ISSN 2228-1932

Haridustehnoloog soovitab

Moodle’i ülesande vahendi võimalused

Marju Piir, õppeosakonna elukestva õppe keskuse õppedisainer

Kes on loonud õppejõuna või läbinud õppijana Moodle’is kursuse, teab, et seal on olemas ka selline tegevus nagu ülesanne. Tundub lihtne, aga kui hakata uurima Moodle’i ülesande võimalusi, siis selgub, et neid on kaugelt rohkem, kui me igapäevaselt kasutame.

Ülesanne on kodutöö esitamise vahend kas individuaalselt või rühmana. Töö võib olla kommenteeritav ja hinnatav kas numbrilise või sõnalise skaalaga. Hindamisel saab kasutada ka hindamist juhendiga või hindemaatriksiga.

Ülesanne kui eksam

Ülesannet võib kasutada ka eksamite tegemiseks. Kui on ette teada, et eksamiülesanne võtab õppijal vastamiseks väga kaua aega või on tal probleeme kehva internetiühendusega, siis ülesanne võiks olla lahendus. 24 tundi enne ülesande avamist saadetakse õppijatele meeldetuletus. Kui te ei soovi, et ülesande kirjeldus (kus on nt eksamiülesanne kirjas) oleks õppijatele enne eksami algusaega näha, siis saab selle kirjelduse kuvamise enne töö esitamise lubamise algusaega (NB! Luba tööd esitada alates aeg peab ülesande seadetes olema määratud) välja lülitada: 

Sel juhul näevad õppijad eksamiülesannet alles siis, kui töö esitamise lubatud aeg ehk eksamiaeg on saabunud.

Ülesande kasutamisel eksamina soovitame esitamise seadetes valida  Nõuab õppijalt ‘Esita’ nupu klikkimist – “Jah”.

Tööde esitamine

Ülesannet luues tuleb seadete lehel määrata, millisel kujul õppija töö esitab – ühe või mitme failina, onlain-tekstina, Mahara e-portfooliona; privaatselt või rühmana. Rühmatööna esitatud kodutöö puhul saab hinnata igat õppijat eraldi või tervet rühma koos.
Oma ülesande saab õppija online-teksti esituse puhul esitada ka heli- või videofailina. Selleks tuleb tal klõpsata tekstiredaktoris oleval mikrofoni või kaamera nupul ja salvestada kuni 2 min pikkune audio- või videofail. Ka õppejõud saab ülesande juhendis kasutada kirjutamise asemel nt videofaili võimalust.

Kui õppijad kasutatavad ka e-portfooliote vahendit Mahara, siis ülesande vahendi kaudu oma tööd esitades saab õppija valida oma Maharas olevate materjalide seast, millise lehe/kollektsiooni ta Moodle’is hindamiseks esitab. (NB! Mahara lehte/kollektsiooni ei pea Moodle’i kursusel esitamiseks tegema avalikuks).

Ülesande seadetest saab määrata, kas õppijal on võimalik oma tööd ka mitu korda esitada (nt pärast õppejõu kommentaare esitada parandatud töö). Samuti saab valida, kas õppejõude ja õppijaid teavitatakse tööde esitamisest ja hindamisest.

Tagasiside andmine

Õppejõul on võimalik õppijate töid tagasisidestada mitmel viisil:

  • tagasiside kommentaaridena – õppejõud saab jätta Moodle’isse ülesande juurde iga töö kohta kommentaare (ka heli- ja videofailina),
  • tagasiside failid – õppejõud saab Moodle`i ülesandesse üles laadida tagasisidet sisaldava faili,
  • välise hindevormina – õppejõud saab alla ja üles laadida töölehed koos hinnetega.

Tööde kattuvuse kontroll

Ülesandes, õpikojas ja foorumis on võimalik Moodle’i kursusel kasutada ka plagiaadituvastussüsteemi URKUND, mis kontrollib õppijate tööde kattuvust varem avaldatud tekstidega. Vt täpsemalt juhendist: https://sisu.ut.ee/juhendid/urkundi-plugina-kasutamine

Hindamine

Hindamine on ülesandes mitmekesine. Kasutada saab mitmeid erinevaid hindamise tüüpe ja strateegiaid.

Soovi korral võib ülesannet hinnata numbrilise või sõnalise skaalaga või luua  mittehindeline ülesanne. Kui oleks vaja natuke täpsemat hindamist, siis saab kasutada juhendiga hindamist. Juhendisse pannakse täpselt kirja, mida hinnatakse ja kui suure punktisumma on võimalik selle eest saada.

Kolmas hindamissüsteem on hindemaatriksiga hindamine. Õppejõud koostab Moodle’is hindemaatriksi, märkides ära, mida hinnatakse (kriteeriumid), sõnastades skaala  ja lisades skaala väärtused. Kõige madalamaks skaala väärtuseks on alati 0, teised väärtused on hindemaatriksi koostaja otsustada. Hindemaatriksiga hindamine toimub vastaval skaala väärtusel klõpsates. Punktid liidetakse kokku ja kantakse hindetabelisse automaatselt.
Õppijad saavad enne ülesande esitamist hindemaatriksiga tutvuda ja lähemalt uurida, millele nad peaksid ülesannet tehes tähelepanu pöörama.

Hindamisest rääkides ei saa mööda minna ka ülesandes olevast võimalusest korraldada õppijate vastastikhindamine. Peatume sellel veidi pikemalt, sest seda võimalust ei pruugi paljud õppejõud veel teada.

Vastastikhindamise korraldamiseks looge ülesanne ja seadetest hindamine sektsioonist  valige “Jah” hindamise töövoo kasutamisel ja hindajate määramisel:

Määrake ka teised tavapärased seaded ja salvestage ülesanne.

Järgmise sammuna klõpsake ülesande nimel kursuse avalehel ja valige vasakult ülesande haldamise tulbast Õigused.
Valige rolli alistamise rippmenüüst „Õppija“
Tegevus: Ülesanne alt klõpsake Hinda ülesannet real Luba. Salvestage muudatused!

Kui õppijad on tööd esitanud, tekib õppejõul võimalus määrata iga õppija tööle kaasõppijate seast hindaja. Pärast hindaja määramist tekib ka õppijatele võimalus hinnata ja kommenteerida ühe kaasõppija tööd.

Hindamise lõppedes tuleb hindajal hindamise töövoo oleku rippmenüüst valida, et hindamine on lõpuni viidud.

Õppejõud saab kaasõppija hinnet ja kommentaari näha ning vajadusel ka muuta. Kui kõik on korras, siis tuleb õppejõul hinne avaldada, et õppija oma hinnet näeks. Kui õppejõud muutis hinnet või kommentaari, siis õppijale kuvatakse viimase hindaja, so õppejõu nimi ja kaasõppijast hindaja nime ei näidata. Vt ka: https://www.ut.ee/sites/default/files/www_ut/oppimine/ylesanne.pdf

Eks see natuke keerulisem on kui tavaseadete sättimine, aga tulemus on kindlasti vaeva väärt. Ja alati võite pöörduda oma valdkonna õppedisaineri poole.

Teile võivad meeldida ka need artiklid