ISSN 2228-1932

Videointervjuu prof Jaak Viloga

Marko Ojakivi, turundusspetsialist

Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna professor, akadeemik Jaak Vilo räägib intervjuus e-õppest ja selle arengutest. Ta märgib, et e-õpe aitab õpet viia massidesse ning annab seeläbi head võimalused kõigile õpihuvilistele.

Vestluses ütleb prof Vilo, et ülikoolide huvi on, et võimalikud paljud inimesed omandaksid uusi teadmisi ja oskusi. Sellepärast on maailmas avatud läbi e-õppe ka mitmete tippülikoolide uksed, nt Massachusettsi Tehnoloogiainstituut, Stanfordi ülikool.

Jaak Vilo toob välja, et e-õpe ei ole lihtsalt auditooriumis toimuva õppetöö salvestamine videona, vaid personaalne õpe koos tagasisidega, kus lektor loeb videos loengut nii, nagu õpetaks ühte inimest korraga. E-õppe ideaalpildiks on Vilo arvates see, et väiksem arv õppejõude suudab õpetada suuremat arvu inimesi, sest iseseisev õppimine avatud õppematerjalidega soodustab õppimist.

Intervjuu lõpus räägitakse Eesti ülikoolide rollist ühiskonnast ja kuidas peaksid ülikoolid ühiskonda teenima.

Teile võivad meeldida ka need artiklid