ISSN 2228-1932

Haridustehnoloog soovitab

Mahara_logo_

Triin Marandi, TÜ haridustehnoloog

Alates järgmisest sügisest on ülikooli töötajatel ning üliõpilastel võimalik kasutada uut veebipõhist keskkonda Maharat enda e-portfooliote ehk e-õpimappide loomiseks.

Mahara on 9 aastat tagasi Uus-Meremaal spetsiaalselt e-portfooliote loomiseks välja töötatud vabavaraline süsteem, mis asub nüüd ka Tartu Ülikooli serveris ja sinna saab siseneda TÜ keskserveri kasutajatunnusega ning parooliga aadressil http://mahara.ut.ee. Kuna Mahara on ühendatud Moodle’iga, saab õppejõud enda e-kursusel ülesande seadetes määrata ülesande esitamise viisiks ka Mahara portfoolio. Õppija võib sel juhul esitada ülesandena ühest või mitmest lehest koosneva, just selle ülesande jaoks kokku pandud e-portfoolio või ka üksiku lehe.

Mahara võimalusedKasutaja saab Maharas luua lehekülgi, pidada blogi ehk ajaveebi, luua elulookirjelduse, lisada pilte, videoklippe, teksti- ja esitlusefaile, koondada lehed erinevate e-portfooliote alla, mille vaatamiseks ning kommenteerimiseks saab anda õigusi kontreetsetele inimestele, rühmadele või kõigile soovijatele. Näidis e-portfoolio Mahara põhivõimalustega on nähtav aadressil https://mahara.ut.ee/view/view.php?id=76.

Hetkel on Mahara veel ingliskeelne, kuid peagi lisatakse ka eestikeelsed abitekstid. Koostamisel on eestikeelsed juhendid.

 

mentimeter1

Marju Piir, TÜ haridustehnoloog

Mentimeter on keskkond, mis pakub võimalust saada loengus, seminaril, tunnis, konverentsil vm osalejatelt kiirelt  ja mugavalt tagasisidet. Keskkonna kaudu saab luua kas valikvastustega või vabavastustega küsimusi, millele osalejad võivad vastata ka mobiilsete seadmetega. Oluline, et seadmel on olemas internetiühendus. Vastused ilmuvad reaalajas arvutiekraanile ja neid on võimalik auditooriumis  kõigile kuvada.

Aadress: https://www.mentimeter.com

Olemas on tasuta ja tasulised variandid.

Tasuta variandi puhul võib teha kuni kahe küsimusega vorme, kusjuures vormide arv ega ka vastajate hulk pole piiratud. Samas ei saa neid vorme omavahel seostada ega järjekorda panna.  Tulemused on koheselt näha.

Küsimuste sisestamiseks peab looma konto ja sisestama oma e-posti aadressi. Edasi tuleb tegutseda vastavalt e-postkasti tulnud juhenditele. Pärast keskkonda sisselogimist saate valida, kas koostate uue küsimuse (New event) või  kasutate näiteid (Use example).  Näidete all on pakutud erinevaid võimalusi küsimustiku kasutamiseks, nt töötubades ja grupitöödes (grupi ootuste väljaselgitamine, „jää purustamine“, hääletamine parima (ettepaneku, variandi vms) poolt),  kokkusaamistel  (otsuste langetamine kiire hääletuse tulemusel, kõige olulisema väljaselgitamine), konverentsidel (auditooriumi tähelepanu püüdmine,  osalejate rühmitamine nt tegevusalade järgi, ühise sõnapilve loomine, küsimuste esitamine auditooriumist) jne. Kasulik oleks enne küsimuse koostamist tutvuda näidetega ja kui sealt mõni sobib, siis saab selle tõsta oma töölauale ja kohandada vastavalt vajadustele.

Uue küsimuse loomisel  tuleb

  1. sisestada küsimus,
  2. valida küsimuse tüüp – üks õige vastus või avatud vastus (kuni 140 tähemärki),
  3. sisestada vastusevariandid,
  4. valida heleda või tumeda tausta vahel.

mentimeterKui esimene küsimus on sisestatud, salvestage ja pöörduge  oma töölauale tagasi. Sisestage teine küsimus või alustage küsimuse esitlemist.

Esitluse alustamisel  kuvatakse ekraanile küsimus tühja diagrammiga, milles hakatakse näitama tulemusi  niipea, kui esimene vastus on antud.  Samuti kuvatakse ekraanile lihtne veebiaadress ja unikaalne kood, mille abil pääseb küsimustele vastama.

Tulemusi on võimalik jagada, alla laadida (tasuline konto), tühistada, ära peita, nt vastamise ajal. Vastamise saab sobival hetkel lukku panna. Võimalik on jagada vastamiseks ka QR-koodi. Kõik loodud küsimused salvestuvad koostaja töölaual ja neid saab ka hiljem kasutada või  muuta. Tasulise variandi puhul on võimalik valida erinevate pakettide vahel. Lisaboonusena saab tasulise variandiga nt andmeid eksportida, hinnata skaalal 0-5, valida 5 erineva kujundusmalli vahel, hallata kasutajate kontosid, kasutada erinevaid küsimuste tüüpe jne.


learningapps

Marju Piir, TÜ haridustehnoloog

Tegemist on Web 2.0 rakendusega, mis on mõeldud õppimise ja õpetamise toetamiseks, lisades õppeprotsessi uudsust ja mitmekesisust. Learning Apps keskkonnnas on võimalik luua väikeseid interaktiivseid mooduleid, mida võib kasutada õppematerjalidena või  enesekontrolli harjutustena. Keskkonna eesmärk on koguda kokku erinevaid taaskasutatavaid mooduleid, mida võivad kasutada ja ka muuta kõik. Moodulid ei ole omavahel  seotud ega moodusta tervikut, seega on neid võimalik kasutada väga erinevatel sihtrühmadel ja erinevatel eesmärkidel.

Aadress: http://learningapps.org

Keskkond on mitmekeelne (18 keelt, k.a eesti keel). Tänaseks on sinna kogunenud ka juba hulk eestikeelseid materjale. Soovi korral saate kasutada osaliselt tõlgitud eestikeelset keskkonda.

Learning Apps keskonnas tehtud interaktiivseid harjutusi on võimalik kasutada mistahes aines ja vanuserühmas. Kasutada saab kõiki olemasolevaid harjutusi, vajadusel neid muutes. Samas saab ka ise luua uusi harjutusi. Keskkonnas on võimalik toimetada nii sisse logituna kui logimata. Kõiki harjutusi on võimalik jagada ja vistutada (v.a juhul, kui kasutate keskkonda sisse logimata).

Harjutused sobituvad paljudele erinevatele platvormidele.  Võimalik luua ka QR-koodi.

Kui on soov töötada keskkonnas koos õpilastega, siis saab kasutada klasside moodustamise võimalust – luua ja hallata õpilaste kontosid.

learningapps3Valida on väga palju erinevat tüüpi harjutuste vahel. Olemas on harjutused, kus õppija saab teha valikuid (nt miljonimäng, valikvastused, sõnasegadik), sobitada, jaotada, järjestada (nt pusle, kaardil märkimised, grupeerimised, memoriin) või ise kirjutada (nt ristsõna, poomismäng, lünktekst). Samuti on võimalik luua ja kasutada mitme vastajaga harjutusi (nt miljonimäng valikvastustega, võiduajamine).

Vahenditest pakub Lerning Apps hääletamist, kalendrit, märkmete lisamist helidele/videotele, märkmikku, mõistekaarti, veebitahvlit, jututuba, ühiskirjutamise võimalust.

Olemasolevaid harjutusi on võimalik otsida kas otsingusõna abil või kasutada antud kategooriaid.

Harjutuste loomiseks võib valida olemasolevate näidete hulgast sobiva (Sirvi äppe), salvestada see enda Minu äpid kausta ja seejärel kohandada. Uue mooduli/harjutuse loomiseks tuleb klõpsata nupul Loo äpp, valida antud mallide seast sobiv ja täita tühi mall sobiva sisuga. Soovitav oleks pärast uue mooduli/harjutuse salvestamist see ka avaldada, et teha see kättesaadavaks teistele kasutajatele.   

Teile võivad meeldida ka need artiklid