni kaks korda kiirendatult, navigeerida sisukorra abil kui sisukord on lisatud, otsida märksõnade abil, vaadata subtiitreid kui need on lisatud jm.

Klõpsake interaktiivsel pildil olevatel infonuppudel, et saada teada märgitud võimaluste tähendust.

Teile võivad meeldida ka need artiklid