ISSN 2228-1932

E-õppe statistika 2019

Lehti Pilt, õppeosakonna elukestva õppe keskuse haridustehnoloogia peaspetsialist

E-kursused

E-kursused on õppeained või täienduskoolitusprogrammid, mis toimuvad täielikult veebipõhiselt või millel on veebipõhine tugi e-õppe keskkonnas. Tartu Ülikool kasutab veebipõhise õpikeskkonnana TÜ keskset Moodle’i keskkonda (https://moodle.ut.ee/). Arvutiteaduse instituut ning matemaatika ja statistika instituut kasutavad e-kursuste loomiseks lisaks Moodle’ile ka vikit, vt http://courses.cs.ut.ee ja https://courses.ms.ut.ee. E-kursuste arv on ülikoolis igal aastal pidevalt suurenenud (Joonis 1).

Joonis 1. E-kursuste arvu kasv Tartu Ülikoolis 2010-2019

2019. aasta lõpuks oli TÜ Moodle’is kokku 7421 kursust. Osa neist pole aktiivses kasutuses. Kursuste arv 2019. aasta lõpu seisuga valdkondade kaupa on toodud joonisel 2.

Joonis 2. Moodle’i kursuste arv valdkondade kaupa (31.12.2019.a. seisuga)

2019. aasta detsembri lõpus oli e-kursuste arv suurem alljärgnevates valdkondade ja vastutusalade alamüksustes:

  • Maailma keelte ja kultuuride kolledž (HV) – 774
  • Haridusteaduste instituut (SV) – 598
  • Ühiskonnateaduste instituut (SV) – 582
  • Narva kolledž (SV) – 505
  • Viljandi kultuuriakadeemia (HV) – 397
  • Pärnu kolledž (SV) – 387
  • Õigusteaduskond (SV) – 374
  • Majandusteaduskond (SV) – 362
  • Eesti ja üldkeeleteaduse instituut (HV) – 279
  • Ökoloogia ja maateaduste instituut (LT) – 256
  • Johan Skytte poliitikauuringute instituut (SV) – 238
  • Füüsika instituut (LT) – 228
  • Arvutiteaduste instituut (LT) – 203
  • Kultuuriteaduste ja kunstide instituut – 203
  • Õppeosakond (P2) – 201
  • Filosoofia ja semiootika instituut – 187
  • Kliinilise meditsiini instituut – 164

Moodle’i kasutajate arv

TÜ kesksesse Moodle’isse sisenemine toimub ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga. Kasutajaid oli Moodle’is 2019. aasta lõpu seisuga 46220. Neist sisenes Moodle’isse TÜ keskserveri kaudu 25934 (nemad omavad Tartu Ülikooli kasutajatunnust ja parooli) ning täiendusõppe tarbeks on loodud käsitsi kasutajatunnused 20286 õppijale. Õppija rollis oli Moodle’is 36991, õppejõu rollis 4737 (527 võrra rohkem kui 2018.a) ning tuutori rollis 786 inimest.

Veebipõhise ja osaliselt veebipõhise õppe kasutamine õppetöös

Vastavalt ÕISi statistikale oli TÜs 2019. aastal 4892 veebipõhise või osaliselt veebipõhise tunnusega ainekava (vt tabel 1), mis moodustasid kõikidest ainekavadest 69 % (20 % tõusu võrreldes 2018. aastaga). Neist täielikult veebipõhiseid oli 2,5 % ning osaliselt veebipõhiseid 97,5 % õppeainetest. Selle statistika aluseks on ÕISis ainekavade juures olev tunnus „osaliselt veebipõhine” või “täielikult veebipõhine”.

Tabel 1. Veebipõhiste ja osaliselt veebipõhiste õppeainete arv 2019. a. (kevad ja sügissemester) valdkondade ja nende alamüksuste lõikes (aluseks on võetud sellised ainekavad, millele oli vähemalt 1 registreerunu)

Aine valdkond Aine instituut Osaliselt veebipõhiseid Täielikult veebipõhiseid Veebipõhiseid ainekavasid kokku Ainekavade arv kokku Veebipõhiste ainekavade osakaal
HV HVAJ ajaloo ja arheoloogia instituut 115 115 201 57%
HVEE eesti ja üldkeeleteaduse instituut 163 3 166 221 75%
HVFI filosoofia ja semiootika instituut 131 1 132 193 68%
HVHV humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat 13 2 15 19 79%
HVKU kultuuriteaduste instituut 135 3 138 196 70%
HVLC maailma keelte ja kultuuride kolledž 428 20 448 577 78%
HVUS usuteaduskond 90 90 129 70%
HVVK Viljandi kultuuriakadeemia 355 8 363 1052 35%
HV kokku 1430 37 1467 2588 57%
SV SVHI haridusteaduste instituut 406 17 423 484 87%
SVJS Johan Skytte poliitikauuringute instituut 99 1 100 118 85%
SVMJ majandusteaduskond 267 6 273 305 90%
SVNC Narva kolledž 262 1 263 297 89%
SVOI õigusteaduskond 365 4 369 435 85%
SVPC Pärnu kolledž 228 11 239 258 93%
SVPH psühholoogia instituut 87 5 92 113 81%
SVSV sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat 6 6 6 100%
SVUH ühiskonnateaduste instituut 236 1 237 281 84%
SV kokku 1956 46 2002 2297 87%
MV 26 26 33 79%
MVBS bio- ja siirdemeditsiini instituut 112 3 115 144 80%
MVCM kliinilise meditsiini instituut 94 94 117 80%
MVFA farmaatsia instituut 54 1 55 72 76%
MVMV meditsiiniteaduste valdkonna dekanaat 9 9 18 50%
MVPT peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut 91 2 93 99 94%
MVSF sporditeaduste ja füsioteraapia instituut 103 8 111 171 65%
MVST hambaarstiteaduse instituut 42 4 46 54 85%
MV kokku 531 18 549 708 78%
LT LTAT arvutiteaduse instituut 155 9 164 221 74%
LTFY füüsika instituut 130 2 132 193 68%
LTKT keemia instituut 124 124 176 70%
LTLT loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekanaat 3 3 3 100%
LTMI Eesti mereinstituut 0 10 0%
LTMR molekulaar- ja rakubioloogia instituut 63 1 64 159 40%
LTMS matemaatika ja statistika instituut 92 2 94 160 59%
LTOM ökoloogia ja maateaduste instituut 201 8 209 410 51%
LTTI tehnoloogiainstituut 71 71 113 63%
LTTO Tartu observatoorium 9 9 15 60%
LT kokku 848 22 870 1460 60%
P1GI P1GI genoomika instituut 1 0%
PIGI kokku       1 0%
P2OO P2OO õppeosakond 4 4 4 100%
P2OO kokku 4 0 4 4 100%
Ainekavade arv kokku 4769 123 4892 7058 69%

Veebipõhistel ja osaliselt veebipõhistel õppeainetel oli 2019. a. kokku 125522 osalemiskorda, mis on 25 446 võrra rohkem kui 2018.aastal (vt Tabel 2).

Tabel 2. Veebipõhiste või osaliselt veebipõhiste õppeainete arv 2010-2019

Aasta Veebipõhiste või osaliselt veebipõhiste õppeainete arv Veebipõhise tunnusega õppeainete osakaal Õppijate arv veebipõhistel või osaliselt veebipõhistel õppeainetel
2010 526 6% 14013
2011 850 9% 26870
2012 1264 14% 38614
2013 1580 18% 46672
2014 1841 22% 50729
2015 2049 25% 56761
2016 2413 30% 64996
2017 2737 35% 74789
2018 3738 49% 100076
2019 4892 69% 125522

Vastavalt ÕISi statistikale oli 2019. a. osaliselt või täielikult veebipõhiste õppeainete õpetamisega seotud 2945 õppejõudu, mis on 356 võrra rohkem kui 2018. aastal.

E-täiendusõpe

2019. a. toimus ülikoolis täiendusõppena 368 osaliselt või täielikult veebipõhist kursust, millel osales kokku 17 029 õppijat. Täielikult veebipõhiseid e-täiendusõppe kursusi oli neist 158 ehk 42,9 % ning neil osales 12 648 õppijat ehk 74,3%. E-täienduskoolituskursuste toimumisest aastatel 2010-2019 annab ülevaate joonis 3.

Joonis 3. E-täienduskoolituskursuste ja neil osalejate arv 2010-2019

MOOCide väljatöötamine ja läbiviimine

MOOC on akronüüm ingliskeelsetest sõnadest „massive open online course“ ja see tähistab suurtele inimhulkadele tasuta interneti vahendusel kättesaadavat e-kursust. Ülikoolis on kokku lepitud MOOCi eestikeelne nimetus: vaba juurdepääsuga e-kursus.

2019. a. jooksul valmis ülikoolis kolm uut MOOCi:

  1. Understanding EU-Russia Relations: Foreign Policy Actors, Institutions and Policy-Making (SVJS.TK.011) – maht 2 EAP, autorid Andrey Makarychev, Thomas Michael Linsenmaier, Stefano Braghiroli, Anna Beitane, Alina Kathryn Clay, Leonardo Pataccini Alvarez, Irakli Sirbiladze
  2. Ravimitest maakeeli (MVFA.TK.029) – maht 1 EAP, autorid Ain Raal, Daisy Volmer, Karin Kogermann, Kersti Teder, Janne Sepp
  3. Auditing Waste Management (P2OO.TK.108) – maht 1 EAP, autorid Tuuli Rasso, Alar Jürgenson, Viire Viss, Airi Andresson, Kaire Kesküla, Sigrid Rajangu (koostöös Riigikontrolliga)

2019.a. pakkus ülikool 17 MOOCi 19 toimumiskorraga, millel osales kokku 7322 õppijat ning lõpetas 2019. a. 2949 õppijat. 2019. a. lõppenud MOOCide keskmine lõpetanute protsent oli 43,3%, mis on MOOCide kohta kõrge. (Tabel 3)

Tabel 3. MOOCide toimumine 2019.a.

MOOCi nimetus Toimumise aeg Registreerunute arv Lõpetanute arv Lõpetanute %
Programmeerimise alused II 15.01.2019-11.03.2019 745 253 33,96%
Geenid – müüdid ja tegelikkus 28.01.2019-24.03.2019 411 188 45,74%
Infrastruktuuri keskkonnamõjude auditeerimine 11.02.2019-10.03.2019 190 105 55,26%
Euroopa Liidu ja Venemaa suhted: välispoliitika mõjutajad, institutsioonid ja poliitika kujundamine 11.02.2019-17.03.2019 870 243 27,93%
Autonoomsed naised: liberalismi ja feminismi mõjud 18.02.2019-18.03.2019 42 14 33,33%
Autonoomsed naised: liberalismi ja feminismi mõjud 21.10.2019-21.11.2019 19 4 21,05%
Elektroonikast puust ja punaseks 04.03.2019-14.04.2019 296 57 19,26%
E-hääletuse levik ja mõju 11.03.2019-12.05.2019 264 81 30,68%
Julgeolek Läänemere piirkonnas 25.03.2019-05.05.2019 166 76 45,78%
Mõõtemääramatuse hindamine keemilises analüüsis 26.03.2019-07.05.2019 590 238 40,34%
Programmeerimisest maalähedaselt 08.04.2019-05.05.2019 1028 597 58,07%
Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika 08.04.2019-12.05.2019 110 32 29,09%
Jäätmekäitluse auditeerimine 09.09.2019-13.10.2019 608 382 62,83%
Söömisest, joomisest ja informatsioonist 30.09.2019-27.10.2019 295 91 30,85%
Ravimitest maakeeli 01.10.2019-12.11.2019 152 115 75,66%
Infopädevus 28.10.2019-24.11.2019 327 223 68,20%
Veeteemade auditeerimine 04.11.2019-08.12.2019 268 125 46,64%
LC-MS metoodikate valideerimine 27.11.2018-08.02.2019 426 125 29,34%
LC-MS metoodikate valideerimine 26.11.2019-07.02.2020 515
7322 2949 43,3%*
*2019.a. lõppenud MOOCide keskmine lõpetanute protsent

 Videoloengud

Panopto
2019. a. jätkati videoloengute salvestamist Panopto tarkvaraga.

Ülikooli Panopto serverisse https://panopto.ut.ee salvestati 2019.a. jooksul neljas valdkonnas kokku 1400 videot, mis jagunesid valdkondade kaupa järgnevalt:

  • Sotsiaalteaduste valdkond – 311
  • Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond – 78
  • Loodus- ja täppisteaduste valdkond – 600
  • Meditsiiniteaduste valdkond – 411

Kokku oli aasta lõpus Panopto serveris neljas valdkonnas kokku 5719 videot.

UTTV
TÜ videoportaalis (Tartu Ülikooli televisioon ehk UTTV, https://uttv.ee) oli 2019. aasta lõpu seisuga lisatud videoid valdkondade kaupa järgnevalt:

  • Medicina – 350
  • Humaniora – 946
  • Socialia – 1068
  • Realia et naturalia – 2168

Kokku oli neljas valdkonnas 4532 videot, mis on 227 võrra rohkem kui 2018. aastal.

Kõige rohkem videoid on UTTVs järgmistel teemadel:

  • arvutiteadus – 955
  • matemaatika ja matemaatiline statistika – 336
  • füüsika ja astrofüüsika – 320
  • arstiteadus – 313
  • õigusteadus – 266
  • haridusteadus – 258
  • keemia ja materjaliteadus – 216
  • filosoofia ja semiootika – 201
  • riigiteadus – 199
  • keeleteadus – 186
  • kultuuriteadus ja kunstid – 180
  • usuteadus – 145
  • majandusteadus – 142

Kokku oli UTTV-s 2019.a. lõpus kõikides kategooriates kokku 7470 avalikku videot. UTTV enimvaadatud videote nägemiseks tuleb siseneda UTTV videote kategooriasse ja sorteerida videod valiku Enimvaadatud eespool järgi.

Nelja valdkonna peale kokku loodi 2019.a. jooksul 227 UTTV videot ja 1400 Panopto videot. UTTVs olevate videote koondarv neljas valdkonnas oli 2019.a. lõpus 4532 ja Panopto videote koondarv 5719.

Veebiseminari kasutamine

Veebikonverentsi süsteem BigBlueButton ehk BBB

BigBlueButton on vabavaraline veebikonverentsi süsteem, mis on ühendatud Moodle’i õpikeskkonnaga. BBB kasutamiseks tuleb lisada Moodle’i kursuse avalehele tegevus BigBlueButtonBN. BBB ruumile saab lisada soovitud pealkirja ja kirjelduse, siduda selles ruumis toimuva sessiooni kalendri sissekandega, rühmadega ning seadistada sessiooni salvestamise.

Kuna salvestised asuvad eraldi serveris, siis saab nende linke levitada ka Moodle’i kursuse väliselt. Salvestiste nägemiseks ei pea olema Moodle’i kursusele sisse logitud, vaid salvestist näeb igaüks, kes teab vastavat veebiaadressi.

BBBd on võimalik kasutada ka otse TÜ kasutajakontoga sisenedes https://button.ut.ee aadressil, mitte ainult Moodle’i kursuse kaudu.
BBB vahend on kasutusel 99 Moodle’i kursusel, mis on 19 kursuse võrra rohkem kui 2018.a.

Sisupaketid ja veebilehestikud Sisu@UT-s

Sisu@UT vahend on mõeldud ülikooli teadus- ja õppetööga seotud temaatiliste sisupakettide, projektide ja konverentside veebilehestike ning portfooliote loomiseks. Sisu@UT-s valminud sisupaketid on paigutatud valdkondade kaupa kategooriatesse: Medicina, Humaniora, Socialia, Realia et naturalia ning Varia. Iga valdkonna all on omakorda teemad, mis võimaldab kasutajatel antud teema sisupaketid korraga üles leida. Lisaks saab kasutaja huvipakkuvaid sisupakette otsingu abil otsida.

2019.a. lõpus oli Sisu@UT-s 372 avalikku sisupaketti/veebilehestikku, mis on 80 võrra rohkem kui 2018. aasta lõpu seisuga.

  • Medicina – 40
  • Humaniora – 61
  • Socialia – 72
  • Realia et naturalia – 80
  • Varia – 119

Kõige rohkem sisupakette/veebilehestikke on Sisu@UTs järgmistel teemadel:

  • haridusteadus – 44
  • keeleteadus – 37
  • konverentsid – 37
  • arstiteadus – 33
  • ökoloogia ja maateadus – 29
  • bioloogia – 23
  • projektid – 17
  • kultuuriteadus ja kunstid – 17

Mahara e-portfooliote keskkond

Alates 2015.a. sügisest on ülikoolis võimalik kasutada Mahara e-portfooliote keskkonda https://mahara.ut.ee. Mahara on vabavaraline keskkond, mis on kasutusel eesti, inglise, vene, soome, saksa ja prantsuse keeles. Eestikeelne tõlge on teostatud TÜ elukestva õppe keskuse töötajate poolt. Maharasse sisenemine toimub TÜ arvutivõrgu kasutajatunnusega või Moodle’i kaudu.

Mahara on e-portfooliote keskkond, mis on mõeldud kasutamiseks õppijatele ning õppejõududele jt ülikooli töötajatele. Maharas saab luua lehti, pidada päevikut, luua elulookirjelduse, koondada lehed erinevate kollektsioonide alla, avaldada neid ning esitada hindamiseks. E-portfooliod võivad sisaldada teksti, pilte, audio- ja videoklippe ning muid materjale (nt dokumendifaile).

2017.a. detsembris lisati Maharasse DigiCV moodul, kuhu saab importida andmed erinevatest infosüsteemidest nagu TÜ ÕIS ja personali andmebaas, ETIS. DigiCV-d on võimalik eksportida PDF-vormingus või lisada see Mahara lehele ning avaldada.

2019.a. lõpus oli Maharas 5357 kasutajat, mis on 1218 võrra rohkem kui 2018.a. lõpus.

Teile võivad meeldida ka need artiklid